CEöversättningsbyråSesotho – Professionell översättning till och från sesotho

Sesotho – Professionell översättning till och från sesotho

CE har mer än 25 års erfarenhet av översättningstjänster på sesotho, skräddarsydda för att tillgodose våra kunders behov och krav. Våra sesothoöversättningar görs noggrant och är kulturellt anpassade för att säkerställa högkvalitativa resultat.

Vi har ett team av infödda sesothoexperter som förstår nyanserna, kulturen och sammanhanget när de tillhandahåller översättningar på sesotho. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet garanterar vi att alla våra sesothoöversättningar är korrekta och tillförlitliga.

Anlita CE översättningsbyrå för högkvalitativa översättningar på sesotho.

Översättningstjänster på sesotho

Dokumentöversättning

Detta inkluderar översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och marknadsföringsmaterial.

Översättning av webbsajter

Översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive text, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Röstöversättning

Innebär inspelning av en röstöversättning på ett annat språk för en video- eller ljudproduktion.

Undertextöversättning

Innebär översättning och visning av skriven text i visuell form, vanligtvis i filmer eller videor, för att följa den talade dialogen.

Desktop publishing och typsättning

Innebär förberedelse och formatering av utskriftsmaterial.

Översikt av språket sesotho

Sesotho är ett av de bantuspråk som främst talas i södra Afrika, främst i Sydafrika och Lesotho. Det började sin resa som ett språk för över 2000 år sedan, med historiska dokument som indikerar att det är närmast besläktat med zulu, xhosa och andra ngunidialekter.

Sesotho skiljer sig från dessa andra bantuspråk genom sina tonaliteter, närvaron av dubbla negationer i syntaxen plus ordstrukturen som hopar prefix runt substantiv snarare än att stå ensam. Dess lexikala bas innehåller både inhemska afrikanska ordförråd och lånord som mestadels härrör från nederländska och engelska. Sesotho har behållit flera ljud som senare släpptes på olika sydafrikanska språk på grund av dess isolering.

Hur du får våra professionella översättningar på sesotho

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med CE översättningsbyrå

 • CE är en professionell översättningsbyrå med över 25 års erfarenhet
 • Vi erbjuder översättningar på sesotho åt företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
 • Vårt team av översättare har sesotho som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
 • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
 • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder snabba handläggningstider för alla projekt
 • Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på ditt översättningsprojekt på sesotho!

Certifierade översättningar på sesotho

CE erbjuder certifierade översättningar på sesotho som en av våra tjänster. Vi ser till att certifierade översättningar utförs enligt erkända branschstandarder för noggrannhet, aktualitet och kvalitetssäkring.

Med certifierade översättningar på sesotho kan du vara säker på att de dokument som certifieras kommer att accepteras av relevanta myndigheter i södra Afrika.

Tack vare CE översättningsbyrå kan ditt företag nu expandera sin verksamhet till sesothotalande marknader utan att behöva oroa sig för språkbarriärer!

Översättning på sesotho åt olika branscher

Juridiska översättningar

Detta inkluderar översättning av juridiska dokument, kontrakt, avtal och intyg, samt domstols- och invandringsdokument.

Medicinska översättningar

Detta inkluderar översättning av medicinska dokument, rapporter, recept och information om läkemedel, medicinska procedurer och utrustning.

Företagsöversättningar

Detta inkluderar översättning av affärsdokument, marknadsföringsmaterial, finansiella rapporter och annat affärsrelaterat innehåll.

Tekniska översättningar

Detta inkluderar översättning av tekniska dokument, manualer, specifikationer och instruktioner relaterade till olika branscher som IT, teknik och tillverkning.

Översättningar av webbsajter och programvara

Detta inkluderar översättning av webbplatsinnehåll, mobilappar och användargränssnitt för programvara för att nå sesothotalande målgrupper.

Juridiska översättningar på sesotho

På CE tillhandahåller vi juridiska översättningstjänster på sesotho för att säkerställa att kunderna får korrekta juridiska dokument på detta populära språk. Våra juridiska översättare har stor erfarenhet och kunskap om de juridiska språkliga och kulturella aspekterna för att garantera tjänster av högsta kvalitet.

Vi förstår det rättsliga ramverket på både regional och internationell nivå, vilket säkerställer att de juridiska översättningarna kan användas i olika juridiska jurisdiktioner. Våra juridiska översättningar på sesotho genomgår en noggrann granskningsprocess och uppfyller de mest krävande standarderna för noggrannhet, precision och tydlighet innan det slutliga dokumentet levereras till kund.

Med CE översättningsbyrå kan du känna dig säker på att dina översatta juridiska dokument, på alla språk, alltid kommer att återge all relevant information på ett korrekt sätt.

 • Översättning av kontrakt, avtal och förhandlingar, inklusive inköpsavtal, serviceavtal och leasingavtal på sesotho
 • Översättning av domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar på sesotho
 • Översättningar av patentansökningar och andra immateriella dokument på sesotho
 • Översättningar av juridiska brev, e-postmeddelanden och andra former av korrespondens på sesotho
 • Översättningar av juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument på sesotho
 • Översättningar av reglerande dokument, inklusive licensansökningar och myndighetsansökningar på sesotho

Översättningar av webbsajter och programvaror på sesotho

CE översättningsbyrå tillhandahåller webbplats- och programvaruöversättningar på sesotho, vilket gör våra tjänster till en ovärderlig tillgång för globala företag. Tack vare vårt team av expertlingvister erbjuder vårt företag inte bara korrekta översättningar utan också utmärkt kundservice.

Genom att investera i en snabb och pålitlig service kan företag nå nya marknader som tidigare kan ha varit otillgängliga på grund av språkbarriärer. Det är ingen överraskning att när det gäller översättningar på sesotho för webbplatser och programvaror är CE det självklara valet för många företag.

Affärsöversättningar på sesotho

Vi erbjuder översättningar på sesotho som hjälper företag och organisationer att utmärka sig i den snabbt växande globala affärssektorn. Våra expertlingvister tillhandahåller service av hög kvalitet med noggrannhet och snabbhet i översättningen. Detta säkerställer exakta och tillförlitliga resultat samtidigt som du sparar värdefull tid och resurser.

Genom att använda CE:s översättningstjänster på sesotho för företag kan du eliminera eventuella språkbarriärer mellan dig och dina kunder.

Marknadsföringsmaterial

Översättningar av broschyrer, flygblad, annonser och annat marknadsföringsmaterial som riktar sig till en sesothotalande publik.

Finansiella rapporter

Översättningar av finansiella rapporter, balansredovisningar, resultatredovisningar och andra finansiella dokument.

Företagspolicyer

Översättningar av företagets policyer, rutiner och riktlinjer.

Affärskontrakt

Översättningar av affärskontrakt, avtal och förhandlingar.

Affärskorrespondens

Översättningar av e-post, brev och andra former av korrespondens.

Produktkataloger

Översättningar av produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad.

HR-dokument

Översättningar av arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument.

Storleken på den sesothotalande marknaden

Sesotho är ett bantuspråk som talas främst i Sydafrika och Lesotho. Det är ett av de officiella språken i Sydafrika, cirka 7,5 miljoner människor talar sesotho som sitt modersmål, och ytterligare 4,5 miljoner talar det som ett andraspråk.

När det gäller marknadsstorlek är den sesothotalande marknaden betydande i den södra afrikanska regionen. Det representerar en betydande del av befolkningen i Lesotho och fristatsprovinsen i Sydafrika.

Marknadspotentialen för företag som riktar sig till sesothotalare inkluderar områden som utbildning, media, publicering och marknadsföring med mera. Sammantaget erbjuder den sesothotalande marknaden en värdefull möjlighet för företag som vill utöka sin räckvidd i södra Afrika.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök