CEÖversättningsbyråÄmnesområden

Ämnesområden

Branscher och ämnesområden vi specialiserar oss på

Våra översättare är medvetna om kommunikationens kommersiella värde för bilindustrin och kan hantera alla slags tekniska dokument på fordonsområdet med hög kvalitet.

Våra projekt inom ekonomiöversättning täcker allt från marknadsföringsmaterial och webbinnehåll till årsredovisningar, intern kommunikation, broschyrer, presentationer och kontrakt.

Våra översättningstjänster inbegriper det mesta från forskningsrapporter, juridiska avtal, terminologilistor, affärskorrespondens, pressmeddelanden och bruksanvisningar till företagsrapporter, anbudsspecifikationer, ekonomiska rapporter med mera.

Våra juridiska översättningstjänster inkluderar allt från juridiska avtal, prospekt och årsredovisningar till broschyrer, domstolsprotokoll, överklaganden och interna pm.

Vi har översatt allt från kreativt webbplatsinnehåll och annat marknadsföringsmaterial till pressmeddelanden, produktförpackningar, reklamkampanjer, årsrapporter och juridiska avtal.

Vi har översatt det mesta från kreativt webbplatsinnehåll, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial till varumärkeskontroll, marknadsenkäter, pressmeddelanden och ekonomisk dokumentation.

När det gäller marknadsundersökningar har vi erfarenhet av översättning av enkäter på webben och på papper, enkätsvar, anställningsformulär, samtalsguider och minnesanteckningar, transkriptioner av gruppdiskussioner och forskningsrapporter.

Inom detta område översätter vi fortlöpande allt från nyheter och reportage, pressmeddelanden, webbsidor och marknadsföringskampanjer till juridiska och ekonomiska affärsdokument.

Våra översättningsprojekt på reseområdet har täckt allt från omfattande lokalisering av webbplatser till broschyrer, pressmeddelanden, nyhetsartiklar och reportage, villkor och bestämmelser, nyhetsbrev och direktmarknadsföring.
Data- och videospel är en blomstrande industri över hela världen. Den växande internationella marknaden har ökat efterfrågan på spelöversättningar.
Vi har genomfört översättningar inom sportjournalistik, reklam och marknadsföringsmaterial, webbsidor, pressmeddelanden, kontrakt och produktdokumentation.
Våra tekniska översättningsprojekt har omfattat allt från teknisk produktinformation och bruksanvisningar till material för kreativ marknadsföring, PowerPoint-presentationer, marknadsundersökningar, webbinnehåll med mera.
Vårt team har erfarenhet av att översätta mjukvarugränssnitt för mobiltelefoni, webbplatser för specifika telefonmodeller, bruksanvisningar och manualer, felsökningsguider osv.
Tillverkningsindustrin behöver stöd från en pålitlig översättningsservice vid distribution av produkter på den globala marknaden. Vi har översatt allt från webbplatser, produktförpackningar, användarmanualer och andra tekniska och säljfrämjande dokument till interna meddelanden och juridiska villkor och bestämmelser.
Vilket slag av utbildningsmaterial du än behöver översätta, står vi till din tjänst. Vi översätter utbildningsmaterial, läroböcker, kursbroschyrer och e-learningprogram i olika format.
Vi har översatt tekniska rapporter, marknadsföringsmaterial, patent, utbildningsmaterial, ekonomiska redovisningar och en lång rad andra vetenskapliga och farmaceutiska dokument.
CE arbetar med kunder från en mängd olika branscher. Oavsett för vilken sektor (eller bransch) du behöver översättningar, kan du vara säker på att CE har erfarenhet av att översätta för den branschen och kan erbjuda översättare med professionell erfarenhet.
Översättare med yrkesmässig bakgrund
Specialkunskaper inom nischade ämnesområden