CEöversättningsbyråÖversättnings- och lokaliseringsindustrin växer trots fallande affärsförtroende

Översättnings- och lokaliseringsindustrin växer trots fallande affärsförtroende

Innehållsförteckning

I dagens ekonomi säger många finansanalytiker att ”platt är bra”. Om man ser det isolerat beskriver resultaten från researchföretaget Common Sense Advisorys undersökning av affärsförtroendet under 2008-års fjärde kvartal en marknad som ser hälsosam ut från det perspektivet.

Undersökningsresultaten, som finns tillgängliga för medlemmar och undersökningsdeltagare, visar att de flesta köpare rapporterar att efterfrågan på språktjänster hade ökat (38,7 %) eller förblivit den samma (35,5 %), vilket innebär att nästa tre fjärdedelar (74,2 %) åtminstone bibehåller nivån vad gäller efterfråga. På samma sätt rapporterar de flesta leverantörer en ökad (36,3 %) eller stabil (34,2 %) efterfrågan, vilket uppgår till 70,5 procent av deltagarna i undersökningen.

Jämförelser mellan kvartal och år vad gäller nivåer av affärsförtroende i översättnings- och lokaliseringsindustrin visar emellertid nedgångar. Dessa fall representerade stegvisa nedgångar från kvartal till kvartal under 2008 som, totalt sett, uppgår till en betydlig nedgång för året i affärsförtroende. Följande representerar den genomsnittliga uppfattningen för två av de fyra faktorer som undersöktes under de fyra kvartalen 2007 och 2008:

Efterfrågans storlek. För köpare, föll efterfrågan på språktjänster för det förra kvartalet från 36 till 13 poäng mellan det fjärde kvartalet 07 och det fjärde kvartalet 08. Förutsedd efterfrågan för nästa kvartal föll från 56 till 5 poäng. Bland leverantörer, föll efterfrågan i det föregående kvartalet från 38 till 2 poäng, medan förväntad storlek på efterfrågan för de nästa tre månaderna föll från 60 till 12 poäng.

Affärssituation. För köpare föll den från 54 till 3 poäng under året, men ett mindre stupande fall vad gäller den finansiella situationen (57 till 20 poäng). Köpares förväntningar på affärsverksamhetens tillstånd om sex månader föll från 56 till 5 poäng. Bland leverantörer föll nettobalansen för den nuvarande situationen från 29 till 8 poäng, med den finansiella situationen från 29 till 12. Förväntningarna på affärsverksamhetens tillstånd efter sex månader föll från 57 till 20 poäng.

”Vår analys på leverantörssidan visade att 2008 var ett kanonår vad gäller försäljningen av språktjänster”, säger Donald A. DePalma, företagets forskningschef. ”Trots denna tillväxt visar undersökningen en nedgång av förtroende hos köpare och leverantörer. Även om världens ekonomi går igenom smärtsamma vändningar påstår vi att de internationella marknaderna kommer förbli en kritisk del av företags affärsplaner. En snabb granskning av de finansiella publiceringarna för stora företag vittnar om den fortsatta vikten av den globala ekonomin i deras affärsplaner. McDonald’s startade 2009 med en ökning på 7 procent i global försäljning, och till och med företag som Caterpillar och Hewlett-Packard som kämpar med allvarliga fall i kapitalinvestering för stora delar av intäkterna, säger DePalma.

error: Innehållet är skyddat

CE