1 Според Форбс, Шведска е најдобрата земја за водење бизнис – плодно земјиште за инвеститори

2 Шведска има номинален БДП по жител од 56 956 американски долари и највисок животен стандард во светот

3 Најнапредна дигитална економија во Европа и најнапредно безготовинско општество во регионот

4 Според Глобалниот индекс за конкурентност, Шведска е најконкурентна економија во светот

5 Шведска се смета за најиновативна нација во ЕУ, со најголем број патенти по жител

6 Шведска е во подобра позиција од која било друга земја во светот во однос на постигнување на „Целите за одржлив развој на ОН“

КОНСАЛТИНГ

 • Основање компанија
 • Финансиски совети | Планирање даноци
 • Можности за раст
 • Анализа на човечки капитал
 • ИТ менаџмент/избор
 • Закони и прописи
 • Оптимизација на маркетинг стратегии
 • Екстернализација на канцелариски услуги
 • Ефикасност во работењето
 • Управување со ризици

АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ

 • Познавања за/Дофат на брендот
 • Трговски индустрии
 • Сеопфатно предвидување
 • Производи за потрошувачите
 • Демографски тенденции
 • Сегментација на пазарот
 • Анкети за јавно мислење
 • Одржливост на производи/услуги

ИСТРАЖУВАЊЕ

 • Деловни информации
 • Извештаи на компанијата
 • Добивање и вадење податоци
 • Владини архиви
 • Истражни извештаи
 • Следење на медиуми
 • Податоци од националната статистика
 • Вработување | Барање соодветни кандидати за работа

ВИРТУЕЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

 • Адреса на компанијата во Стокхолм/Шведска
 • Телефонски број на повикувачкиот центар
 • Препраќање пошта насекаде во светот
 • Деноноќна корисничка поддршка

ПРЕВОД

 • Од/на повеќе од 70 јазици
 • Професионални и стручни лингвисти, родени зборувачи на конкретниот јазик
 • Гаранција за квалитет ISO 17100
0
ГОДИНИ РАБОТЕЊЕ
0
ПРОФЕСИОНАЛНИ СОРАБОТНИЦИ
0
ФАНТАСТИЧНИ КЛИЕНТИ
0 %
ЗАГАРАНТИРАНО ЗАДОВОЛСТВО
Приспособени решенија
Секој клиент е различен - Секој проект е различен - Токму поради тоа, секогаш се стремиме кон нудење приспособени решенија, дизајнирани во согласност со посебните потреби и цели
Локални познавања
Блиската поврзаност со владините агенции, институции и фирми во Шведска ни овозможува брзо и лесно да ви ги решиме проблемите
Искористете ја нашата стручност
Дозволете ни да ве поддржиме за да успеете - Информациите што ги имаме собрано во текот на сите овие години се клучни за да успеете во Шведска
Мерки и продлабочен увид
Сите стратегии и активности кои ги нудиме содржат јасни идеи за мерење на влијанието што го имаат врз вашите деловни активности, како и врз маркетинг целите
Извонредна услуга
Резултатите се директно поврзани со квалитетот на услугите што ги нудиме, како и со вашиот успех - Тука сме за да ви помогнеме при секој чекор

Последни новости

Да ги истражиме можностите!

Обратете ни се за да дознаете повеќе