CEöversättningsbyråGuide i sju steg för juridiska översättningar

Guide i sju steg för juridiska översättningar

Innehållsförteckning

I översättningsvärlden är juridiska texter verkligen ett speciellt ämne, inte bara på grund av deras komplexa vokabulär och känsliga och betydelsefulla innehåll, utan också för att de vanligtvis kräver mycket förberedelser innan översättningen kan påbörjas. Därför måste offentliga översättare garantera en exakt översättning som är trogen originalet.

I ett typiskt projekt som omfattar juridiska texter, oavsett om det rör sig om intyg (födelse, äktenskap, dödsfall), kommersiella avtal, arbetsavtal etc., är originaltexten i dåligt skick. Detta beror antingen på att papperen är gamla, skrynkliga, fulla av signaturer och stämplar på texten, med överstrukna delar, eller helt enkelt på att de är dåligt gjorda kopior.

För ett optimalt resultat är det bäst att följa dessa steg:

1. Förberedelse av filen

Designteamet ansvarar för att digitalisera originaldokumentet med hjälp av olika program för textigenkänning och återskapa alla typer av strukturer, t.ex. tabeller, formulär osv. Men som sagt är dessa texter vanligtvis mycket belamrade med signaturer, stämplar och handskrivna texter, så vi behöver ett extra steg för att fixa det som textigenkänningsprogrammet inte kunde rendera med kvalitet.

2. Förhandsredigering

I det här steget måste översättaren jämföra originaltexterna med de konverterade digitala texterna och korrigera alla ord som inte har blivit väl igenkända. I originalet står det till exempel ”rental contract” och i den konverterade filen står det ”ren1 contr2(t)”. Förutom att korrigera denna typ av fel bör förredigeringen också ersätta bilder av signaturer, stämplar, logotyper etc. med en beskrivning inom hakparentes, till exempel [Signatur], [Sigill från civilregistret i staden XXX] eller [Logotyp för XXX]. På samma sätt markeras texter som inte kan läsas som [oläsbart], oavsett om det rör sig om handskrivna texter, utplånade stämplar och liknande.

3. Översättning

Nu när texten förberetts kan man använda ett översättningsprogram som sparar översättningen i översättningsminnet (TM) och ger tillgång till ordlistor och terminologibaser.

4. Redigering

Det är viktigt att en andra lingvist granskar den första översättningen och korrigerar eventuella fel (de juridiska texterna är fulla av falska kognater) samt grammatik och stavning.

5. Slutgranskning (eller korrekturläsning)

I detta steg läser en tredje lingvist den översatta texten, utan att jämföra den med originalet, för att göra eventuella slutliga justeringar och garantera att texten är helt perfekt.

6. DTP (eller desktop publishing)

Den färdiga texten skickas tillbaka till designavdelningen där eventuella formatproblem åtgärdas och dokumentet görs redo att levereras till kunden.

7. Certifiering

Certifiering innebär att ett juridiskt dokument undertecknas av en notarie som garanterar att den levererade texten är en trovärdig översättning från originalspråket till målspråket och att arbetet utfördes av ett team av utbildade och erfarna lingvister.

CE översättningsbyrå arbetar vi hårt för att se till att varje översättningsprojekt följer varje steg för att uppnå professionella, korrekta och snabba resultat. Vi står till ditt förfogande för alla frågor och offertförfrågningar!

error: Innehållet är skyddat

CE