CEöversättningsbyråÖversättning av journalistik – Går det att vara trogen originaltexten?

Översättning av journalistik – Går det att vara trogen originaltexten?

Innehållsförteckning

För ett tag sedan tog vi upp översättningars funktionalitet och trovärdighet. Det vi sa var att även om vi inom en viss gräns måste hålla oss trogna källtexten är det ofta nödvändigt att anpassa måltexten så att den fungerar bra för läsarna. Den här gången ska vi tala om hur framför allt journalistisk översättning står inför dilemmat mellan trovärdighet och funktionalitet.

Att översätta journalistiska texter innebär vissa utmaningar som inte så många är medvetna om. Syftet med en journalistisk text är att informera läsaren om en aktuell fråga, och beroende på var i världen vi befinner oss är frågan mer eller mindre relevant och vi behöver mer eller mindre detaljer om ämnet. När en översättare får en artikel är uppdraget i allmänhet inte bara att översätta den, utan också att anpassa den till målgruppens kultur och intressen.

Tänk dig till exempel en tvåsidig rapport från en tysk tidning om en järnvägsolycka i Tyskland som ska översättas för media i Latinamerikanska. En latinamerikansk tidning kommer förmodligen att be översättaren att göra om rapporten till en halv sida som publiceras under avdelningen ”Internationella nyheter”. Som professionell översättare måste översättaren använda alla sina språkliga färdigheter för att komprimera texten (mycket!).

Förutom att ta bort information som inte är relevant kan översättaren behöva lägga till information som hjälper läsaren att bättre förstå vissa fakta. För en tysk person kanske vissa geografiska faktorer som kan ha påverkat olyckan är uppenbara eftersom de känner till platsen, men det kan vara nödvändigt att utvidga denna information för att en latinamerikansk läsare ska förstå den bättre. Detsamma gäller namnen på vissa lokala institutioner som läsaren kanske inte känner till.

Detta är bara ett exempel på de många utmaningar som en översättare av journalistiska texter måste ta itu med, för att inte tala om den lilla tidsmarginal de får. Som vi kan se måste du inte bara kunna de två språken som du arbetar med, utan också ha verktygen för att komprimera, expandera och anpassa texten vid behov. Och vi får inte glömma den kulturella kompetens och kunskap som varje översättare måste ha för att kunna läsa mellan de skrivna raderna.

Att översätta journalistik är en utmaning där det är svårt att vara originaltexten trogen. Översättarna är texttrogna i det att de inte hittar på något av källtextens innehåll, men de är otrogna genom att de tar bort och lägger till information vid behov. Allt detta naturligtvis för att texten ska vara funktionell och effektiv, för läsarens skull.

error: Innehållet är skyddat

CE