CEöversättningsbyråSkapa medvetenhet om arabiskt författarskap

Skapa medvetenhet om arabiskt författarskap

Innehållsförteckning

Den arabiska litteraturen har fått en egen speciell plats i den litterära världen. Ett stort antal arabiska böcker, poesiböcker och andra litterära verk översätts från arabiska till andra språk. Men medan det finns en plötslig rusning efter översättning av populär arabisk litteratur till andra språk oroar sig arabiska författare om den typ av verk som väljs.

I en paneldiskussion vid Emirates Airlines International Festival of Literature menade fyra arabiska författare att det innehåll som översätts och säljer som smör i västvärlden innehåller våld, är sexuellt explicit och talar om den politiska instabiliteten i arabvärlden.

Panelen bestod av den palestinsk-jordanske författaren Ibrahim Nasrallah, den egyptiska författaren Mekkawi Said, den irakiska författaren och poeten Fadhil Al Azzawi och egyptiern Khalid Al Khamissi. De menar att eftersom böckerna representerar ideal och händelser inom den arabiska världen bör de ge rätt intryck. Det är därför viktigt att välja rätt typ av litterära verk vid översättning.

Ibrahim Nasrallah sade under diskussionen att ”huvudanledningen är de teman som böckerna baseras på. De som valts för översättning tar upp känsliga frågor. Temat har primär vikt och verkets artistiska standard ignoreras. Jag tycker att bättre böcker borde översättas.”

Fadhil Al Azzawi medger att översättning spelar en mycket viktig roll men att den väljs enligt en västerländsk agenda. Förutom det etiska perspektivet finns det även en kommersiell agenda för översättning av arabiska böcker. Han säger att det finns ett missförstånd om att västvärlden bara vill veta om krig, sex och politiskt tumult i regionen. ”Västvärlden bör inte ses som en enad entitet. Den är mycket skiftande, det finns olika idéskolor. Många bokförläggare vill ha böcker med olika stilar.”

Till Azzawis uttalande lägger Nasrallah till att ”det är mycket viktigt att humanisera våra koncept, vi måste få dem översatta för att de ska förstås av en bredare publik.” Han menar att det är viktigt att resten av världen inser att arabiska författare är kapabla till att skapa och nyskapa.

Författarna diskuterade även de pris som tilldelas arabiska författare. De enades om faktumet att de genom litterära pris och belöningar uppmuntras till att skriva bättre, men att juryn måste vara objektiv. Nasrallah har nekat till ett pris från den egyptiska regeringen för en bok han skrivit. ”Jag dömer inte författarpris, men jag hamnade inför rätta på grund av en bok jag skrivit. Kriterierna för ett litteraturpris är subjektiva för juryn.”

Fadhil menar att litterära pris bör ges objektivt och hjälpa till att utveckla den arabiska världen. De bör inte vinklas, och en lämplig kommitté bör skapas för att tilldela priset.

Mekkawi Said stöder litteraturpriser. ”Min andra bok, Swan Song, mottog priset Arab Booker award. Men urvalskriterierna bör vara objektiva. Litteraturpris bör tilldelas för kreativitet.”

error: Innehållet är skyddat

CE