CEöversättningsbyråSkånska språket på utdöende enligt UNESCO

Skånska språket på utdöende enligt UNESCO

Innehållsförteckning

Skånska, samiska och älvdalska är några av de 2 500 språk i världen som hotas av att dö ut. Det framgår av UNESCO:s nya atlas över världens hotade språk Atlas of the World’s Languages in Danger, som kom ut i Paris häromveckan. ”När ett språk dör, försvinner samtidigt ett kulturarv, från historier och legender till ordspråk och skämt”, säger UNESCO-chefen Koichiro Matsuura. Det finns för närvarande cirka 6 000 språk kvar i världen.

Den nya atlasen är resultatet av ett internationellt samarbete där över 30 språkvetare från hela världen deltagit. Chefredaktör för atlasen är Christopher Moseley, som även har arbetat med att redovisa världens hotade språk i Encyclopedia of the World’s Endangered Languages.

Enligt Moseley har ungefär 200 språk dött ut under de tre senaste generationerna. Förra året försvann Eyak, ett språk i Alaska, tillsammans med sin sista talare, Marie Smith Jones.

De vanligaste orsakerna till att språk försvinner är krig och tvångsförflyttningar av människor. Språk försvinner också på grund av att utvandrare ersätter sitt modersmål med språket i sitt nya hemland för att integreras bättre, säger Moseley.

Men det finns också exempel, i synnerhet i Australien, där hotade språk nu börjat talas av ungdomar, vilket ger hopp om att språken kommer att överleva.

De områden i världen som har den största språkliga mångfalden, till exempel Melanesien, Afrika söder om Sahara och Sydamerika, är också de områden där det finns flest hotade språk.

Men det finns språk som hotas av utdöende i alla delar av världen. I Frankrike finns det 13 språk som atlasen beskriver som ”starkt hotade”, t.ex. bretonska, languedocien och nordmandiska. I Sverige listar atlasen 9 språk som hotade i högre eller lägre grad: gutamål, lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, skånska, sydsamiska, umesamiska, yiddish och älvdalska.

error: Innehållet är skyddat

CE