Skede översättningsbyrå

Hur översättning och språktjänster hjälper näringslivet i Skede

Översättning: En framgångsfaktor för Skede

Skede har ett dynamiskt och expansivt näringsliv med starka internationella kopplingar. För att behålla och stärka stadens position i den globala ekonomin är effektiva språktjänster en avgörande faktor. Översättning och språktjänster hjälper företag i Skede på flera sätt:

Affärsmässigt:

 • Öppnar dörrar till nya marknader och kunder.
 • Stärker kommunikationen och samarbetet med internationella partners.
 • Bygger varumärke och förtroende på den globala scenen.
 • Säkerställer effektivitet och produktivitet i internationella affärer.

Ekonomiskt:

 • Ökar exporten och omsättningen.
 • Minskar kostnader och risker kopplade till språkliga missförstånd.
 • Skapar nya arbetstillfällen och stimulerar tillväxten.

På andra sätt:

 • Främjar interkulturell förståelse och samarbete.
 • Bidrar till en mer inkluderande och dynamisk arbetsmiljö.
 • Stärker Skede som en attraktiv plats för internationella investeringar.

Framtiden för översättning och språktjänster i Skede

I takt med att globaliseringen ökar blir behovet av effektiva språktjänster allt större. Skede har goda förutsättningar att bli en ledande aktör inom språkbranschen. Stadens strategiska läge, välutbildade arbetskraft och starka innovationskraft gör den till en attraktiv plats för språktjänstföretag.

Här är några exempel på hur översättning och språktjänster kan hjälpa Skede i framtiden:

 • Attrahera fler internationella företag och investeringar.
 • Utveckla nya exportmarknader för lokala företag.
 • Främja turism och kulturutbyte.
 • Stärka stadens profil som en internationell mötesplats.

Vi hjälper dig med dina översättningsbehov

CE översättningsbyrå har sedan 1999 hjälpt företag och organisationer i Skede med professionella översättningar till och från de flesta språk. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Översättning av dokument, webbplatser och marknadsföringsmaterial.
 • Språkkonsultation och korrekturläsning.
 • Lokalisering av produkter och tjänster.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök