CEöversättningsbyråHur gagnas teknikindustrin av IT-översättningar?

Hur gagnas teknikindustrin av IT-översättningar?

Innehållsförteckning

IT-utveckling, implementering och uppgradering förekommer inom i stort sett varje företags målbild och professionella plattform, vare sig det rör sig om en kärnkomponent eller något av marginell betydelse. Ju större företaget är, och med större global vidd, desto mer beroende är man av sina IT-system. När marknadsförings- och företagsglobalisering bryter sig fram för att bli en del av den nya normen för internationell företagsamhet ökar efterfrågan på IT-översättningar och lokalisering inom IT exponentiellt. Det finns ingen annan sektor som har så stor potential för internationell projicering som teknikindustrin. För att ha ett framgångsrikt samarbete på en internationell marknad med hög konkurrenskraft är det idealiskt att kommunicera med sina utländska klienter och potentiella affärspartners så tydligt som möjligt på deras språk.

När ett företag expanderar globalt är översättning och IT-lokalisering bland det första man behöver lägga fokus på. Sådan IT-relaterad dokumentation innehåller generellt specifik terminologi som endast professionell IT-personal förstår sig på, vilket är utmanande översättning för en teknisk översättare. Av den anledningen har IT-översättningar kommit att bli en separat gren inom skriftlig översättning. Användandet av högspecialiserad terminologi och språkmässig utrustning skapar en nära relation mellan IT-översättning och teknisk översättning. Dock behöver vi ha i åtanke att dessa två olika typer av översättningar har åtskilliga olikheter.

Vad är de vanligaste varianterna av IT-översättningar?

Översättning av bruksanvisningar

En övervägande majoritet av en IT-översättares arbete består av översättning av manualer för hård- och mjukvara. Svårigheten i detta ligger i att de här manualerna inte enbart innehåller IT-termer, utan även omfattar specifika begrepp som relaterar till innehållet och funktionen av utrustningen.

Översättning av artiklar om informationsteknik

Ofta innehåller artiklar riktade till IT-experter exempel på kodning eller skriptkommandon. För att till fullo förstå och översätta dessa artiklar på ett fullvärdigt sätt behöver översättaren ibland ha åtminstone grundläggande kunskap i programmering eller av kommandosyntax.

Översättning av ”bäst-i-test”

IT-översättare översätter ofta s.k. ”bäst-i-test” för IT-magasin och webbsidor som är specialiserade på informationsteknologi där man jämför hårdvara och mjukvara. Jämförande översikter är bland de senaste innovationerna inom IT. Det stora antalet översiktstabeller och diagram i olika jämförelsetester kräver stor koncentration och skicklighet i hanteringen av numeriska data.

Mjukvarulokalisering

Mjukvarulokalisering är processen där man anpassar eller översätter mjukvara till ett specifikt språk, en särskild kultur och lagstadgade krav. Ofta kräver lokalisering att man modifierar synliga komponenter av mjukvaran, så som användargränssnitt, bilder, dokumentation etc.

Professionell IT-översättning

CE är en professionell översättningsbyrå som till fullo förstår betydelsen av högkvalitativa och pålitliga IT- och tekniköversättningar. Vi ser vikten av företagets behov av IT-relaterade dokument. Vårt expertteam har som gemensamt mål att tillhandahålla bästa möjliga översättning till högsta möjliga kvalitet.

Det är av största betydelse att välja rätt översättningsbyrå. Endast en professionell och certifierad byrå kan utföra ett snabbt, precist och kvalitativt uppdrag. Du ska kunna lämna över dina dokument till experter och känna att materialet är i trygga händer. Oavsett om du behöver mjukvarulokalisering, IT-teknisk översättning, översättning av databaser och lokalisering, API-översättning, lokalisering för mobilapplikationer eller andra högteknologiska IT-översättningar och lokaliseringstjänster, så finns vi här för dig.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök