Översättning åt biografer

I takt med att Sverige blir ett allt mer mångkulturellt samhälle, där människor från olika delar av världen samlas, ökar behovet av översättningstjänster inom många sektorer, inklusive underhållningsindustrin. Biografer, som en central del av denna industri, spelar en viktig roll i att tillhandahålla kultur och underhållning till en bred publik. Översättning i detta sammanhang innebär inte bara textning eller dubbning av filmer utan även översättning av marknadsföringsmaterial, webbplatsinnehåll och kundservicekommunikation.

Ökad tillgänglighet för icke-svensktalande

För att biografer ska vara välkomnande och tillgängliga för alla, oavsett språklig bakgrund, är översättning av filmtexter och annat material till flera språk avgörande. Detta möjliggör för icke-svensktalande att fullt ut njuta av filmupplevelser och bidrar till en mer inkluderande kulturell miljö.

Förbättrad kundupplevelse

Genom att tillhandahålla översatta material, såsom webbplatsinnehåll och kundtjänstkommunikation, kan biografer erbjuda en förbättrad kundupplevelse. Detta gör det enklare för besökare att navigera i biografens erbjudanden, boka biljetter och få information om aktuella och kommande filmer.

Stödjer Sveriges mångkulturella samhälle

Att erbjuda översatta tjänster är ett sätt för biografer att visa sitt stöd för och engagemang i Sveriges mångkulturella samhälle. Detta kan stärka banden mellan olika kulturella grupper och främja en känsla av gemenskap och samhörighet.

Ökar biografens räckvidd och marknadsandel

Genom att anpassa sig till en mångspråkig publik kan biografer locka till sig en bredare publik, vilket potentiellt kan öka biografens räckvidd och marknadsandel. Detta är särskilt relevant i städer och områden med en hög andel invandrare eller internationella besökare.

Förbättrar internationella filmupplevelser

Översättningstjänster är också viktiga för att förbättra upplevelsen av internationella filmer. Genom att erbjuda välöversatta undertexter kan biografer säkerställa att den ursprungliga meningen och känslan i dialogen bevaras, vilket ger publiken en autentisk filmupplevelse.

Översättningstjänster inom biografer i Sverige är avgörande för att främja tillgänglighet, förbättra kundupplevelsen, stödja mångkulturalism, öka räckvidden och förbättra upplevelsen av internationella filmer. Detta understryker vikten av investeringar i översättning för att möta behoven hos en allt mer diversifierad publik.

Översättning för biografer: En global publik

Biografbranschen är en global industri med filmer som visas på en mängd olika språk. För att nå en bred publik behöver biografer kunna översätta sina filmer och annat material till flera språk.

Översättning av filmdialog

Den mest synliga formen av översättning inom biografbranschen är översättning av filmdialog. Detta kan göras på två olika sätt: textning eller dubbning.

Textning innebär att man lägger till textremsor på originalspråket med översättningen på ett eller flera språk. Textning är en kostnadseffektiv lösning som kan nå en bred publik, men den kan vara distraherande för vissa tittare.

Dubbning innebär att man ersätter originaldialogen med en inspelad översättning på ett annat språk. Dubbning kan ge en mer flytande filmupplevelse, men den är dyrare att producera och kan vara svårare att anpassa till kulturella skillnader.

Översättning av annat material

Förutom filmdialog behöver biografer ofta översätta annat material, till exempel:

 • Marknadsföringsmaterial (affischer, trailers, webbplats)
 • Informationsmaterial (program, broschyrer, skyltar)
 • Officiella dokument (kontrakt, licenser)

Hur vår översättningsbyrå kan hjälpa

Vår översättningsbyrå har stor erfarenhet av att översätta för biografer. Vi kan erbjuda:

 • Högkvalitativa översättningar av filmdialog, marknadsföringsmaterial, informationsmaterial och officiella dokument.
 • Snabba leveranstider för att möta dina deadlines.
 • Konkurrenskraftiga priser för att passa din budget.
 • Ett team av experter som är specialiserade på översättning för biografer.

Vi kan hjälpa dig att nå en bred publik med dina filmer och annat material. Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert.

Översättning av biofilmstexter: En kulturbrygga

Förutom dialogöversättning kan biografer behöva översätta texter som visas på bioduken, till exempel:

 • Filmens titel
 • Namn på skådespelare och regissörer
 • Genrer och åldersgränser
 • Synopsis
 • Texter i menyer och informationsmaterial

Översättning av biofilmstexter kräver mer än bara språklig kompetens. Översättaren måste också ha en god förståelse för filmkultur och kunna anpassa översättningen till den aktuella kulturen.

Översättning av undertexter och dubbning: Olika målgrupper

Undertexter och dubbning riktar sig till olika målgrupper. Undertexter är oftast ett bättre alternativ för personer som vill höra originalspråket och skådespelarnas röster. Dubbning kan vara ett bättre alternativ för personer som inte kan läsa eller har svårt att läsa undertexter.

Sammanfattning

Översättning är en viktig del av biografbranschen. Genom att översätta sina filmer och annat material kan biografer nå en bred publik och öka sina intäkter. Vår översättningsbyrå kan hjälpa dig att nå dina mål med högkvalitativa översättningar till konkurrenskraftiga priser.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök