CEsökmotoroptimeringGoogles John Mueller ber om tips för att anställa SEO-konsulter

Googles John Mueller ber om tips för att anställa SEO-konsulter

Innehållsförteckning

Googles John Mueller söker råd om att anlita SEO-konsulter; experter betonar vikten av erfarenhet, personlig anpassning och etiska metoder.

Googles sökmotorsexpert, John Mueller, har vänt sig till Twitter för att få råd om vad man ska tänka på när man anlitar en SEO-konsult.

Han ställde frågan på uppdrag av någon som driver en djurpark, vilket signalerar behovet av lokala SEO-konsulter för en ökad närvaro på nätet.

Har någon rekommendationer gällande personer/företag & tips på saker att se upp för när man väljer en SEO-konsult?

Mueller frågade i sin tweet hur man kan skilja på seriösa och mindre seriösa personer.

Här är en överblick över konversationen som följde, inklusive en rad insikter om vad man bör ha i åtanke när man anställer en SEO-expert.

Kostnadsaspekter vid SEO-konsultering

Ett av svaren på Muellers tweet betonade vikten av kostnadsskillnader inom SEO-konsultering.

Kris Roadruck understryker att de flesta lokala SEO-tjänster som har låga kostnader på under 10 000 kronor per månad, är företag av dålig kvalitet som erbjuder minimal service.

Enligt honom följer dessa tjänster en standardiserad modell och varnar för att företag kan förvänta sig denna låga kvalitetsnivå om de inte utökar sin budget.

Roadruck konstaterar:

Detta är tyvärr en fråga om budget. Det är nästan bara opålitliga företag som erbjuder lokal SEO till lågt pris (mindre än 10 000 kr/månad). De har underbetalda anställda och följer en standardiserad modell. Tyvärr har de flesta lokala företag inte råd med en högre prisklass, såvida de inte är advokater, tandläkare eller driver någon annan servicebaserad verksamhet med högt värde.

”Detta är en smärtsamt sanning”, har någon kommenterat på hans tweet.

Sök efter erfarna SEO-byråer

Isaline Muelhauser uttryckte i en kommentar på Muellers tweet att en lokal byrå kan vara en användbar resurs.

Hon lyfter fram fördelarna med att arbeta med en byrå som är verksam inom samma område som företaget som är i behov av lokala SEO-tjänster:

 • Välj någon som har erfarenhet inom lokal SEO och förstår den regionala marknaden. Exempelvis hanterar vi flerspråkighet och låg månatlig sökvolym för lokal SEO.
 • Djurparksägaren borde bli bemött med en individuell förståelse för sitt företag, inte bara bli föreslagen en generell lösning.

För att uppnå detta är det viktigt att säkerställa att byrån du anlitar har koll på branschens verktyg.

En person med användarnamnet SEOGoddess skriver på Twitter:

Om det lokala SEO-företaget känner till @yext eller @RenderSeo, är detta ett första tecken på att de vet vad de sysslar med. Därefter handlar det om att utarbeta en bra strategi och att veta hur man kan hjälpa till att genomföra den.

Insikter från diskussionen på Twitter

Twitter-tråden gav upphov till en mängd olika svar. Dessa viktiga ämnen lämnades dock outforskade:

 • Specifika kriterier eller varningstecken att se upp med vid granskning av potentiella SEO-konsulter.
 • Konkreta exempel eller fallstudier som visar på framgångsrika SEO-strategier (bonuspoäng för verksamheter som djurparker).

För att fylla i dessa informationsluckor, låt oss titta på en framgångsrik SEO-strategi för ett lokalt företag som arbetar med djur.

Den mest relevanta fallstudie jag kunde hitta är från Step 5 Creative, som utförde lokala SEO-tjänster för djursjukhuset Deer Grove Animal Hospital i Illinois.

Denna fallstudie visar vad en omfattande SEO-strategi innebär och vad man kan förvänta sig av en erfaren byrå.

Lärdomar av en framgångsrik SEO-strategi

Det första steget i Step 5:s SEO-kampanj var en grundlig onboarding som innehöll följande steg:

 • Skapande av metatitlar och metabeskrivningar
 • Granskning av URL
 • Att säkerställa att hemsidan är mobilvänlig
 • Skapande av korrekta sidstrukturer
 • Granskning av den interna navigeringen
 • Implementering av strukturerad data för lokala företag

Syftet med ovanstående steg är att förbättra en hemsidas synlighet för mänskliga besökare och sökmotorrobotar.

Step 5:s strategi innebar även att se till att företaget fanns med i lokala onlinekataloger och hade en fullständig företagsprofil på Google.

Att göra en ny bedömning av nyckelord beskrevs också som ett avgörande steg. Teamet övervakade klickfrekvenser och positioner för relevanta sökord för att sedan anpassa sin strategi därefter.

Teamet genomförde omfattande nyckelordsforskning och experimenterade med olika varianter av sökord för att ta reda på vilka som gav bäst resultat.

Genom att granska djursjukhusets hemsidas trafikanskaffning och avvisningsfrekvens kunde teamet på Step 5 Creative förstå var besökare kom från samt hur de interagerade med webbplatsen. Denna information gjorde det möjligt för dem att förbättra användarupplevelsen och på så sätt skapa ett bättre trafikflöde.

Slutligen understryker teamet att kontinuerliga uppdateringar är nödvändiga för långsiktig framgång. Som tidigare nämnts är det viktigt att jobba med en SEO-konsult som håller sig ständigt uppdaterad gällande de bästa tillvägagångssätten.

Riktlinjer & varningstecken vid SEO-konsultering

I den komplexa SEO-världen är det av största vikt att skilja mellan seriösa och mindre seriösa konsulter.

Seriösa konsulter utmärker sig genom att engagerat försöka förstå din verksamhet, din bransch och dina specifika behov.

Däremot kan mindre seriösa konsulter erbjuda standardiserade tjänster som inte tillgodoser dina individuella krav.

Här är ytterligare kriterier att tänka på och varningstecken att se upp med när du anlitar en SEO-expert:

Kundanpassad strategi

En seriös SEO-konsult tar sig tiden att förstå ditt företag, inklusive dess mål och utmaningar, och utformar en skräddarsydd SEO-strategi i enlighet med dessa faktorer.

När en konsult erbjuder en standardiserad lösning istället för att sätta sig in i dina behov, kan detta ses som ett varningstecken.

Transparens

Hederliga SEO-konsulter kommer att vara öppna om sina metoder och strategier, och kunna förklara dem på ett sätt som du förstår.

Akta dig för konsulter som utlovar omedelbara resultat eller använder sig av fackliga termer för att förvirra dig.

Meriter

Sök efter konsulter med goda meriter och framgångsrika arbetsresultat. De bör kunna visa upp fallstudier eller referenser från tidigare kunder.

Om en konsult är ovillig eller oförmögen att visa upp tidigare meriter kan detta tolkas som ett varningstecken.

Kontinuerlig utveckling

SEO är ett område som ständigt förändras. Seriösa konsulter håller sig uppdaterade gällande de senaste SEO-trenderna och förändringar i algoritmer.

Var försiktig med konsulter som förlitar sig på föråldrade metoder.

Etiska metoder

En seriös SEO-konsult använder sig av etiska SEO-metoder, även kallade ”White Hat SEO”.

Undvik konsulter som föreslår eller använder sig av oetiska metoder, även kända som ”Black Hat SEO”, som exempelvis utfyllning av sökord eller dold text.

Sammanfattning

Twitter-diskussionen som initierades av Googles John Mueller gav värdefulla insikter om vad man ska tänka på när man väljer en SEO-expert.

 • Kostnaden bör inte vara den enda faktorn eftersom lågbudgettjänster ofta ger minimala resultat.
 • Prioritera istället erfarna SEO-byråer som förstår den lokala marknaden och har goda meriter.
 • Anlita konsulter med kunskap om industriella verktyg för utveckling av en individuell strategi som är skräddarsydd efter ditt företags behov.
 • Andra viktiga faktorer inkluderar öppenhet, en beprövad meritlista, kontinuerlig utveckling och utövande av etiska metoder.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du fatta ett informerat beslut när du anställer en SEO-konsult som kommer hjälpa ditt företag att blomstra i den digitala miljön.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök