Skällåkra och Lingome översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En drivkraft för Skällåkra och Lingome

Skällåkra och Lingome har en dynamisk och expansiv näringslivsmiljö. Företag i alla branscher verkar här, och många av dem har behov av professionella översättnings- och språktjänster.

Översättningens effekt på näringslivet

Översättning och språktjänster har redan haft en betydande positiv effekt på näringslivet i Skällåkra och Lingome på följande sätt:

Affärsmässigt:

 • Öppnat nya marknader och kunder för lokala företag.
 • Förbättrat kommunikationen med internationella partners och leverantörer.
 • Stärkt varumärket och den globala konkurrenskraften.

Ekonomiskt:

 • Ökat exporten och omsättningen för lokala företag.
 • Skapat nya arbetstillfällen och stimulerat tillväxten.
 • Sänkt kostnader genom effektivare kommunikation.

På andra sätt:

 • Förbättrat samarbetet och relationerna med internationella partners.
 • Ökat kunskapen om och förståelsen för olika kulturer.
 • Bidragit till en mer attraktiv och internationell affärsmiljö.

Framtidens behov

I takt med att globaliseringen ökar kommer behovet av professionella översättnings- och språktjänster att fortsätta växa i Skällåkra och Lingome. Företag kommer att behöva:

 • Översätta mer innehåll till fler språk.
 • Kommunicera effektivt med kunder och partners från olika kulturer.
 • Hantera komplexa språkliga utmaningar på en globaliserad marknad.

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vår översättningsbyrå har sedan 1999 hjälpt företag i Skällåkra och Lingome med alla typer av översättningsbehov. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Professionella översättningar av alla typer av texter.
 • Språkkonsultation och rådgivning.
 • Lokalisering av produkter och tjänster.
 • Korrekturläsning och språkgranskning.

Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som är specialiserade på olika branscher och språkkombinationer. Vi garanterar att du får en korrekt, professionell och språkligt korrekt översättning av dina texter.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och mer information om hur vi kan hjälpa dig att nå dina globala mål.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök