CEÖversättningsbyråKvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Korrekt översättning, terminologi, vokabulär, interpunktion, grammatik, ISO-standarder

CE har tillhandahållit högkvalitativa språklösningar till uppdragsgivare i mer än 18 år. Genom kontinuerliga investeringar i spetsteknologi, kan vi leverera högsta möjliga standard vad gäller språkkvalitet, för att du ska kunna ha fullständigt förtroende för de översättningar vi levererar till dig.
På din begäran, kan vi bevisa kvaliteten på vårt arbete med hjälp av ett pilotprojekt eller en testöversättning, såväl som att tillhandahålla referenser och fallstudier som beskriver vårt arbete med andra kunder inom din bransch. Vi kan även tillhandahålla information som beskriver våra leverantörers erfarenhet, såväl som information om kvalitetssäkringsregler och tillämpade kvalitetskontroller.
Eftersom kvalitetssäkring är centralt för allt vi gör, har 94 % av våra kunder angett att de skulle rekommendera oss till en kollega, vilket är ett resultat som vi är mycket stolta över. Genom att välja CE översättningsbyrå kan du vara säker på att dina förväntningar kommer att uppfyllas samt att vi kommer att fortsätta förstå och handla i enlighet med dina behov.

ISO 17100

ISO 17100 är en europeisk standard som antagits av CEN (Europeiska standardiseringskommittén). Syftet med denna standard är att fastställa och definiera kvalitetskraven på de tjänster som erbjuds av översättningsbyråer.
Standarden ger både leverantörer av översättningstjänster och deras kunder en beskrivning och definition av hela tjänsten. Samtidigt fungerar den som ett regelverk som översättningsfirmor kan använda sig av för att ta fram arbetsrutiner och på så sätt uppfylla de behov som finns på marknaden.
Kvalitetssäkring är av högsta betydelse, och att arbeta enligt standarden handlar om att uppmuntra alla inblandade i processen att fokusera på kvalitet. En annan sak som betonas i standarden är att alla steg i arbetet ska kunna mätas och analyseras.
Vi på CE går ett steg längre än vad standarden kräver. Alla våra översättare är specialister inom olika ämnesområden och behärskar inte bara målspråket, utan har det också som modersmål.
Vårt kvalitetsfokus
Högsta kvalitet, alltid, utan undantag