Översättning åt kommuner

Översättning åt kommuner

Bakgrund

Kommuner har ett stort behov av översättningstjänster i en allt mer globaliserad värld. De behöver kunna kommunicera med invånare, företag och andra organisationer på olika språk. Detta kan vara en utmaning, eftersom det kräver både språklig kompetens och kunskap om kommunens verksamhet.

Behov

De vanligaste typerna av översättningar som kommuner behöver är:

 • Officiella dokument: Översättning av officiella dokument, som beslut, protokoll och avtal, kräver ofta juridisk expertis.
 • Information till invånare: Information om kommunens verksamhet och tjänster behöver ofta översättas till flera språk för att nå alla invånare.
 • Marknadsföring: Marknadsföringsmaterial och turistinformation behöver ofta översättas för att nå en internationell publik.
 • Webbsidor: Kommunens webbplats behöver ofta översättas till flera språk för att vara tillgänglig för alla.

Utmaningar

Det finns en rad utmaningar förknippade med översättning åt kommuner:

 • Kostnad: Översättningstjänster kan vara dyra, särskilt för stora volymer text.
 • Kvalitet: Det är viktigt att säkerställa att översättningarna är korrekta och av hög kvalitet.
 • Tid: Översättningar kan ta tid att färdigställa, vilket kan vara ett problem om de behövs akut.
 • Kompetens: Det kan vara svårt att hitta översättare med rätt språklig kompetens och kunskap om kommunens verksamhet.

Lösningar

Det finns en rad lösningar på de utmaningar som kommuner står inför när det gäller översättning:

 • Anlita en översättningsbyrå: Att anlita en översättningsbyrå kan vara ett bra sätt att säkerställa kvalitet och effektivitet.
 • Använda maskinöversättning: Maskinöversättning kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för enklare texter.
 • Anlita en egen översättare: Att anlita en egen översättare kan vara ett bra alternativ om kommunen har ett stort behov av översättningstjänster.
 • Samarbeta med andra kommuner: Kommuner kan samarbeta med varandra för att dela resurser och kompetens.

Fördelar

Det finns många fördelar med att använda professionella översättningstjänster:

 • Kvalitet: Professionella översättare har den språkliga kompetens och kunskap som krävs för att säkerställa att översättningarna är korrekta och av hög kvalitet.
 • Effektivitet: Professionella översättare kan färdigställa översättningar snabbt och effektivt.
 • Kostnadseffektivitet: Professionella översättningstjänster kan vara kostnadseffektiva på lång sikt, eftersom de kan spara tid och pengar för kommunen.
 • Tillgänglighet: Professionella översättare kan erbjuda översättning till ett stort antal språk.

Översättning är en viktig del av kommunens verksamhet. Professionella översättningstjänster kan hjälpa kommunen att kommunicera effektivt med alla invånare, företag och andra organisationer.

Hur CE översättningsbyrå kan förbättra kommuners kommunikation

CE översättningsbyrå är en expertpartner för kommuner som söker professionella och effektiva översättningstjänster. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster för att tillgodose alla kommuners behov, oavsett språkkombination eller ämnesområde.

Våra tjänster

 • Översättning av dokument: Vi översätter alla typer av dokument, från officiella rapporter och avtal till informationsmaterial och webbsidor.
 • Revision och korrekturläsning: Vi säkerställer att dina översättningar är korrekta, språkligt korrekta och stilistiskt anpassade till målgruppen.
 • Språkkonsultation: Vi erbjuder expertråd om språkliga frågor och hjälper dig att välja rätt språkstrategi för din kommunikation.

Våra experter

Vårt team av erfarna och kvalificerade översättare har gedigen kunskap om kommuners specifika behov. De är alla specialiserade inom olika ämnesområden och språkkombinationer, och de garanterar att dina översättningar är av högsta kvalitet.

Samarbete med CE översättningsbyrå

För att säkerställa ett effektivt samarbete erbjuder vi:

 • En dedikerad projektledare: Du får en kontaktperson som ansvarar för ditt projekt och ser till att dina behov tillgodoses.
 • Flexibilitet: Vi anpassar oss till dina behov och deadlines.
 • Konfidentialitet: Vi hanterar all information konfidentiellt.

Tips för effektivt samarbete

 • Förbered dina dokument: Se till att dina dokument är välorganiserade och lättlästa.
 • Ge tydliga instruktioner: Informera oss om dina mål och önskemål för översättningen.
 • Var tillgänglig för frågor: Vi kan behöva ställa frågor för att säkerställa att översättningen blir korrekt.
 • Lämna feedback: Vi tar gärna emot din feedback för att förbättra våra tjänster.

Kontakta oss

CE översättningsbyrå är din partner för professionella och effektiva översättningstjänster. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en kostnadsfri offert.

Här är några exempel på hur CE översättningsbyrå kan hjälpa kommuner:

 • Översätta informationsmaterial om kommunens tjänster till olika språk för att nå ut till alla invånare.
 • Översätta officiella dokument och avtal för att säkerställa korrekt kommunikation med internationella partners.
 • Översätta webbsidor och sociala medier för att nå en global publik.
 • Språkkonsultation för att välja rätt språkstrategi för kommunens kommunikation.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök