Översättning av litteratur

Översättning av litteratur är en konstform som kräver djup förståelse för både käll- och målspråken, samt förmågan att överföra kulturella nyanser, stilar, toner och underliggande budskap från ett språk till ett annat. Denna guide utforskar olika aspekter av litteraturöversättning, inklusive utmaningarna, betydelsen av kulturell kontext, val av verk för översättning, och processen för att skapa en framgångsrik översättning.

Utmaningarna med att översätta litteratur

Kulturella och språkliga nyanser

Ett av de största hindren inom litteraturöversättning är att korrekt överföra kulturella och språkliga nyanser. Varje språk har unika uttryck, idiom och kulturella referenser som kanske inte har direkta motsvarigheter i målspråket.

Författarens röst och stil

Att bevara författarens unika röst och stil är avgörande men utmanande. Översättaren måste finna en balans mellan att vara trogen originalet och att göra texten tillgänglig för den nya publiken.

Betydelsen av kulturell kontext

Förståelse för källmaterialet

En djup förståelse för källmaterialets kulturella bakgrund är nödvändig för att kunna återge dess fulla mening och ton i översättningen. Detta kan innebära omfattande forskning om författarens liv, den tid då verket skrevs, och de specifika platserna som omnämns.

Anpassning till målpubliken

Översättaren måste också överväga målpublikens kulturella referensramar. Det kan innebära vissa anpassningar för att göra texten mer tillgänglig, utan att för den sakens skull förlora originalets essens.

Val av verk för översättning

Kriterier för val

Beslutet att översätta ett litterärt verk involverar ofta en bedömning av dess potentiella intresse och relevans för målpubliken. Det kan även innebära överväganden kring verkets universella teman, dess unika bidrag till litteraturen, och dess förmåga att överskrida kulturella och språkliga gränser.

Utmärkelser och erkännanden

Verk som har mottagit litterära utmärkelser eller som har erkänts som betydelsefulla bidrag till världslitteraturen är ofta attraktiva kandidater för översättning.

Processen för litteraturöversättning

Förberedelser och forskning

En grundlig förberedelsefas där översättaren fördjupar sig i både det specifika verket och dess bredare kulturella och historiska sammanhang är avgörande för en framgångsrik översättning.

Översättningsdraft och revision

Processen involverar skapandet av en första översättningsdraft, följt av flera omgångar av revisioner för att finjustera texten. Samarbetet med redaktörer och kanske även med andra översättare eller experter kan vara till hjälp för att säkerställa kvaliteten på det slutliga verket.

Översättning av litteratur: Öppna dörrar till nya världar

Litteratur överskrider språkliga gränser och förbinder kulturer. Genom att översätta litterära verk kan vi dela berättelser, idéer och perspektiv med läsare över hela världen. Att hitta rätt översättningsbyrå är avgörande för att förverkliga detta mål.

Hur vår översättningsbyrå kan hjälpa dig

Vårt team av erfarna översättare har en djupgående förståelse för litteraturens nyanser och komplexitet. De är specialiserade på olika genrer, från poesi och prosa till facklitteratur och barnlitteratur. Vi samarbetar med dig för att matcha rätt översättare med ditt projekt, baserat på språkkombination, genre och stil.

Vi erbjuder en rad tjänster för att tillgodose dina specifika behov:

 • Översättning av manuskript, böcker och noveller
 • Lektorering och korrekturläsning av översättningar
 • Språklig anpassning av texter för att passa olika målgrupper
 • Typografisk formgivning och produktion av trycksaker

Vi garanterar högsta kvalitet i alla våra översättningar. Vi följer en rigorös process som inkluderar:

 • Noggrann granskning av originaltexten
 • Översättning av texten av en erfaren översättare
 • Lektorering och korrekturläsning av översättningen av en annan språkspecialist
 • Slutlig kontroll av översättningen av en projektledare

Varför välja vår översättningsbyrå?

 • Erfarenhet: Vi har många års erfarenhet av att översätta litterära verk.
 • Kvalitet: Vi garanterar högsta kvalitet i alla våra översättningar.
 • Specialisering: Vi har ett team av specialiserade översättare som kan hantera olika genrer och stilar.
 • Kundservice: Vi erbjuder personlig service och support genom hela översättningsprocessen.
 • Konfidentialitet: Vi respekterar din konfidentialitet och hanterar all information på ett säkert sätt.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med översättningen av ditt litterära verk, kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär eller via e-post.

Sammanfattning

Översättning av litteratur är en komplex och krävande process som går utöver enkel textöversättning. Det kräver en djup förståelse för både käll- och målspråkets kulturella och språkliga nyanser, samt en förmåga att överföra författarens röst och stil till en ny kulturell och språklig miljö. Genom att noggrant välja verk för översättning och följa en rigorös översättningsprocess, kan översättare bidra till att berika världslitteraturen och främja kulturell förståelse över gränserna.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök