CEsökmotoroptimeringGoogle avfärdar Index Bloat-teorin

Google avfärdar Index Bloat-teorin

Innehållsförteckning

Googles John Mueller avfärdar Index Bloat-teorin och säger att det inte finns någon gräns för antalet sidor som kan indexeras per webbplats.

Googles John Mueller avfärdar Index Bloat-teorin och säger att det inte finns någon gräns för antalet sidor som kan indexeras per webbplats.

I ett nytt avsnitt av podcasten ”Search Off The Record” tar Googles Search Relations-team upp frågor om webbsidesindexering.

En viktig diskussionspunkt var begreppet Index Bloat – en teori som har fått uppmärksamhet inom SEO-gemenskapen.

Google Search Advocate John Mueller avvisar idén om Index Bloat, vilket innebär att överdriven indexering av onödiga sidor kan påverka sökmotorrankningen negativt.

Den här artikeln delger detaljerna i Index Bloat-teorin, Googles svar, och de bredare konsekvenserna för SEO-praxis.

Teorin bakom Index Bloat

Termen Index Bloat beskriver en situation där sökrobotar indexerar sidor som inte är idealiska för sökresultatet.

Detta inkluderar en mängd olika sidor, till exempel filtrerade produktsidor, interna sökresultat, utskriftsvänliga versioner av sidor med mera.

Förespråkare av Index Bloat-teorin hävdar att dessa sidor gör det svårare för sökmotorer att förstå webbplatser, vilket påverkar sökrankningen negativt.

Teorin avser begreppet genomsökningsbudget, antalet webbadresser som en sökrobot kommer att genomsöka under varje besök.

Teorin föreslår att en indexökning kan leda till ineffektiv användning av denna genomsökningsbudget eftersom sökrobotar spenderar tid och resurser på att samla in onödig information.

Googles svar på indexökningsteorin (Index Bloat theory)

Mueller avfärdar Index Bloat-teorin och säger:

”Jag är inte medveten om något koncept av Index Bloat hos Google. Våra system begränsar inte artificiellt antalet sidor som indexeras per webbplats. Jag skulle bara se till att de sidor som du tillhandahåller för indexering faktiskt är användbara sidor, men det är oberoende av antalet sidor din webbplats har.”

Detta uttalande utmanar den grundläggande förutsättningen för Index Bloat.

Enligt Mueller inför Google inte en artificiell gräns för sidor som indexeras per webbplats.

I stället för att oroa dig för att utelämna sidor från Googles index anser Mueller att du spenderar din tid bättre med att publicera användbart innehåll.

Orsakerna till Index Bloat

De som stöder Index Bloat-teorin citerar ofta orsaker som oavsiktlig sidduplicering, felaktiga robots.txt-filer, dålig prestanda eller tunt innehåll.

Google föreslår dock att dessa inte är orsaker till en icke existerande Index Bloat utan en allmän SEO-praxis som webbansvariga och SEO-experter bör vara uppmärksamma på.

Att upptäcka Index Bloat

Förespråkare av Index Bloat-teorin har föreslagit att man använder verktyg som Google Search Console för att upptäcka Index Bloat genom att jämföra antalet indexerade sidor med vad som förväntas.

Googles ståndpunkt innebär dock att denna jämförelse inte indikerar ett problem. Det är en del av en regelbunden webbplatsförvaltning och övervakning.

Avslutningsvis

Trots konversationerna kring Index Bloat är Googles officiella ståndpunkt tydlig: begreppet avfärdas.

Istället bör fokus ligga på att se till att de sidor du tillhandahåller för indexering är värdefulla och relevanta.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök