CEöversättningsbyråSetswana – Professionell översättning till och från setswana

Setswana – Professionell översättning till och från setswana

Vi erbjuder inte bara snabba och korrekta översättningstjänster på setswana utan säkerställer också att översättningarna är kulturellt lämpliga. Om du är ute efter förstklassiga översättningar på setswana behöver du inte söka längre.

När företagare, entreprenörer och myndigheter behöver professionella översättningar är CE översättningsbyrå alltid ett pålitligt val. Vårt språktjänsteleverantörsföretag har funnits på marknaden i över 25 år.

Översättningstjänster på setswana

Dokumentöversättning

Detta innebär översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och juridiska dokument från seswana till ett annat språk, eller vice versa.

Översättning av undertexter

Denna typ av tjänst innebär att man lägger på översatta undertexter till en video på setswana.

Desktop publishing och typsättning

Denna typ av tjänst innebär att man förbereder översatt text för tryck eller digital publicering, inklusive dokumentets design och layout.

Certifierad setswanaöversättning

Denna typ av tjänst innebär att man tar fram en certifierad översättning av ett dokument från setswana till ett annat språk, eller vice versa. Med översättningen medföljer ett noggrannhetsintyg, vilket intygar både översättningens korrekthet och pålitlighet.

Översikt av setswana

Setswana är ett inhemskt bantuspråk som huvudsakligen talas i södra Afrika, främst i Botswana, Sydafrika och Zimbabwe. Som majoritetsspråk i Botswana spelar setswana en viktig roll i den nationella kulturen med sin poetiska och högtidliga natur.

Setswana härstammar från det antika sotho-tswana-språket och har utvecklats till att inkludera engelskhärledda element. Huvudfunktionerna i setswana inkluderar åtta unika klick. Dessutom kan setswanaord formuleras av verbstammar som sedan avslutas med suffix som gör hela meningen till ett enda ord.

Slutligen har många setswanaord flera betydelser på grund av deras tonmärkningssystem i pronomen och substantiv vilket gör setswana till ett mycket distinkt språk i södra Afrika.

Få offert för professionell översättning på setswana

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med CE översättningsbyrå

 • CE är en professionell översättningsbyrå med över 25 års erfarenhet
 • Vi erbjuder översättningar på setswana för företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
 • CE har ett team av erfarna översättare som är experter på setswana
 • Våra översättningstjänster är korrekta och tillförlitliga, vilket säkerställer att ditt budskap kommuniceras effektivt
 • Vi erbjuder en rad tjänster som passar dina behov, från dokumentöversättning till webbplatslokalisering

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert och se hur vi kan hjälpa dig att ta ditt företag till nästa nivå!

Certifierad setswanaöversättning

CE är stolta över att kunna erbjuda certifierade setswanaöversättningar för en rad professionella och personliga behov. Vi förstår att certifierade översättningar av hög kvalitet är viktiga för alla individer, företag eller juridiska dokument, vilket är anledningen till att våra certifierade översättningstjänster på setswana har utvecklats för att ge dig resultat av högsta kvalitet.

Våra erfarna experter och avancerade teknik garanterar korrekta översättningar varje gång, vilket säkerställer att dina dokument och översättningar är säkra i vetskapen om att de är juridiskt godkända över hela världen.

Med CE:s certifierade setswanaöversättningar kan du lita på att dina dokument kommer att översättas korrekt, snabbt och med högsta standard

Setswanaöversättning i olika ämnesområden

Statliga översättningar

Detta inkluderar översättning av lagar, förordningar och andra statligt utfärdade dokument samt domstolshandlingar, motioner och andra juridiska dokument.

Hälso- och sjukvårdsöversättningar

Detta omfattar översättning av medicinska rapporter, instruktioner för användning av medicinsk utrustning och annat hälso- och sjukvårdsrelaterat material.

Programvaru- och webbplatsöversättningar

Detta innebär översättning av programvarugränssnitt, spel, programspecifikationer och andra teknikrelaterade dokument.

Företagsöversättningar

Detta inkluderar översättning av affärsplaner, finansiella rapporter och andra affärsrelaterade dokument.

Tekniköversättningar

Används vid översättning av tekniska specifikationer, produktmanualer och forskningsrapporter på setswana.

Programvaruöversättningar på setswana

CE tillhandahåller översättningstjänster på setswana av programvara. Våra setswanaöversättningar av programvara är skräddarsydda för målgruppen, vilket gör att vi kan leverera översättningar av hög kvalitet med en förståelse för kulturella nyanser.

Vi förstår vikten av programvaruöversättning på setswana och kompromissar aldrig med noggrannhet eller professionalitet. Vår programvaruöversättare har stor erfarenhet och ser till att alla programvaruöversättningar på setswana är exakta och tydliga.

Med oss blir programvaruöversättningar på setswana gjorda snabbare och med mindre stress, vilket resulterar i oklanderliga resultat varje gång.

Affärsdokument på setswana

 • Översättningar av ekonomiska rapporter, bokslut, resultatredovisningar och andra dokument
 • Översättningar av företagets policyer, rutiner och riktlinjer
 • Översättningar av affärskontrakt, avtal och förhandlingar
 • Översättningar av e-post, brev och andra former av korrespondens
 • Översättningar av produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad
 • Översättningar av arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument

Juridiska översättningar på setswana

CE översättningsbyrå tillhandahåller professionella juridiska översättningstjänster på setswana som uppfyller de högsta internationella kvalitetsstandarderna och förordningarna. Våra översättningar är korrekta, snabba och prisvärda. Vi förstår hur känsliga juridiska dokumentöversättningar är, så vi är ytterst noga med att se till att alla setswanaöversättningar är helt korrekta och i linje med lokala lagar och bestämmelser.

Våra juridiska översättningstjänster på setswana inkluderar kontrakt, testamenten, varumärkesansökningar, domstolshandlingar, finansiella rapporter, födelseattester – och mer därtill. Vi strävar efter att se till att vår juridiska översättning är tydlig och professionell på alla sätt.

Med CE:s pålitliga juridiska översättningstjänster på setswana, kan du vara säker på att dina juridiska dokument kommer att översättas korrekt varje gång.

 • Översättningar av domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar på setswana
 • Översättningar av patentansökningar och andra immateriella dokument på setswana
 • Översättningar av juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument på setswana
 • Översättningar av myndighetsdokument, inklusive licensansökningar och myndighetsansökningar på setswana

Storleken på den setswanatalande marknaden

Setswana är ett bantuspråk som talas av cirka 7 miljoner människor, främst i Botswana och Sydafrika. I Botswana är setswana det nationella språket, och majoriteten av befolkningen har det som sitt modersmål.

Setswana talas också i grannländer som Zimbabwe, Namibia och Zambia, samt av utlandssamfund i USA och Storbritannien. Den setswanatalande marknaden är således relativt betydande, särskilt i Botswana, där det är det dominerande språket i landet.

Detta gör setswana till ett viktigt språk för företag som vill expandera till den sydafrikanska regionen.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök