CEsökmotoroptimeringGoogles John Mueller varnar för anpassade element i head-sektionen

Googles John Mueller varnar för anpassade element i head-sektionen

Innehållsförteckning

Anpassade element i head-sektionen kan störa Googles rendering, vilket i sin tur kan skada SEO. JSON-LD erbjuder ett flexibelt alternativ.

Nyligen diskuterades det på Twitter huruvida det är lämpligt att använda anpassade element i head-sektionen på hemsidor.

Anpassade element, som är en del av Web Components-specifikationerna, gör det möjligt för utvecklare att skapa HTML-element som är skräddarsydda efter deras behov.

Med hjälp av anpassade taggar kan utvecklare skapa återanvändbara och fristående HTML-element som fungerar oberoende av resten av koden.

På Twitter ställs frågan: Någon som vet om det är tekniskt möjligt att ha ett anpassat element i dokumenthuvudet?

John Mueller, en sökmotorsexpert på Google, föreslår att detta möjligtvis kan störa Googles rendering och indexering av sidan.

Mueller säger:

Att inkludera anpassade element i head-sektionen kan med stor sannolikhet störa hur sidan renderas i en Google-sökning. Om ”search”-metataggar, etc. är placerade under de anpassade element som egentligen ska vara i head (exempelvis så kallade ”robots noindex”), är det inte säkert att Google kan identifiera dem under renderingen.

Förstå hur Google renderar hemsidor

För att helt och hållet kunna förstå innebörden av Muellers uttalande är det viktigt att känna till hur Google renderar hemsidor.

En hemsidas HTML kan beskrivas som ett recept i vilket resurser som CSS, JavaScript, bilder och videor är ingredienser.

Renderingsprocessen är lite som att laga mat – receptet bearbetas till den slutprodukt som sedan syns i webbläsaren.

När Googles sökrobot hämtar HTML-koden börjar renderingsprocessen med att läsa av koden och sammanställa resurserna för att visuellt kunna visa hemsidan.

Effekterna av anpassade HTML-taggar på SEO

Även om anpassade taggar gynnar utvecklare kan man inte bortse från deras inverkan på SEO.

Anpassade taggar kan påverka SEO eftersom sökmotorer som Google vanligtvis förlitar sig på typiska HTML-taggar för att förstå en sidas innehåll och struktur.

Om ett anpassat element exempelvis används i head-sektionen, är det inte säkert att Google känner igen de standardtaggar som används under renderingen.

Detta kan leda till att Google missar viktiga metataggar som är relevanta för SEO.

Argument mot att använda anpassade HTML-taggar

Även om anpassade HTML-taggar erbjuder flexibilitet finns det goda skäl att använda dem med tillförsikt.

Utöver Muellers synpunkter kan anpassade HTML-taggar även visa sig vara inkompatibla med äldre webbläsare och skärmläsare.

Det finns också möjliga konflikter i den globala domänen och problem med att separera funktionalitet, mening och presentation.

Ett alternativ: JSON-LD-taggar

För de som vill förbättra SEO samtidigt som de behåller flexibiliteten hos anpassade taggar är JSON-LD-taggar ett lovande alternativ.

JSON-LD, som står för ”JavaScript Object Notation for Linked Data”, är användbart för att koda länkad data med JSON.

Genom att strukturera data på rätt sätt kan den användas i en script-tagg av typen application/ld+json för att tillhandahålla strukturerad metadata om sidan.

Detta gör det lättare för sökmotorer att förstå innehållet.

Det här skriptet kommunicerar viktig information om en organisation till sökmotorer, vilket ökar chansen att sidan rankas i relevanta sökresultat.

Sammanfattning

Medan webbutveckling fortsätter att förändras med spännande nya verktyg, undersöker man fortfarande anpassade HTML-taggars påverkan på SEO.

För att minska problem med kompatibilitet eller SEO kan det vara fördelaktigt att använda vanliga HTML-taggar eller överväga användandet av JSON-LD.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök