Hur man förlorar en kund i tre steg

Innehållsförteckning

Språkbranschen blir mer och mer konkurrensutsatt varje dag. Oavsett om det är lingvister som konkurrerar om mindre projekt eller byråer med stora team som konkurrerar om större projekt, tenderar kunderna att leta efter det mest ekonomiska, snabbaste, pålitligaste och högkvalitativa resultatet som är möjligt för deras projekt. Men som vi vet är det inte alltid så.

För att hålla kunden nöjd arbetar språktjänsteleverantörerna för att tillhandahålla arbete av bästa kvalitet för att tillfredsställa kundernas behov. Översättningsbyråer och -företag brukar använda sig av tre och ibland fyra steg för att uppnå detta. Numera räcker det kanske inte längre att tillhandahålla en översättningstjänst i tre steg (vi talar om standardarbetsflödet Översättning + Redigering + Korrekturläsning). Ett fjärde steg behövs troligen (beroende på vilken typ av projekt det handlar om), och det är en kvalitetsbedömning. För oss överskrider en kvalitetssäkring en projektledares kapacitet under vissa omständigheter, t.ex. när antalet ord överstiger 10 000 ord, när projektledaren inte behärskar målspråket, när vi har att göra med många upprepningar eller när vår källfil är konverterad (från skannade dokument till redigerbara Word-filer), för att nämna några exempel.

Låt mig dela med mig av min personliga erfarenhet av att utföra detta kvalitetssäkringssteg. När det gäller stora projekt är ofta fler än en lingvist inblandad, åtminstone i projektets första skeden. Korrekturläsaren måste vara medveten om denna situation så att han/hon kan fokusera på upprepningar och segment som kanske bara har ett par ändrade ord. Om de inblandade redaktörerna inte kan samarbeta, eller om det inte finns några riktlinjer för vilken terminologi eller formulering som ska användas, får korrekturläsaren ett lite svårare jobb. Allt kan gå åt skogen i det här skedet, även om vi befinner oss i projektets sista fas. Jag kan säga att vi ibland (mer än vad som borde vara fallet) upptäcker att några saker saknas även efter ett arbetsflöde i tre steg. Vi är människor, och kan bli trötta efter att ha arbetat i timmar med samma projekt. Våra ögon kan vara trötta, och några saker kan vara oviktiga att fokusera på. Det är här som det sista steget i kvalitetssäkringen blir viktigt. Vi kan förlita oss på att specifika programvaror hjälper oss genom detta skede. Ett av de bästa programmen är Xbench, men det är inte det enda eftersom du alltid kan räkna med inbyggda verktyg eller andra liknande program som Verifika.

Men som sagt, programvara är inte allt, och det är inte alltid lätt att utföra en kvalitetssäkring av vissa projekt. Två exempel på faktorer som kan ge dig problem är: a) projekt där efterredigering används och b) projekt där källan är en konverterad fil. När det gäller maskinöversättning behövs ett gott öga för att se till att det inte finns några inkonsekvenser i målspråket (detta i form av specifik terminologi), eftersom maskinen tenderar att ge olika översättningar för samma ord från segment till segment. Detta gäller särskilt för den numera ”på modet” neurala maskinöversättningen.

Låt oss till exempel ta det spanska ordet ”laguna” (lagun). I ett projekt där kontexten/ämnet är en vattensamling skulle en maskin översätta detta ord som ”lagun” i ett segment och sedan drastiskt ändra översättningen till ”gap” (laguna, på spanska, har också den betydelsen när man pratar om en lapsus/mind gap). Vi kan alltså inte klandra maskinöversättningen för att den inte är konsekvent, eftersom det hittills inte har något sätt att avgöra om sammanhanget kräver användning av en synonym eller en ordändring. Det är där vi fortfarande har utrymme att kräva ”mervärde” av riktiga människor!

Vårt andra exempel är en konverterad källfil. Om vi inte gör ett bra förredigeringsarbete redan från början kan vi vara dömda att stöta på flera inkonsekvenser i vårt projekt. Från siffror som omvandlats till bokstäver och vice versa till felstavade ord eller oläsbar text som gör att vi tappar sammanhanget.

Att tillhandahålla en översättningstjänst i fyra steg kan göra hela skillnaden. Se bara till att varje steg är väl utfört redan från början, så att din kvalitetssäkrare bara behöver göra en minimal insats. Som ordspråket säger, ett par extra ögon eliminerar överraskningar, så försök att göra så mycket du kan för att hålla din kund nöjd.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök