CE översättningsbyrå

Malmö översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En drivkraft för Malmös framgång

Malmö har under de senaste decennierna genomgått en remarkabel förvandling. Från en industristad med fokus på varvsindustri har staden vuxit till en modern och dynamisk metropol med en blomstrande ekonomi och ett rikt kulturliv. Denna framgångshistoria kan till stor del tillskrivas stadens öppenhet och internationalisering, där översättning och språktjänster spelat en avgörande roll.

Hur översättning och språktjänster driver Malmös framgång

CE översättningsbyrå har sedan 1999 stöttat Malmös affärsliv och ekonomi genom professionella översättningar till och från de flesta språk. I denna artikel belyser vi hur översättning och språktjänster redan bidragit till stadens framgång, och hur de kan spela en ännu större roll i framtiden.

En stad med globala ambitioner

Malmö har en dynamisk och internationell atmosfär, med en växande exportsektor och en stark koppling till Europa och resten av världen. För att nå sin fulla potential behöver Malmös företag och organisationer kunna kommunicera effektivt på en global arena. Här kommer översättning och språktjänster in i bilden.

Översättning: Nyckeln till framgångsrik internationalisering

Genom att översätta marknadsföringsmaterial, webbsidor, juridiska dokument och annan affärskritisk information kan Malmös företag nå nya marknader och kunder. Översättningstjänster kan även spela en viktig roll i att:

 • Förbättra kommunikationen med internationella partners och kunder.
 • Bygga starka relationer med globala aktörer.
 • Öka förtroendet och trovärdigheten på den internationella marknaden.
 • Följa gällande lagar och regler på olika marknader.

Språktjänster: Stöd för Malmös innovativa ekosystem

Utöver rena översättningar finns en rad andra språktjänster som kan vara till stor nytta för Malmös affärsliv och ekonomi. Dessa inkluderar:

 • Språkkonsultation för att säkerställa korrekt språkbruk och kulturell anpassning.
 • Lektorering och korrekturläsning av texter på olika språk.
 • Textbearbetning för att anpassa texter till olika målgrupper och format.
 • Terminologihantering för att säkerställa enhetlighet och korrekthet i facktermer.

Genom att använda dessa tjänster kan Malmös företag och organisationer:

 • Förstärka sin image som professionella och pålitliga aktörer.
 • Höja kvaliteten på sina produkter och tjänster.
 • Sparar tid och resurser genom att slippa hantera språkfrågor internt.

Framtiden: Översättning och språktjänster som en ännu viktigare faktor

I en alltmer globaliserad värld blir språkkompetens och interkulturell förståelse allt viktigare. Malmös framgång beror i hög grad på stadens förmåga att attrahera och behålla internationella talanger och investeringar. Översättning och språktjänster kommer att spela en ännu viktigare roll i att:

 • Bryta ner språkbarriärer och skapa en mer inkluderande stad.
 • Stimulera innovation och samarbete mellan olika aktörer.
 • Göra Malmö till en ännu mer attraktiv stad att bo, arbeta och investera i.

CE översättningsbyrå: Din partner för framgångsrik internationalisering

CE översättningsbyrå är en pålitlig partner för Malmös företag och organisationer som vill nå framgång på den internationella arenan. Vi erbjuder ett brett spektrum av professionella översättnings- och språktjänster som kan anpassas till dina specifika behov.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och låt oss hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå!

Framtidens Malmö: En global metropol

Malmös ambition att bli en ännu mer framgångsrik och internationell stad kräver fortsatt fokus på språkkunnighet och interkulturell kommunikation. Översättning och språktjänster kommer att spela en ännu viktigare roll i framtiden, då staden växer och knyter ännu starkare band med resten av världen.

CE översättningsbyrå har sedan 1999 stolt bidragit till Malmös framgång genom att erbjuda professionella och kostnadseffektiva översättningar till och från de flesta språk. Vi hjälper gärna alla i Malmö och omnejd med alla deras översättningsbehov. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök