Översättning åt dietister

Översättning för dietister: språk och typer

Dietister har en viktig roll i att ge råd och information om kost och hälsa till patienter och klienter. I en globaliserad värld blir det allt vanligare att möta personer med annat modersmål än svenska. Att kunna erbjuda kostinformation på ett språk som klienten förstår är avgörande för en effektiv kommunikation och goda resultat.

Viktiga språk för dietister

Vilka språk som är viktigast för dietister att kunna översätta till beror på den specifika arbetsplatsen och patientklientelet. I Sverige är de vanligaste språken förutom svenska:

 • Engelska: Det mest använda språket internationellt, och relevant för både turister och invandrare.
 • Arabiska: En stor andel av Sveriges invånare har arabiska som modersmål.
 • Somaliska: En annan stor grupp invandrare i Sverige talar somaliska.
 • Persiska: Ett växande språk i Sverige, relevant för både flyktingar och arbetskraftsinvandrare.

Förutom dessa språk kan det vara relevant för dietister att kunna översätta till andra språk som är vanliga i närområdet, till exempel finska, polska eller ryska.

Typer av översättningar för dietister

Dietister kan behöva översätta olika typer av texter, bland annat:

 • Informationsmaterial: Broschyrer, faktablad och webbsidor om kost och hälsa.
 • Patientjournaler: Viktigt för att kunna dokumentera kostanamnes och ge adekvat rådgivning.
 • Receptsamlingar: Att kunna anpassa recept till klientens kulturella bakgrund och preferenser.
 • Menyer: Hjälpa till med planering av måltider på institutioner som sjukhus och äldreboenden.

Att tänka på vid översättning för dietister

Det är viktigt att översättningar av kostinformation är korrekta och tydliga. En felaktig översättning kan få allvarliga konsekvenser för klientens hälsa. Därför är det alltid bäst att använda en professionell översättare med relevant kompetens.

Några saker att tänka på vid översättning för dietister:

 • Terminologi: Använd facktermer som är korrekta på både svenska och målspråket.
 • Kulturella aspekter: Ta hänsyn till kulturella skillnader i matvanor och traditioner.
 • Läsbarhet: Översättningen ska vara lätt att läsa och förstå för målgruppen.

Professionella översättartjänster

Det finns många professionella översättartjänster som kan erbjuda översättning av kostinformation. Vid val av översättare är det viktigt att:

 • Välja en översättare med relevant kompetens: Se till att översättaren har erfarenhet av att översätta kostinformation och medicinska texter.
 • Be om referenser: Kontakta tidigare kunder för att få en uppfattning om översättarens kvalitet.
 • Få en offert: Begär en offert i förväg för att undvika oväntade kostnader.

Genom att använda professionella översättartjänster kan dietister säkerställa att kostinformation når ut till alla, oavsett språkbakgrund.

Översättning av kostinformation är en viktig del av en dietists arbete. Genom att använda professionella översättartjänster och anpassa informationen till klientens språk och kultur kan dietister ge alla möjlighet att nå en god hälsa.

CE översättningsbyrå: översättningstjänster för dietister

CE översättningsbyrå hjälper dietister med alla typer av översättningstjänster. Vi har ett team av erfarna översättare som är specialiserade på medicinska och vetenskapliga texter, och vi kan erbjuda översättningar av:

 • Patientinformation: Vi kan översätta patientinformation om kost och nutrition till olika språk, så att dina patienter kan få den information de behöver på sitt eget språk.
 • Vetenskapliga artiklar: Vi kan översätta vetenskapliga artiklar om kost och nutrition, så att du kan hålla dig uppdaterad om den senaste forskningen.
 • Marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta marknadsföringsmaterial för din dietistpraktik, så att du kan nå en bredare publik.

Vi erbjuder också följande tjänster:

 • Korrekturläsning: Vi kan korrekturläsa dina texter för att säkerställa att de är grammatiskt korrekta och lätta att läsa.
 • Lektorering: Vi kan lektorera dina texter för att säkerställa att de är innehållsmässigt korrekta och tydliga.
 • Språkkonsultation: Vi kan erbjuda språkkonsultation för att hjälpa dig med alla frågor du har om språk och översättning.

Varför välja CE översättningsbyrå?

Vi har ett team av erfarna översättare som är specialiserade på medicinska och vetenskapliga texter. Vi är medlemmar i Sveriges Facköversättarförening och vi följer deras strikta kvalitetsstandarder. Vi erbjuder också följande fördelar:

 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra tjänster.
 • Snabba leveranser: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt.
 • Kvalitetssäkring: Vi har ett strikt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att alla våra översättningar är korrekta och av högsta kvalitet.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om våra tjänster eller om du vill få en offert, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök