CEöversättningsbyråJiddisch – Professionell översättning till och från jiddisch

Jiddisch – Professionell översättning till och från jiddisch

Om du är ute efter högkvalitativa översättningar på jiddisch står CE översättningsbyrå gärna till tjänst. Som certifierad språktjänsteleverantör med över 25 års erfarenhet i branschen, förser vårt erfarna team kunderna med korrekta och kulturellt anpassade jiddischöversättningar.

Att enbart vara språkkunnig räcker inte för att bli en bra översättare. Våra lingvister ser också till att varje översättning är autentisk, och framför det önskade budskapet eller avsikten.

När du samarbetar med CE kan du vara säker på att få de allra bästa jiddischöversättningarna på marknaden.

Översättningstjänster på jiddisch

Dokumentöversättning

Innebär översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och marknadsföringsmaterial.

Översättning av webbplatser

Innebär översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive texter, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Undertextöversättning

Innebär översättning och visning av skriven text i visuell form, vanligtvis i filmer eller videor, som åtföljer den talade dialogen.

Transkreation

En kreativ form av översättning som anpassar budskapet i en originaltext och anpassar den till en målgrupp, samtidigt som budskapet bevaras.

Certifierad översättning

En översättning som åtföljs av ett certifikat som intygar dess korrekthet och äkthet, vilket ofta krävs för officiella eller juridiska ändamål.

Översikt av jiddischspråket

Jiddisch är fascinerande. Efter att ursprungligen ha baserats på högtyska dialekter, uppstod jiddisch som ett distinkt språk i sin egen rätt under slutet av 800-talet när judiska samhällen började utveckla sin unika blandning av språk och kulturella sedvänjor.

Den efterföljande utvecklingen av jiddisch var en extraordinär sammanslagning av hebreiska och arameiska i kombination med element från andra europeiska språk, vilket resulterade i en mycket varierad språklig tradition som bestått under århundraden.

Litteraturen som produceras på jiddisch är både älskad och känd över hela världen idag, vilket belyser det faktum att den fortfarande har stor inverkan och viktig kulturell betydelse.

Få kostnadsfri offert för översättning på jiddisch

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med översättningsföretaget CE

 • CE är en professionell översättningsbyrå med över 25 års erfarenhet
 • Vi översätter över 70 språk till jiddisch
 • Vi erbjuder översättningar på jiddisch för företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
 • Vårt team av översättare har jiddisch som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
 • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
 • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder snabba handläggningstider för alla projekt

Kontakta oss idag för kostnadsfri offert på ditt översättningsprojekt på jiddisch!

Certifierad översättning på jiddisch

Vi erbjuder certifierade översättningstjänster på jiddisch av högsta kvalitet. Våra översättare har stor erfarenhet av certifierade översättningar på jiddisch och har genomfört flera projekt av olika storlek och komplexitet. Med hjälp av modern teknik kan de leverera certifierade översättningar snabbt och korrekt, vilket gör det möjligt för oss att uppfylla även de snävaste tidslinjerna.

Dessutom, med en transparent prissättningspolicy och toppmoderna supporttjänster, är CE översättningsbyrå din betrodda partner för certifierade översättningstjänster på jiddisch.

Översättning på jiddisch åt olika branscher

 • Juridiska översättningar på jiddisch används vid översättning av kontrakt, domstolsinlagor, patent och andra juridiska dokument
 • Affärsöversättningar på jiddisch används för att översätta marknadsföringsmaterial, ekonomiska rapporter, företagspolicyer och andra affärsrelaterade dokument
 • Medicinska översättningar på jiddisch används vid översättning av medicinska rapporter, produktmanualer för medicinsk utrustning och kliniska prövningsprotokoll
 • Tekniköversättningar används i översättningen av tekniska specifikationer, produktmanualer och forskningsrapporter
 • Turistöversättningstjänster på jiddisch används vid översättning av rese- och turismrelaterat material, till exempel broschyrer, hemsidor och annonser

Företagsöversättning på jiddisch

CE känner till att affärsöversättningar på jiddisch kan vara en knepig process, och därför erbjuder vi specialiserade översättningstjänster som tillgodoser behoven. Jiddisch är ett unikt språk som kräver en översättare med en djup förståelse av både jiddisch och relaterade kulturella nyanser.

När företag engagerar sig i jiddischtalande marknader och intressenter är det viktigt att se till att alla affärsdokument översätts korrekt för tydlighet och kulturell lämplighet.

Vårt företag har alla nödvändiga färdigheter och kunskaper som behövs för att tillhandahålla professionella affärsöversättningar på jiddisch som bevarar korrekthet, avsikt och ton.

Marknadsföringsmaterial

Broschyrer, flygblad, annonser och annat marknadsföringsmaterial som riktar sig till en jiddischtalande publik.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter, balansredovisningar, resultatredovisningar och andra finansiella dokument.

Företagspolicyer

Företagets policyer, rutiner och riktlinjer.

Affärskontrakt

Affärskontrakt, avtal och förhandlingar.

Affärskorrespondens

E-post, brev och andra former av korrespondens.

Produktkataloger

Produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad.

HR-dokument

Arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument.

Jiddischöversättningar för turistbranschen

Om du är på jakt efter turistöversättning på jiddisch behöver du inte leta längre! Vårt team av professionella översättare har erfarenhet av att tillhandahålla översättningar av högsta kvalitet som kan användas för alla typer av turist- och reseändamål.

Oavsett vad dina språkbehov är, översättning av menyer eller reseguider, har vi en översättare som är redo för utmaningen! Vi tror att vår service sticker ut från mängden med den specialkunskap och kulturengagemang som andra tjänster helt enkelt inte har.

Med CE vet du att du får de bästa tillgängliga turistöversättningarna på jiddisch.

Juridiska översättningar på jiddisch

CE översättningsbyrå har tillhandahållit juridiska översättningstjänster på jiddisch i över 25 år. Våra juridiska jiddischöversättare är certifierade av respektive organ i båda verksamhetsländerna och våra processer uppfyller branschstandarder.

Dessutom översätts alla våra dokument med absolut precision och hålls strikt konfidentiella för att säkerställa maximal säkerhet. Vi är stolta över att kunna försäkra kunder om att deras konversation eller dokument förmedlas korrekt på jiddisch till ett överkomligt pris.

Domstolsinlagor

Jiddischöversättningar av domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar.

Patent

Jiddischöversättningar av patentansökningar och andra immateriella dokument.

Juridisk korrespondens

Jiddischöversättningar av juridiska brev, e-postmeddelanden och andra former av korrespondens.

Juridiska rapporter

Jiddischöversättningar av juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument.

Myndighetsdokument

Jiddischöversättningar av statliga dokument, inklusive licensansökningar och myndighetsansökningar.

Storleken på den jiddischtalande marknaden

Den jiddischspråkiga marknaden växer snabbt runt om i världen. Även om jiddisch har växt fram främst i nordamerikanska och europeiska länder, märks dess inflytande över hela världen på grund av digitala nätverksfunktioner och tillgång till information.

Efterfrågan på produkter och tjänster på jiddisch ökar snabbt och många fler företag tillgodoser denna nischmarknad. Jiddischtalare vill ha sitt språk, sin kultur och sina produkter representerade på dagens snabbt föränderliga globala marknad och ser till att de gör sin närvaro känd genom olika kampanjer och åtaganden.

Företag som inser potentialen i denna unika men ändå starka konsumentgrupp kommer säkerligen att dra nytta av det eftersom antalet jiddischtalare fortsätter att växa i en aldrig tidigare skådad takt.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök