Lokal sjukvård erbjuder tolkningstjänster

Innehållsförteckning

Språk är inte längre en barriär för de som söker medicinsk vård i Lenoir County. Sjukvården där har arbetat för att tillförsäkra att ingen patient avvisas på grund av att de inte kan tala engelska.

”Tolkarna är inte översättare, de är speciellt utbildade för att vara medicinska tolkar”, säger Barbara LaRoque, marknadsföringskoordinator vid Lenoir Memorial Hosptial. ”Det handlar inte bara om att kunna läsa något på engelska och tala om vad det betyder på spanska. Det är en mycket annorlunda situation med mycket mer ansvar.”

Medicinska tolkar måste få extra utbildning i medicinsk terminologi, etik, lagar och bestämmelser. De har som uppgift att representera sjukvårdspersonal, inte utge sig för att vara det.

”Man måste se till att patienten är bekväm och att han eller hon talar med sjukvårdpersonalen och inte med dig”, säger Elizabeth Graciano, koordinator för medicinsk tolkning vid LMH. ”Det är verkligen viktigt att tolkarna inte utelämnar, lägger till eller ändrar innebörden.”

LMH har en intern spansk tolk på heltid och fem som stand-in. Tolkarna betjänar patienter på alla avdelningar och tillhandahåller specialiserade tjänster för patienter med specifika behov.

Kinston Community Health Center har ett unikt tillvägagångssätt vad gäller att uppfylla patienternas behov.

”Vi har en medicinsk tolk på plats på heltid”, säger Anna Kinsey, chef för den uppsökande verksamheten vid KCHC. ”Alla avdelningar har även anställda som är tvåspråkiga.”

KCHS:s spanska tolk Scarlett Scott förklarar vikten av att bygga relationer med patienter.

”Många av de spansktalande patienterna är mycket osäkra”, säger hon. ”Man måste verkligen veta hur man ska tala med dem för att bli betrodd.”

Hälsodepartementet i Lenoir County har ett högre antal spansktalande patienter, vilket skapar behov av en tolk som ständigt är på plats.

”Jag skulle uppskatta att åtminstone 20 till 25 procent av vår patientkontakt är med de som talar spanska”, säger Joey Huff, Lenoir Countys hälsodirektör. ”För att ta emot dem och även uppfylla medborgarrättsliga lagar har vi tre tvåspråkiga anställda på heltid.”

Om någon kommer in på en lokal hälsovårdsinrättning och inte talar engelska eller spanska, kan man ordna så att patienternas behov tillmötesgås.

Sjukhuset har kontakt med en byrå som tillhandahåller teckentolkning medan kliniken och hälsodepartementet känner till lokalt certifierade teckenspråkstolkar som kan kallas in för att serva patienterna.

”Om någon kommer hit till hälsodepartementet och har svårt för att höra eller tala ett annat språk kan vi arrangera så att deras kommunikationsbehov uppfylls”, säger Huff.

För de patienter som talar ett annat språk använder man Cyracom, ett telefonsystem med två mottagare som ansluter patienten till tolkningstjänsten. Systemet erbjuder 120 språk och når tolkar inom 15 sekunder.

Hälsodepartementet kan be universitetet i East Carolina om att tolka för patienter som talar andra språk.

”De har personal och studenter där som tillhandahåller tolkningstjänster till samhället och människor av deras nationalitet och kultur”, säger Huff.

För mindre än fem år sedan hade sjukhuset bara en enda spansk tolk anställd.

”Det var en situation där befolkningen ökade och sjukhuset såg ett växande behov”, säger LaRoque. ”Tolkningstjänster lades till och växte för att möta efterfrågan.”

Kliniken betjänar i genomsnitt 11 spansktalande patienter om dagen. Denna höga volym har lett centret till att leta efter en annan spansk heltidstolk.

”Tolkningsuppgifterna inkluderar även uppföljning per telefon och e-post, och dessa uppgifter har bara en enda person ansvar för”, säger Carla Pellerin, KCHC:s verkställande direktör. ”Vi behöver en annan person vars uppgifter kan fokuseras endast på dessa patienter.”

För sex eller sju år sedan hade hälsodepartementet endast en deltidsanställd.

”Vi har så klart under tidens gång alltid haft behov av att se till att vår personal kan erbjuda adekvata tolkningstjänster”, säger Huff. ”Det har alltid funnits åtminstone en tolk i byggnaden.”

error:

CE

Sök