Översättning åt eventbyråer

Översättning för eventbyråer

Eventbranschen är en globaliserad bransch med kunder och partners från hela världen. För eventbyråer är det därför ofta nödvändigt att kunna kommunicera och leverera material på flera språk. Översättningstjänster spelar en viktig roll i detta och kan hjälpa eventbyråer att nå ut till en bredare publik och framgångsrikt genomföra internationella event.

Varför översättning är viktigt för eventbyråer

Det finns många anledningar till att översättning är en viktig del av eventbranschen:

 • För att nå ut till en bredare publik: Genom att översätta eventmaterial till flera språk kan eventbyråer nå ut till en betydligt större publik. Detta kan leda till ökad försäljning, fler deltagare och en starkare varumärkesidentitet.
 • För att skapa en professionell image: Professionella översättningar ger eventbyråer en mer professionell image och visar att de tar sina kunder och partners på allvar.
 • För att säkerställa korrekt kommunikation: Felaktiga översättningar kan leda till missförstånd och problem. Professionella översättare kan säkerställa att eventmaterialet är korrekt och tydligt på alla språk.
 • För att spara tid och pengar: Att översätta eventmaterial internt kan vara tidskrävande och dyrt. Genom att anlita en professionell översättningsbyrå kan eventbyråer spara tid och pengar och fokusera på sin kärnverksamhet.

Vilka typer av eventmaterial behöver översättas?

Det finns många typer av eventmaterial som kan behöva översättas, bland annat:

 • Marknadsföringsmaterial: Broschyrer, webbplatsinnehåll, sociala medier, pressmeddelanden, etc.
 • Eventmaterial: Program, presentationer, skyltar, broschyrer, etc.
 • Teknisk dokumentation: Manualer, specifikationer, säkerhetsinformation, etc.
 • Avtal och juridiska dokument: Kontrakt, fakturor, offerter, etc.

Hur man väljer rätt översättningsbyrå för eventbyråer

När man väljer en översättningsbyrå för eventbyråer är det viktigt att tänka på följande:

 • Erfarenhet: Byrån bör ha erfarenhet av att översätta eventmaterial och ha en god förståelse för eventbranschen.
 • Språkkunskaper: Byrån bör ha översättare som är modersmålstalare på de språk som eventmaterialet ska översättas till.
 • Kvalitetssäkring: Byrån bör ha ett kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att översättningarna är korrekta och av hög kvalitet.
 • Pris: Byråns priser bör vara rimliga och konkurrenskraftiga.

Tips för att få ut det mesta av översättningstjänster

För att få ut det mesta av översättningstjänster bör eventbyråer:

 • Planera i god tid: Beställ översättningar i god tid innan eventet för att undvika stress och problem.
 • Ge tydliga instruktioner: Ge översättningsbyrån tydliga instruktioner om vad som ska översättas, hur det ska översättas och när det ska vara klart.
 • Leverera korrekt material: Se till att det material som ska översättas är korrekt och komplett.
 • Granska översättningarna: Granska översättningarna noggrant innan de används för att säkerställa att de är korrekta och av hög kvalitet.

Genom att samarbeta med en professionell översättningsbyrå kan eventbyråer säkerställa att de kan kommunicera effektivt med kunder och partners från hela världen och framgångsrikt genomföra internationella event.

CE översättningsbyrå: Din partner för professionella översättningstjänster

Eventbyråer har unika behov när det gäller översättning. De behöver ofta översätta material i en mängd olika format, med korta deadlines och höga krav på kvalitet. CE översättningsbyrå är din perfekta partner för att hantera alla dina översättningsbehov.

Hur vi kan hjälpa dig

Vi erbjuder ett brett utbud av professionella översättningstjänster till eventbyråer, inklusive:

 • Översättning av marknadsföringsmaterial, såsom broschyrer, webbplatstext och pressmeddelanden
 • Översättning av konferensmaterial, såsom presentationer, program och tal
 • Översättning av avtal och juridiska dokument
 • Översättning av tekniska manualer och andra dokument

Vi har ett team av kvalificerade översättare med stor erfarenhet av att översätta material för eventbranschen. De är alla modersmålstalare i det språk de översätter till, och de har en djupgående förståelse för eventbranschens specifika behov.

Vi kan erbjuda snabba och korrekta översättningar till konkurrenskraftiga priser. Vi har också en dedikerad projektledare som kommer att arbeta med dig för att se till att dina översättningsbehov uppfylls.

Tips för att samarbeta med en översättningsbyrå

Här är några tips för att samarbeta effektivt med en översättningsbyrå:

 • Planera i förväg. Ge översättningsbyrån så mycket information som möjligt om ditt projekt, inklusive deadlines, budget och målgrupp.
 • Leverera korrekt och redigerat material. Ju bättre material du levererar till översättningsbyrån, desto bättre blir översättningen.
 • Var tydlig med dina krav. Berätta för översättningsbyrån vad du förväntar dig av översättningen, till exempel tonfall, stil och formatering.
 • Var tillgänglig för frågor. Översättningsbyrån kan ha frågor om ditt projekt, så det är viktigt att du är tillgänglig för att svara på dem.
 • Ge feedback. När du har fått översättningen, ge översättningsbyrån feedback så att de kan förbättra sina tjänster i framtiden.

Kontakta oss

För att få en kostnadsfri offert eller för att lära dig mer om våra tjänster, kontakta oss idag. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök