1 Forbes ថ្មីៗនេះបានចុះឈ្មោះប្រទេសស៊ុយអែត​ថា​ជា​ប្រទេស​ដែលល្អបំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​​សម្រាប់​ការ​ប្រ​កប​អាជីវកម្ម​ – ជា​ដែនដី​សម្បូរ​ជីវជាតិ​សម្រាប់​វិនិយោគិន។

2 ប្រទេសស៊ុយអែតមានក​ម្រិត​ប្រាក់​ចំណូល​ GDP នាមករណ៍ (Nominal Per Capita GDP) ក្នុងម្នាក់ចំនួន $56,956 និង​កម្រិតជីវភាពរស់នៅខ្ពស់ជាងគេបំផុត​លើ​ពិភពលោក។

3 ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​ដែលមានការ​ឈានមុខគេបំផុត​ក្នុង​អឺរ៉ុប និង​ជា​សង្គម​ដែល​មិន​ប្រើ​សាច់​ប្រាក់​ដែលមានការវិវត្តន៍បំផុត​ក្នុង​តំបន់។

4 សន្ទស្សន៍កំណត់​កម្រិត​ប្រកួត​ប្រជែង​សកល​ (Global Competitiveness Index) បាន​ឱ្យ​ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសស៊ុយអែត​ថា​ជាសេដ្ឋកិច្ច​ដែលមាន​ការ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក។

5 ប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុកថា​ជាជាតិសាសន៍នៅអឺរ៉ុប​ដែលប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត​បំផុត​ដោយមាន​ចំនួន​ប្រកាសនិយប័ត្រតក្កកម្ម​ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់។

6 ប្រទេសស៊ុយអែត​ឈរនៅលើ​ទីតាំង​ដ័ល្អបើធៀបនឹង​ប្រទេស​ដ៏ទៃ​ក្នុងពិភពលោកដែលអាច​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​ប្រ​កប​ដោយនិរន្តរភាពរបស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ពិគ្រោះយោបល់

 • ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
 • ដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ | ការ​ធ្វើ​គម្រោងពន្ធ
 • ឱកាសលូតលាស់
 • ការវិភាគ​ធនធានមនុស្ស
 • ការ​គ្រប់​គ្រង/ការជ្រើសរើស​ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
 • ច្បាប់និង​បទបញ្ជា
 • ការសម្រួល​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្សព្វផ្សាយ
 • ការ​ស្វែងរក​សេវា​ការិយាល័យ
 • ប្រសិទ្ធភាពផ្នែក​ប្រតិបត្តិការ
 • ការ​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ

ការវិភាគទីផ្សារ

 • ការ​យល់ដឹងនិងភាព​រីកសាយនៃម៉ាកយីហោ
 • ឧស្សាហកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម
 • ការ​ព្យាករណ៍ទូទៅ
 • ផលិតផល​ប្រើ​ប្រាស់
 • និន្នាការ​តាម​តំបន់
 • ការបែងចែកទីផ្សារ
 • ការស្ទង់មតិសាធារណៈ
 • លទ្ទភាពជោគជ័យ​នៃសេវាកម្ម​/ផលិតផល

ការស្រាវជ្រាវ

 • ព័ត៌មានទីផ្សារ
 • របាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន
 • ការ​ទាញយក​និង​ចំរាញ់​ទិនិ្នន័យ
 • ឃ្លាំង​រក្សាឯកសាររដ្ឋ
 • របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេត
 • ការតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
 • ទិន្នន័យ​ស្ថិតិ​ជាតិ
 • ការ​ជ្រើសរើស | ការស្វែងរក​បុគ្គលិក

ការិយាល័យសិប្បនិម្មិត

 • អាស័យដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែត
 • លេខ​ទូរស័ព្ទដែលមានមណ្ឌល​ហៅទូរស័ព្ទ
 • ការ​បញ្ជូន​ទំនិញបន្ត​ទូទាំងពិភពលោក
 • ជំនួយអតិថិជន 24/7

សេវាបកប្រែ

 • ទៅ/មកពីជាង 70 ភាសា
 • អ្នក​បកប្រែ​ជំនាញ​ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលនិយាយភាសាដើម
 • ធានាគុណភាព ISO 17100
0
ឆ្នាំក្នុង​អាជីវកម្ម
0
សហការីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
0
អតិថិជន​​ដ៏ល្អ
0 %
ធានាបាននូវ​ការពេញចិត្ដ
ការលៃតម្រូវ​ដំណោះស្រាយ
អតិថិជននីមួយៗគឺផ្សេងៗគ្នា - គម្រោង​នីមួយៗក៏មានភាពផ្សេងៗគ្នា​ផងដែរ​​ - នេះហើយជាមូលហេតុ​ដែលយើងតែងតែព្យាយាម​ផ្តល់​ដំណោះស្រាយដែលលៃតម្រូវ​និងរចនាឡើង​ឱ្យសមស្រប​ទៅនឹង​តម្រូវការ​និង​គោលបំណងជាក់លាក់របស់អ្នក។
ចំណោះដឹងអំពីតំបន់
ខ្សែរយៈដ៏ជិតស្និត​របស់យើងជាមួយទីភ្នាក់ងារ ស្ថាប័ននៃ​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ុយអែត​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យ​យើង​ក្នុង​ការដោះស្រាយបញ្ហា​បាន​ឆាប់​រហ័ស និង ងាយ​ស្រួល
ទាញយកឱកាសចេញពីឯកទេសរបស់យើង
សូម​អនុញ្ញាតឱ្យ​យើងផ្តល់ជំនួយ​ដល់អ្នក​ដើម្បីភាពជោគជ័យ - ទស្សនៈវិស័យ​ដែលយើងបាន​ប្រមូល​ផ្តុំ​មក​អស់ជា​ច្រើនឆ្នាំ​គឺជា​គន្លឺះនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នក​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ុយអែត។
រង្វាស់​រង្វាល់និងទស្សនៈវិស័យ
យុទ្ធសាស្ត្រ​និង​សកម្មភាពទាំងអស់​ដែលយើង​បានស្នើឡើង​មាន​មាគាច្បាស់លាស់ដើម្បី​វាស់ស្ទង់​នូវ​ផលវិបាក​ដែលពួកគេ​មាន​លើ​អាជីវកម្ម​និង​គោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នក
ភាពល្អឥតខ្ចោះនៃសេវាកម្ម
លទ្ធផល​របស់យើង​មានការ​ផ្សាភ្ជាប់​ផ្ទាល់ទៅនឹង​គុណភាពនៃសេវាកម្មដែលយើង​ផ្តល់ជូន ហើយ​ជោគជ័យ​ដែលអ្នក​ទទួលបានចុងក្រោយ -​ យើងនៅទីនេះ​ដើម្បីជួយអ្នក​គ្រប់​ជំហាន

ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ

តោះរុករកលទ្ធភាពជោគជ័យ!

ទាក់ទង​មក​យើង​ខ្ញុំ ដើម្បី​ស្វែងយល់បន្ថែម

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Sweden

info@ce.se
khmer@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01