CE översättningsbyrå

Nederländska – Professionell översättning till och från holländska

Är du ute efter professionella nederländska översättningstjänster av högsta kvalitet som är anpassade för ditt specifika ändamål?

Oavsett om du behöver översätta från svenska till nederländska, eller tvärtom, förser CE dig med översättningar på hög nivå av specialiserade lingvister.

Varför anlita CE översättningsbyrå för nederländska översättningar?

 • 850 professionella nederländska översättare
 • 712 951 översatta nederländska ord
 • 2 750 nederländska översättningsprojekt
 • Projektledning och kvalitetskontroll
 • Konkurrenskraftiga priser

Nederländska översättningstjänster

Tack vare många års erfarenhet inom branschen säkerställer vi utmärkta resultat åt våra kunder. Våra tjänster är utformade för att säkerställa framgång för dina flerspråkiga mål genom att följa ISO 17100:2015-certifikatet, en internationellt erkänd standard. Detta innebär att ditt projekt kommer att hanteras med största noggrannhet och beprövad expertis.

Vi använder moderna metoder, CAT-verktyg och programvaror för att förbättra översättningskvaliteten och effektivisera översättningsprocessen. Dessutom arbetar våra lingvister i specialiserade team bestående av modersmålstalare som har djupgående kunskaper inom det specifika området och är väl medvetna om subtila kulturella skillnader. Du kan även fullständigt lita på att ditt flerspråkiga projekt kommer att bearbetas med stort engagemang och ett professionellt tillvägagångssätt, vilket möjliggörs genom noggrant utvalda experter med totalkompetens inom sitt område.

Vi prioriterar snabba leveranser och håller alltid de förutbestämda tidramarna. Detta går att applicera på en mängd olika översättningstyper, då vi har erfarenhet av olika nederländska översättningar som alltid behandlas professionellt. Därför kan du alltid lita på att få utmärkta resultat som hjälper dig att uppnå dina flerspråkiga mål.

Nederländska översättningstjänster inom fordonsindustrin

Fordonsindustrin fortsätter att expandera globalt, vilket ökar behovet av erfarna översättare som skickligt kan förmedla innebörden av meddelanden från ett språk till ett annat. Detta särskilt när branschen utvecklas snabbare än någonsin och dessutom är sammansvetsad med andra sektorer. Det är inte konstigt att en lämplig lingvist måste inneha särskilda färdigheter.

Dessutom är det viktigt att ha mycket goda kunskaper i både käll- och målspråket. Inte minst omfattar fordonsindustrin en mängd olika sektorer, såsom teknik, flyg och design, vilket är varför det är av största vikt att även inneha en förståelse för de tekniska aspekterna. Utöver det bör samtliga ovannämnda krav utföras i fullständig enlighet med andra internationella krav.

 • Dokument inom teknik och marknadsföring
 • Affärsmaterial och kataloger
 • Maskin- och produktförpackningar
 • Berättarröster för produktpresentationer, och mycket mer

Tekniska översättningar till nederländska

Tekniska översättningar kräver en stor förståelse för både vetenskapliga och tekniska ämnen. Med hänsyn till detta är våra erfarna språkexperter väl bekanta med terminologin och jargongen inom just detta område. Oavsett storleken eller formatet på ditt uppdrag har våra översättare expertisen att genomföra det.

 • Patent- och användarmanualer
 • Utrustning och tekniska instruktioner
 • Tekniska processer
 • Konsumentprodukter
 • Maskinutrustning
 • Tillverkare av hushållsapparater
 • Professionella produktöversättningar och mycket mer.

Juridiska översättningstjänster på nederländska

Att vara väl bekant med både käll- och målspråkets jurisdiktion är ett måste när man hanterar juridiska frågor. En annan viktig aspekt bör beaktas när juridiska variationer uppstår mellan två olika länder. I detta sammanhang måste den nederländska juridiska översättaren vara mycket noggrann och väl bekant med lagstiftningen i fråga. Självklart spelar varje ord en betydande roll i att definiera den uppfattade innebörden och har en stor inverkan på att fatta viktiga beslut.

 • Förvärvsavtal
 • Domstolsrapportering, tolkning och översättning av dokument och bevis
 • Transkriberingstjänster och ljudöversättning
 • Anställnings- och kommersiella avtal
 • Testamenten
 • Hyresavtal
 • Översättning av eder, och mycket mer.

Ekonomiska översättningstjänster på nederländska

Ekonomisk översättning omfattar mycket specifika begrepp. Till exempel är kontakt med globala aktörer, hantering av finansiella förhandlingar och underteckning av viktiga dokument en stor del av integrationen i en utländsk marknadsprocess.

Oavsett om du agerar som företag, individ eller konsult, är det viktigt för din ekonomiska framgång i affärer att all din information översätts korrekt. Dessutom är transparens och sekretess väsentliga i processen om man strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Ekonomiska rapporter och balansräkningar
 • Regler, föreskrifter, affärsplaner och prospekt
 • Resultaträkningar och skatterapporter
 • Kontrakt, inköpsavtal och mycket mer.

Land- och språkprofil

Nederländska är ett västgermanskt språk med cirka 24 miljoner modersmålstalare och 5 miljoner talare som anser det som sitt andraspråk. Majoriteten av talarna är bosatta i Nederländerna, ett land med nederländska som sitt enda officiella språk.

Nederländska är ett av tre officiella språk i Belgien. Förutom att det är modersmål för en betydande del av Surinams befolkning, där språket även har officiell status, är det också ett officiellt språk i Aruba, Curacao och Sint Maarten, som utgör en del av Konungariket Nederländerna i Västindien.

Det holländska språket delar stort sett likheter med både tyskan och engelskan. Det finns flera grammatiska egenskaper relaterade till tyskan. Nederländerna toppar listan inom Europeiska unionen och är på andra plats globalt när det gäller det ekonomiska värdet av jordbruksexport. Landet är också känt för sin exportering av blommor och blomsterlökar.

Få kostnadsfri offert för nederländska översättningstjänster

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:

CE

Sök