CE översättningsbyrå

Maskinöversättning – förväntningar och verklighet

Innehållsförteckning

Maskinöversättning har under en längre tid varit ett kraftfullt språkverktyg som används av många olika sektorer för att hjälpa dem med sina översättningsmål, särskilt eftersom det bidrar till att spara tid och pengar.

Det krävs dock fortfarande mänskliga översättare och redaktörer för att förfina det ”råa” resultatet.

Vad är maskinöversättning?

Maskinöversättning är en process där ett datorprogram översätter text utan mänsklig inblandning. Den kallas också för automatisk översättning.

Hur fungerar maskinöversättning?

Maskinöversättning använder algoritmer som arbetar med stora mängder käll- och målspråk. De två språken jämförs sedan med varandra för att skapa ett översatt språk.

Vilka typer av maskinöversättning finns det?

Detta är de fyra huvudtyperna av maskinöversättning:

  • Statistisk maskinöversättning
  • Regelbaserad maskinöversättning
  • Hybrid maskinöversättning
  • Neural maskinöversättning

Statistisk maskinöversättning fungerar med hjälp av statistiska modeller som härrör från analysen av stora mängder tvåspråkig text. Den fastställer sambandet mellan ett ord från källspråket och ett ord från målspråket.

Google Translate är en produkt som använder statistisk maskinöversättning.

Statistisk maskinöversättning är den mest populära och mest använda typen av maskinöversättning. Detta beror på att den inte är beroende av regler som den regelbaserade maskinöversättningen nedan. Därför kan du bygga statistiska system på kortare tid än regelbaserade system.

En annan fördel med statistisk maskinöversättning är att den data som behövs för att köra det är lättillgängligt på nätet eftersom det finns mycket publicerat flerspråkigt innehåll.

Statistiska system är bra för grundläggande översättning, men dess nackdel är att den inte tar hänsyn till sammanhanget när den översätter. Detta kan leda till att vissa översättningar blir felaktiga.

Regelbaserad maskinöversättning fungerar genom att översätta med hjälp av grammatiska regler. Den gör en grammatisk analys av käll- och målspråket och genererar sedan en översatt mening.

På grund av att den är starkt beroende av ordförråd är den dock inte effektiv förrän efter lång tid, vilket kräver omfattande korrekturläsning.

Hybridöversättning är en kombination av regelbaserad och statistisk. En av de största fördelarna är dess översättningsminne, som förbättrar översättningskvaliteten.

Hybridöversättningar kräver dock mycket redigering av mänskliga översättare.

Neurobaserad översättning bygger på artificiella neurala nätverk som är inspirerade av biologiska modeller och anpassar och lär sig i realtid. Neural översättning är den mest avancerade typen av maskinöversättning.

Vilka är fördelarna med maskinöversättning?

Maskinell översättning kan hjälpa dig att spara tid när du översätter dokument. Den kan översätta hela texter på några sekunder.

Du får lägre kostnader eftersom du inte behöver anlita många översättare. Maskinöversättning gör huvuddelen av arbetet och därefter behöver du bara några få mänskliga översättare för att redigera resultatet från datoröversättningen.

Maskinell översättning kan memorera termer och syntax. Den här förmågan gör den snabbare eftersom den kan återanvända sitt minne där det passar.

Hur man förbättrar en maskinöversättningsprodukt

All text som du översätter måste vara tydligt skriven för att inte förvirra maskinöversättningsmotorn. Du bör undvika att skriva källspråket på ett sätt som kan förvirra utdatatexten. Överväg därför att göra följande:

  • Använd enkla, välstrukturerade och korta meningar.
  • Undvik jargong, slang och tvetydiga ord.

Förväntningar, verklighet och alternativ

Maskinöversättningens utveckling har varit så häpnadsväckande att dess nuvarande resultat säkerligen kommer att överraska och gå långt över mångas förväntningar. Om du vill få det bästa av båda världarna (AI och människa) är det klokt att vända dig till en professionell leverantör av översättningstjänster som kan erbjuda råd och bästa praxis för automatiserad översättning samt mänskliga översättare som specialiserar sig på efterredigering av maskinöversatta texter.

error:

CE

Sök