Fem fördelar med att anlita en översättningsbyrå

Innehållsförteckning

Datorbaserade översättningsprogram online, som Google Translate, blir allt vanligare. Och det är förmodligen bra om du skickar ett e-postmeddelande till en internationell kollega, kontrollerar innebörden av en obekant fras eller får en kortfattad text. Det är dock långt ifrån en perfekt lösning om du behöver en korrekt professionell översättning.

Här är fem anledningar till varför du bör överväga att låta en kvalificerad översättningstjänst genomföra ditt projekt i stället för att förlita dig på automatiserade motorer.

1. Människor förstår nyanser

Subtiliteter i kommunikationen som ironi, humor eller sarkasm kan missas av ett datorbaserat översättningssystem. Det ligger i datorns natur att den översätter mycket bokstavligt, och sådana nyanser riskerar att gå förlorade. Även system för maskininlärning kan bara göra lämpliga ersättningar om de har dem i sina frasdatabaser.

2. Goda översättningar omfattar stil och idiomatisk kunskap

Det sätt på vilket en författare konstruerar en mening är en del av hans eller hennes idiolekt, eller individuella stil. Också detta kan tvättas bort av en alltför bokstavlig översättning. Kulturspecifika idiom som ”part and parcel” eller ”in the nick of time” kan ge oroväckande felaktiga resultat om de bara översätts ordagrant. Ett översättningsföretag har yrkesmän som är väl förtrogna med sådana idiom och som hittar en jämförbar fras på målspråket.

3. Fel kan undvikas

Om du inte talar eller läser det språk som du får en text översatt till, hur kan du då vara säker på att systemet gjort rätt? Det korta svaret är att du inte kan vara det. Om du använder en professionell översättningstjänst med erfarenhet och kvalifikationer kan du vara säker på att deras översättningsarbete är av hög kvalitet.

4. Det går att dubbelkontrollera

Ett översättningsföretag med kundansvariga, projektledare och lingvister kommer att återkomma till dig med frågor som rör tvetydig ordanvändning, stilistiska avvikelser, upprepningar, faktafel, grammatiska fel och stavfel. Du får inte den här servicenivån av en maskin, hur välprogrammerad den än är. Ett maskinöversättningssystem kan t.ex. ignorera att du använder fel substantiv (t.ex. ”cord” i stället för ”chord”) eftersom det inte kan förstå sammanhanget.

5. Redaktörernas synpunkter är ovärderliga

En professionell översättare kommer att bedöma eventuella problematiska kulturella antaganden eller misstag som du kan göra. De kan kanske föreslå ett alternativt tillvägagångssätt som inte ger upphov till så många problem (ännu ett idiom som Google Translate missar!).

Om din översättning är det minsta viktigt, låt inte algoritmen ta hand om den utan anlita en professionell översättningsfirma. Om en snäv tidsfrist eller budget är kritiska faktorer som gör att du måste använda maskinöversättning, kan du alltid använda mänsklig efterbearbetning för att förbättra kvaliteten.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök