CEsökmotoroptimeringGoogle stämmer Rank and Rent-marknadsförare

Google stämmer Rank and Rent-marknadsförare

Innehållsförteckning

Google stämmer en medlem av en Rank and Rent-facebookgrupp, som skapat hundratals falska Google Business-profiler.

Google stämmer en onlinemarknadsförare för att ha brutit mot användarvillkoren och för att förhindra att svaranden orsakar ytterligare skada på Google såväl som företagare och konsumenter.

Personen som stämdes var medlem i en offentlig facebookgrupp som heter, Rank and Rent – GMB Strategy & Domination.

Stämningsansökan hävdar att företaget har vilselett användare, deltagit i aktiviteter som bryter mot både federala och statliga lagar och brutit mot sitt avtal med Google enligt deras användarvillkor.

Det finns tre huvudsakliga bedrägerier som de tilltalade är anklagade för:

  • bedräglig verifiering av obefintliga företagsprofiler,
  • publicering av falska recensioner på företagsprofiler, och att
  • sälja riktiga företags leads från intet ont anande kunder som söker tjänster från de företag som anges på svarandes falska företagsprofiler

De två enheterna som stäms är GMBEye och Rafadigital, som Google länkar samman som ett företag.

Rank and Rent

Rank and Rent är en praxis där någon skapar en företagswebbplats och en tillhörande företagsprofil i syfte att sälja leads från den, hyra ut den till ett företag till ett fast pris eller sälja företagsprofilen och webbplatsen.

Denna praxis blev allt mer populär 2019.

Anmärkningsvärt, och som visar naiviteten hos dem som är involverade i Rank and Rent, så driver utövaren en offentlig facebooksida och diskuterar strategier och reklamförsäljning av sina webbplatser och företagsprofiler.

Googles stämningsansökan innehåller en skärmdump av den offentliga facebookgruppen, med en beskrivning av svaranden som påstår sig hyra ut och sälja Google My Business-profiler.

Den tilltalade var medlem i en Rank and Rent-facebookgrupp som anger att han hyr ut Google Business-profiler och säljer dem, vilket är en del av vad Rank and Rent är.

Stämningsansökan beskriver affärspraxisen:

När svarande framgångsrikt har verifierat dessa falska företagsprofiler fortsätter de att antingen sälja annonsen eller ändra det falska företagets information för att göra företagsprofilen mer önskvärd för potentiella köpare.

Ibland överför svarande kontrollen över bedrägligt verifierade företagsprofiler, uppdaterade för att inkludera ett obekräftat verkligt företags företagsinformation, till sina köpare.

Verifieringstjänst för Googles företagsprofil

En av de tjänster som företaget tillhandahöll var verifieringstjänster för Google Business-profiler, samt att de lovade en hög listplacering.

Enligt Google:

GMBEye är fylld med uttryckliga och underförstådda försäkringar om att svarande kan kringgå de verifieringsförfaranden som Google kräver av de flesta handlare, och även för att säkerställa att ett visst företag är listat ”högst upp” i Googles sökresultat – ett vilseledande och falskt uttalande, för inget företag kan garantera en sådan placering av Googles sökalgoritm.

Den svarandes budskap tyder på att GMBEye har företrädesrätt till Google eller på annat sätt är unikt positionerat med avseende på Google, vilket gör det möjligt att säkra ”Premium Business Listing Verification” som inte är tillgänglig för dem som verifierar sina företag genom Googles vanliga processer.

GMBEyes kunder och potentiella kunder inkluderar sannolikt både legitima handlare som söker en genväg genom Googles förfaranden, samt andra bedragare eller dåliga aktörer som missbrukar falska företags listplaceringar. Medan de senare snabbt kan känna igen GMBEye som en annan bedragare, kan den förra det inte.

Stämningsansökan gör uttalanden om webbplatsens meddelanden som tyder på att de har en prioriterad process för att etablera förtroende med Google, vilket gör det möjligt för dem snabba på processen.

Det finns också beskrivningar av extraordinära krav från svaranden.

Enligt stämningsansökan:

GMBEyes skryter också med att de till och med kan verifiera företag ”med spammiga namn”, vilket tyder på att tjänsten kringgår Googles åtgärder för att upprätthålla korrekta och högkvalitativa företagsprofiler.

Svarande hävdar på samma sätt att de flesta verifieringsmetoder inte kan hantera det eftersom Google kommer att blockera din profil, men med vår metod kan du ranka dina GMB:er med spammiga namn som hjälper dig att få högre ranking på Google på nolltid!

GMB-profiler och falska recensioner

Stämningsansökan hävdar att svaranden erbjuder sig att förbättra Google Maps och GMB:s profilannonser och uppmuntra till recensioner.

Det anges också att företaget hävdar att de kan rangordna kunder som #1, vilket är allmänt känt inom sökmarknadsföringsbranschen som en varningssignal eftersom ingen kan garantera något sådant.

Generering av leads

De tilltalade, enligt stämningsansökan, annonserade sig som specialiserad på leadsgenerering, vilket innebär att driva säljsamtal och kontakter, säljleads, till företag, vilket är en del av den praxis som kallas Rank and Rent.

I stämningsansökan anges:

Rafadigital hävdar att det kan få hög konvertering av leads direkt till din telefon för alla branscher.

Google beskriver Rank and Rent-bedrägerier

Stämningsansökan ger en beskrivning av hur de tilltalade skötte sitt system.

De skriver:

Svarande skapar först en företagsprofil för ett falskt företag, i allmänhet tillsammans med en falsk webbplats baserad på en enkel mall.

Svarande associerar vanligtvis dessa falska företag med VoIP-telefonnummer (Voice over Internet Protocol) vars riktnummer motsvarar de falska företagens förmodade platser.

Enligt information och övertygelse har svarande förknippats med över 350 falska företagsprofiler sedan mitten av 2021.

Hur de tilltalade lurade Googles verifieringssystem

Googles verifieringssystem var chockerande lätt att kringgå.

Den tilltalade verkar ha gjort lite för att skapa foton och videor för att bevisa att de är ett riktigt företag, ibland använde de samma verktygsbänk, fotograferad från olika vinklar, för att bevisa att de var ett företag.

En videoskärmdump som ingår i stämningsansökan visar bilden av den person som Google säger påstås vara associerad med en icke existerande kiropraktor, Wilmington Chiro Health.

Rank and Rent – GMB Strategy & Domination facebookgrupp

Googles stämningsansökan namnger en facebookgrupp som heter, Rank and Rent – GMB Strategy & Domination som en plats som svaranden använde för att sälja listplaceringar åt företag.

Stämningsansökan beskriver processen:

Till exempel publicerade herr Hu nedanstående erbjudande om att sälja ett företag i en facebookgrupp som heter Rank and Rent – GMB Strategy & Domination, och hävdade att hans annons för en VVS GMB + webbplats i Monterey, Kalifornien, hade fått ~40 samtal och fem formulärinlämningar under den föregående månaden – förmodligen från invånare i Monterey-området som sökte hjälp med ett VVS-problem.

Enligt stämningsansökan:

Herr Hu – som i sin biografi på GMBEye.com medger att han hyr ut och säljer GMB:er, bad om $ 1 000 för detta ej befintliga företags företagsprofil.

Falska Google-profilrecensioner

Den tilltalade är också anklagad för att ha sålt falska recensioner som Google hävdar har lagts ut på leverantörer av falska tillhandahållare i Bangladesh och Vietnam.

Enligt stämningsansökan:

För att ytterligare stärka sina illusioner om falska annonser som legitima och trovärdiga, och som en extra tjänst till sina köpare, gör svarande falska recensioner som publiceras på deras bedrägliga företagsprofiler och dessa överförs till deras kunder.

Enligt information och vår övertygelse är svaranden anslutna till ett nätverk av över 350 bedrägliga företagsprofiler som involverar minst 14 000 falska recensioner.

Nästan alla recensioner gav fem av fem möljiga stjärnor.

Och en majoritet av dessa recensioner – inklusive minst de 14 000 recensioner som noterats ovan – publicerades av två aktörer i Bangladesh och Vietnam, en ocean från de många påstådda amerikanska företagen för vilka dessa konton publicerade recensioner.

Skadestånd som söks av Google

Google stämmer de svarande som är engagerade i Rank and Rent-bluffen för tre gånger beloppet av de faktiska skadorna, advokatavgifter och förskottsränta.

En webbsida för Cornell University Law School beskriver innebörden av förhandsavgörande intresse:

Den ränta som en borgenär, vanligtvis en kärande i målet, har rätt att inkassera, härrör från beloppet av en dom, som ersätter borgenären för en skada som inträffade före domen.

Ett annat exempel är Short mot U.S., där Federal Circuit tilldelade Yurok-indianerna ränta i förskott på deras skador för att återhämta intäkter som genererats från timmeravverkning från vilken de felaktigt uteslöts.

Googles användarvillkor

Vissa människor bryter nonchalant mot Googles användarvillkor, hånar dem och tillskriver inte anvisningarna det allvar de förtjänar.

Google stämmer svaranden för avtalsbrott mot användarvillkoren relaterade till Google Maps och Googles Business-profiler.

Vad denna stämningsansökan klargör är att man inte ska ta lätt på att bryta mot Googles användarvillkor.

Som framgår av denna stämningsansökan har Google rätt att genomdriva sina användarvillkor i en domstol.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök