CE översättningsbyrå

Lokalisering av kultur och webbsidor

Innehållsförteckning

I och med allt fler personer äger datorer och använder internet håller internet snabbt på att bli den främsta anlöpningshamnen för information, inköp och tjänster. Dessutom kommer dator- och internetanvändarna allt mer från icke engelsktalande länder. I slutet av 2002 räknade man med att 32 % av internetanvändarna var icke engelsktalande. Denna siffra ökar stadigt. Som ett svar på detta har företagen snabbt blivit medvetna om fördelarna med lokalisering av webbsidor.

Lokalisering av webbsidor är en process där man ändrar en existerande webbsida för att göra den tillgänglig, användbar och kulturellt passande för en målgrupp. Lokalisering av webbsidor är en process i flera lager som behöver både programmeringsexpertis och lingvistisk/kulturell kunskap. Om något av dem saknas finns risken att ett lokaliseringsprojekt stöter på problem.

I de flesta fall är det bristen på lingvistisk och kulturell tillförsel som sviker ett lokaliseringsprojekt. För att ge inblick i den påverkan kulturen har på lokalisering av webbsidor illustrerar följande exempel områden där det är nödvändigt med en god förståelse av målkulturen.

Språk i lokalisering av webbsidor

Att översätta en webbsida från engelska till ett annat språk är inte så enkelt som det kan verka. Det finns flera faktorer som måste tas med i beräkningen när man översätter en webbsidas innehåll.

Kan alla ord, meningar, talesätt och metaforer översättas direkt till målspråket? Skulle det vara klokt att översätta frasen ”var man för sig själv” i en text som beskriver ett företag eller en produkt om den ska läsas av en präglat kollektivistisk kultur? Innehåller din webbsida humor, och i så fall, kommer målkulturen att uppskatta eller ens förstå den? Man bör alltid söka efter inhemska alternativ och använda dem i all lokalisering av webbsidor.

När du översätter till ett annat språk, överväg noggrant variationerna. Om det gäller en arabisk webbsida, är den riktad till tunisier eller irakier, egyptier eller yemeniter? Om du riktar dig till alla arabisktalande personer, se till att modern standardarabiska har använts av översättaren.

Man måste analysera stilen i språket och målgruppen. Om målgruppen är utländsk företagspersonal måste ordförrådet, grammatiken och interpunktionen återspegla detta. Om målgruppen är informell eller ungdomsorienterad måste ett mer avslappnat språk användas. Precis som vi i Sverige skulle känna igen skillnaden mellan en sida som använder korrekt svenska och svensk slang har andra kulturer samma uppfattning om språk. Att använda fel språk för fel läsare i ett lokaliseringsprojekt kommer att leda till missförstånd av webbsidan eller företaget.

Det är viktigt att bedöma vilken information som ska föras över till den nya sidan. Anta inte att all information på den engelska sidan automatiskt överförs. Man måste utvärdera målkulturen och samhället. Är det en kultur som förlitar sig på informationsrik text för att helt förstå ett koncept eller en produkt, eller en kultur som förlitar sig mer på bilder, eller en som bara behöver lite text för att förstå idéer och koncept? Om din engelska sida använder mycket tekniska termer, överväg då hur dessa koncept bäst kan överföras utan att använda språk.

Bilder i lokalisering av webbsidor

Bilder kan ha många subtila kulturella budskap i sig. Dessa kan säga en hel del om ditt företag eller din produkt. Bilder kan ha vissa negativa dubbelbetydelser som kan avskräcka besökare. Det är ett område som nu, tack och lov, uppmärksammas i lokalisering av webbsidor.

När man tar med bilder på personalen är det klokt att anpassa dem efter vad målgruppen ser som positivt. En bild på chefen bakom ett skrivbord på kontoret fungerar bra för ett samhälle som respekterar överordnade, men för ett jämställt samhälle är det bättre att visa en chef som umgås med personalen. Genom bilder kan webbsidor relatera till en målgrupp eller avskräcka dem.

Symboler i lokalisering av webbsidor

Symboler kan precis som bilder orsaka problem i lokalisering. Ikoner med fingrar, som ett OK-tecken eller V-tecken, kan betyda olika saker i olika kulturer. Våra västerländska symboler betyder inte alltid samma sak utomlands. Ett välciterat exempel är en bild på ett hus som refererar till en hemsida, eller en brevlåda till e-post. Att använda djur i logotyper kan orsaka förvirring och andra problem. Till exempel anses grisar vara orena i Mellanöstern och kor heliga i Indien.

Färger i lokalisering av webbsidor

Färger är också laddade med kulturell betydelse som måste analyseras i lokalisering av webbsidor. Att välja fel färg för din logotyp eller bakgrund har inte alltid förödande konsekvenser, men det är alltid klokt att undvika dem. Till exempel förknippas ofta vitt i Japan med sorg. I Kina är rött lyckobådande. I Afrika representerar vissa färger olika stammar.

Navigering i lokalisering av webbsidor

Till och med de mest självklara aspekterna med layout av webbsidor måste analyseras korrekt för att ett lokaliseringsprocess ska bli lyckat. I väst antar vi att det sätt vi visar webbsidor på är det naturliga. Det är inte sant.

Ett vanligt problem i lokalisering är vilken effekt översättning har på layouten. Främmande alfabet kan göra att dina sidor behöver mer eller mindre utrymme beroende på målspråket i lokaliseringen. Alla språk läses inte från vänster till höger. Arabiska läser man från höger till vänster, och både japanska och kinesiska uppifrån och ner.

Tillgång till vissa sidor är också en faktor som kan anses vara relevant. Mycket hierarkiska kulturer kan se positivt på en sida om bara medlemmar har tillgång till den, medan en jämlik kultur kan se det som otrevligt.

Innehåll i lokalisering av webbsidor

Att utvärdera det skriftliga innehållet i alla lokaliseringsprocesser är avgörande för att det ska bli lyckat. Det är inte bara viktigt för rätt överföring av aspekter som datum, valutor och måttenheter, utan även för att framföra rätt bild. Kommer sidan till exempel att fokusera på en produkt eller ett företag? Båda för med sig vissa överväganden beroende på målkulturen. Om ett företag marknadsför sig som en kultur som respekterar överordnade och hierarki kommer läsarna att vilja se information om högre anställda. Förutom titlar och rang vill de också utvärdera dem genom information om deras yrkesmässiga kvalifikationer, erfarenhet och kontakter. Dessa områden undviks i allmänhet i Sverige eftersom det i vår kultur gränsar till skryt.

Sammanfattning

Kulturen påverkar allt vi gör, säger, läser, hör och tänker, och inte ens webbsidor kan undgå kulturens påverkan.
Kulturens påverkan på lokalisering av webbsidor är enorm. Ovanstående exempel är bara toppen på isberget. Antalet variabler som måste tas i beaktande kräver expertis av både en webbdesigner och en konsult i interkulturell kommunikation. Tillsammans kan de identifiera de problem som påverkar lokaliseringen av en sida.

I en tid då internet finns i allt fler hushåll är det avgörande att företag som är involverade i internationalisering av sin verksamhet överväger lokalisering av webbsidor och är noga med att använda sig av effektiv interkulturell analys.

error:

CE

Sök