CE översättningsbyrå

Globala och multiregionala företag ser en stark koppling mellan terminologi och varumärkning

Innehållsförteckning

SDL, den ledande leverantören av lösningar för Global Information Management (GIM) meddelade idag resultaten av två stora undersökningar i trender gällande terminologi och varumärkning. Den första genomfördes bland företag och den andra bland översättare. Resultaten visar en tydligt och stark koppling mellan terminologi och varumärkning och understryker den växande medvetenheten om och understryker den växande medvetenheten om och behovet av effektiva lösningar för terminologihantering för att vidmakthålla ett konsekvent globalt varumärke.

Över 330 yrkesmän och kvinnor i industrier från IT till programvara och tillverkning medverkade i undersökningen. Över 95 % erkände behovet av att ha lämliga processer på plats för att hantera terminologi och lokalisering, vilket visar vikten av vidmakthållandet av varumärkeskonsistens. Utan dessa processer kan företag inte kommunicera ett konsekvent användande av terminologi genom sin organisation och till sina översättare, vilket oundvikligen kommer att skapa en inkonsekvent global varumärkning.

Bland deltagarna fanns yrkesmän och -kvinnor inom marknadsföring, teknisk dokumentation och lokalisering och inom andra verksamhetsområden som t.ex. affärsanalytiker och produktmanagers. Intressant var faktumet att 49 % av deltagarna menar att de redan har processer på plats. De märker dock fortfarande av inkonsekvens i tillämpningen av terminologin i sin organisation och menar att de korrekta procedurerna inte har implementerats, vilket kommer att påverka deras globala varumärkesnärvaro.

Enligt 95 % av deltagarna i den andra undersökningen, som utgjordes av yrkesmän och kvinnor inom lokalisering, som t.ex. frilansöversättare och fast anställda översättare, är terminologihanteringen en vital Stilguider och tabeller är de två mest populära sätten att lagra terminologi på. Även om de är mycket effektiva metoder för att definiera och fastställa terminologi är de dock inte de bästa metoderna Översättare tror att lösningar för terminologihantering bör integreras i både författar- och översättningsverktyg för att eliminera inkonsekvens inom allt innehåll, oavsett om det är översättarna menar vidare att om det fanns en terminologihanteringsprocess på plats skulle deras produktivitet öka med 25-50 %.

”Det är mycket uppmuntrande att se att företag erkänner vikten av hanteringen av terminologi för att vidmakthålla varumärkeskonsekvens och styrka”, säger Sophie Hurst, marknadsföringschef på SDL. ”Produktnamn och affärsterminologi anses innehålla de viktigaste termerna som måste var konsekventa för att tillförsäkra att företagets budskap artikuleras klart och konsekvent, speciellt när allt fler organisationer etablerar sig på den globala marknaden. Detta visar hur inkorrekt terminologi kan påverka den externa uppfattningen och kunduppfattningen av olika varumärke. Intressant var faktumet att de företag vi pratade med brydde sig mindre om de kostnadsfördelar som terminologihantering kan medföra och mer om kvaliteten och konsistensen av översättningen.”

error:

CE

Sök