CEöversättningsbyråRäcker det med översättning eller behöver jag även lokalisering?

Räcker det med översättning eller behöver jag även lokalisering?

Innehållsförteckning

Svaret på denna fråga beror i hög grad på vad innehållet på din webbplats är och vad syftet är. Men innan vi går in på det, låt oss först definiera begreppen.

Översättning är en strikt överföring av betydelse från ett språk till ett annat. I en enkel översättning konverteras en mening så exakt som möjligt från ett skriftsystem till ett annat.

Lokalisering finjusterar detta och tar det ett steg längre, genom att ändra innehållet där det kan vara viktigt eller till och med avgörande att göra det, med hänsyn till kulturella aspekter och tekniska utmaningar.

Tänk till exempel på den ortografiska skillnaden mellan kinesiska och engelska. På engelska betecknar ordet ”Sale” en rad säsongsbetonade specialerbjudanden. Detta skulle inte förmedlas effektivt genom att man inför kinesiska tecken för det engelska begreppet ”försäljning”.

I stället bör du använda en kinesisk fras som motsvarar ”rabatterat pris”.

Eftersom du nu har två kinesiska tecken i stället för det engelska ordet ”Sale” med fyra bokstäver kan du välja att visa dem på olika sätt. Dessa grafiska förändringar, liksom den subtila förändringen av innebörden, kan utgöra en lokalisering snarare än en ren översättning.

Det handlar inte bara om orden

Lokaliseringar kan kräva skillnader i bilder, innehåll, fokus och design. Det är osannolikt att du kan använda samma bilder för en sommarmodekollektion för kvinnor i USA och Förenade Arabemiraten. Du vill också representera etniska grupper och kulturella normer som är specifika för regionen.

Lokalisering utnyttjar kunskap om aktuella händelser, kulturella memes och humor som en ren översättning kan missa. Det ger en möjlighet att få innehållet att kännas genuint, snarare än skapat av en skribent. Detta kan vara särskilt viktigt om du till exempel vill översätta versioner av webbplatser som är inriktade på olika länder eller regioner.

Några exempel på enkla saker som kan kräva lokalisering och som lätt kan missas

Slang och vardagsspråk – Varje kultur och subkultur har sitt eget ”insiderspråk” eller sätt att tala med hjälp av talesätt och unika konnotationer.

Humor – Kanske en av de svåraste formerna av kommunikation att översätta och lokalisera.

Vikter och mått – vissa länder använder det metersystemet, andra det imperiala.

När bör du använda lokalisering?

När du vill få en webbplats att känna att den omfattar kulturen i det land vars invånare besöker den, är lokalisering rätt väg att gå. Om ditt innehåll är starkt inriktat på marknadsföring, särskilt slogans och fraser, är lokalisering av största vikt.

Om du däremot tillhandahåller en rad olika språk för att underlätta för kunderna på en enda marknad kan du kanske klara dig med en enkel översättning.

Om ditt innehåll är ganska allmänt och neutralt i tonen räcker det förmodligen med en översättning. Men om ditt budskap är mycket nyanserat, kanske har humor eller är marknadsföringsinriktat, bör du definitivt överväga lokaliseringstjänster som är specifika för din målgrupp eller marknad.

error: Innehållet är skyddat

CE