1 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວາລະສານຟອບສ໌ (Forbes) ໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະວີເດັນເປັນປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດ – ເປັນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບນັກລົງທຶນ

2 ສະວີເດັນມີ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຕາມລາຄາຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ $56,956 ແລະ ມີມາດຕະຖານການຄອງຊີບສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

3 ມີເສດຖະກິດດິຈິຕອນທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ ແລະ ເປັນສັງຄົມໄຮ້ເງິນສຸດທີ່ພັດທະນາໃນລະດັບສູງສຸດຂອງພາກພື້ນ

4 ອັນສະນີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະວີເດັນເປັນເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນໂລກ

5 ສະວີເດັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າເປັນປະເທດໃນສະພາບເອີຣົບທີ່ມີນະວັດຕະກຳສູງສຸດ ເຊິ່ງມີຈຳນວນການຈົດສິດທິບັດຕໍ່ຫົວຄົນສູງສຸດ

6 ສະວີເດັນມີສະຖານະທີ່ດີກວ່າປະເທດອື່ນໃນໂລກໃນການຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

 • ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ
 • ຄຳແນະນຳທາງການເງິນ | ການວາງແຜນອາກອນ
 • ໂອກາດເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດ
 • ການວິເຄາະທຶນຮອນມະນຸດ
 • ການຄຸ້ມຄອງ/ການເລືອກໄອທີ
 • ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
 • ການໃຊ້ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
 • ການຈັດຈ້າງຄົນພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ບໍລິການງານຫ້ອງການ
 • ປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ
 • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ

 • ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ
 • ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ
 • ການພະຍາກອນແບບຄົບວົງຈອນ
 • ສິນຄ້າບໍລິໂພກ
 • ທິດທາງປະຊາກອນ
 • ການແບ່ງສ່ວນຕະຫຼາດ
 • ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະ
 • ຄວາມສາມາດຢູ່ລອດຂອງສິນຄ້າ/ການບໍລິການ

ການສຶກສາວິໄຈ

 • ຂໍ້ມູນທຸລະກິດ
 • ບົດລາຍງານບໍລິສັດ
 • ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນ
 • ຄັງເກັບເອກະສານລັດຖະບານ
 • ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ
 • ການຕິດຕາມສື່
 • ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງປະເທດ
 • ການຮັບພະນັກງານ | ການສັນຫາບຸກຄະລາກອນ

ສຳນັກງານສະເໝືອນຈິງ

 • ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດໃນສະຕັອກໂຮມ/ສະວີເດັນ
 • ເບີໂທລະສັບທີ່ມີສູນບໍລິການທາງໂທລະສັບ
 • ການສົ່ງຕໍ່ອີເມວທົ່ວໂລກ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກມື້

ການແປພາສາ

 • ແປເປັນ/ຈາກພາສາຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 70 ພາສາ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາສາມືອາຊີບທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ
 • ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ISO 17100
0
ປີໃນທຸລະກິດນີ້
0
ຜູ້ຮ່ວມງານມືອາຊີບ
0
ລູກຄ້າທີ່ຢ້ຽມຍອດ
0 %
ຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ
ນະວັດຕະກຳທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ
ລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍແຕກຕ່າງກັນ - ແຕ່ລະໂຄງການກໍແຕກຕ່າງກັນ - ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງພະຍາຍາມໃຫ້ນະວັດຕະກຳທີ່ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ, ທີ່ອອກມາແບບເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງທ່ານ
ຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດໃນສະວີເດັນຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ
ໃຫ້ພວກເຮົາມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ - ຄວາມຮູ້ເຊີງເລິກທີ່ພວກເຮົາເກັບໂຮມມາຫຼາຍປີເປັນກະແຈນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານໃນສະວີເດັນ
ການວັດຜົນ ແລະ ຄວາມຮູ້ເຊີງເລິກ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ການດຳເນີນງານທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ມີແນວທາງທີ່ຈະແຈ້ງໃນການວັດຜົນກະທົບທີ່ພວກມັນມີຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດຂອງທານ
ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ
ຜົນຮັບຂອງພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ ແລະ ກັບຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານໃນທ້າຍທີ່ສຸດ - ພວກເຮົາພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນທຸກຂັ້ນຕອນເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ
ມາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ກັນເທາະ!

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ເພື່ອຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Sweden

info@ce.se
lao@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01