1 Форбс сүүлийн үед Швед улсыг бизнесийн үйл ажиллагаа үзүүлэхэд хамгийн тохиромжтой улс гэж нэрлэсэн бөгөөд хөрөнгө оруулагчдад маш тохиромжтой газар юм

2 Швед улс нь нэг хүнд ноогдох $56,956 хэмжээний ДНБ-тэй бөгөөд дэлхийд амьжиргааны түвшин маш өндөрт тооцогддог улсын нэг

3 Европод бол хамгийн дээд зэргийн дижитал эдийн засагтай гэж тооцогддог бөгөөд орно нутгаар бэлэн мөнгө хэрэглэх нь маш бага

4 Нийт Өрсөлдөх Чадварын Индекс Швед улсыг дэлхий даяар хамгийн их өрсөлдөх чадвартай эдийн засагтай улс гэж тодорхойлсон

5 Швед улс нь ЕХ-ны хамгийн шинэчлэл хийх чадвартай ард түмэн бөгөөд нэг хүнд ноогдох патентаараа хамгийн өндөр үзүүлэлттэй

6 Швед улсыг бусад улсуудтай харьцуулбал НҮБ-ийн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудыг хүлээн авах чадвараар маш сайн байрлалтай

ЗӨВЛӨГӨӨ

 • Компанийн байгуулалт
 • Санхүүгийн зөвлөгөө / Татвар төлөвлөлт
 • Өсөх боломжууд
 • Хүн нөөцийн ерөнхий анализ
 • IT менежмент/сонголт
 • Хууль ба дүрмүүд
 • Маркетинг стратегийн оновчтой шийдэл
 • Оффисийн үйлчилгээний аутсорсинг
 • Үйл ажиллагааны бүтээмж
 • Эрсдэлийн менежмент

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АНАЛИЗ

 • Брэндийн мэдлэг ба хүртэлт
 • Худалдааны аж үйлдвэрүүд
 • Ойлгомжтой урьдчилалууд
 • Хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд
 • Хүн ам зүйн хандлага
 • Зах зээл хуваарилалт
 • Олон нийтийн санал асуулга
 • Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний чанар

СУДАЛГАА

 • Бизнес мэдээлэл
 • Компанийн тайлан
 • Өгөгдөл олборлолт ба гаргалт
 • Засгийн газрын архивууд
 • Шинжилгээний тайлан
 • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хяналт
 • Үндэсний статистик үзүүлэлтүүд
 • Ажилд авах | Мэргэжилтэн сонголт

ЦАХИМ ОФИС

 • Стокгольм/Шведад байрлах компанийн хаяг
 • Утасны төвтэй холбох утасны дугаар
 • Дэлхий даяар цахим захидал дамжуулах
 • 24/7 үйлчлүүлэгчдийн дэмжлэг

ОРЧУУЛГА

 • 70-аас илүү хэлээс/хэл рүү
 • Хэлний мэргэжлийн, эх хэлтэй, судлаач мэргэжилтнүүд
 • ISO 17100 чанарын баталгаа
0
ЖИЛ АЖИЛ ХЭРЭГ ЭРХЭЛСЭН
0
МЭРГЭЖЛИЙН ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧИД
0
ГАЙХАМШИГТАЙ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД
0 %
СЭТГЭЛ ХАНГАМЖ
Үйлчлүүлэгчийн Шийдлүүд
Үйлчлүүлэгч бүр өөр - Төсөл бүр өөр - Ийм учраас бид байнгын үйлчлүүлэгчиддээ нарийн хэрэгцээ ба тэдний зорилгод тохируулсан шийдэл олж өгөхийг эрмэлздэг.
Хэсгийн мэдлэг
Бидний Швед улсын Засгийн Газрын Агентлагууд, байгууллагууд ба компаниудтай хамтран ажиллагаа нь таны асуудлуудыг хурдан ба аль болохоор хялбар шийдэхэд ихээр тусладаг
Бидний туршлагаас давуу тал гаргаж авна уу
Амжилтанд хүрэхэд тань бид дэмжлэг үзүүлэх болно - Олон жил хуримтласан бидний үзэл бодлууд бол таны Шведэд хүрэх амжилтын гарц юм
Арга хэмжээ ба үзэл бодлууд
Бидний санал болгож байгаа стратеги ба үйлдэл нь таны маркетинг ба бизнесийн нөлөөг хэмжих тодорхой замын нэг хэлбэр юм
Онц Үйлчилгээ
Бидний ажлын үр дүн бол бидний үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанартай нарийн холбоотой ба цаашид таны амжилттай холбоотой - Бид таны алхам бүрт туслах зорилготой

Шинэ мэдээ

Боломжуудыг нээцгээе!

Бидэнтэй холбоо барьж илүү ихийг олж авна уу

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Sweden

info@ce.se
mongolian@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01