EU vidtar åtgärder för att lösa bristen på engelska tolkar

Innehållsförteckning

Europeiska Kommissionen, som står inför en ”övergångskris” i sitt språkdepartement, kommer att presentera en informationskampanj imorgon (läs idag) som syftar till att uppmuntra ungdomar att överväga en språkkarriär och ”göra engelska till ett mindre ovanligt språk”.

Kommissionen, som oroar sig över att EU-institutionerna troligen står inför en akut brist på engelskspråkiga tolkar 2015, försöker att öka intresset för språkstudier bland ungdomar ”för att säkerställa att flerspråkiga EU-möten även fortsättningsvis kan genomföras med fullständiga tolktjänster” när många av dagens tolkar går i pension.

Kampanjen, som fortsätter från liknande initiativ som drivs av EU:s verkställande tolkningsdirektorat i Tjeckien och Lettland, inkluderar en video för att marknadsföra tolkyrket i Storbritannien.

I förhoppningen att “göra engelska till ett mindre ovanligt språk”, kommer Kommissionen även att använda sig av online-plattformar ”för att komma i kontakt med potentiella framtida lingvister för EU:s språktjänster”. “Vi måste säkerställa att unga européer känner till att språkstudier kan vara viktigt för en framtida karriär och att institutionerna erbjuder ett brett utbud av arbeten för kompetenta lingvister”, resonerar EU-tjänstemannen.

Utbildning förblir i stort en nationell kompetens inom EU. En tjänsteman medgav för EurActiv att ”Kommissionen kan inte bestämma nationella handlingsprogram”. Men han underströk behovet av att ”hitta ett sätt att motivera människor att lära sig andra språk”, trots dominansen av engelska, i synnerhet om länder som Storbritannien ska förbli konkurrenskraftiga.

Tjänstemannen föreslog att införa ett europeiskt mästerskap i tolkning och att höja medvetenheten angående högre konferenstolkningsutbildningar som är tillgängliga i Storbritannien som exempel på konkreta steg som Kommissionen kan genomföra.

Sådana utbildningar finns tillgängliga på bland annat universiteten i Heriot-Watt, Bath, Newcastle, Leeds och Salford, lade han till.

“Om vi inte gör någonting, kommer EU-institutionerna att förlora minst en tredjedel av sina engelska språktolkar år 2015 på grund av pensioneringar”, fastslår EU-tjänstemannen och ger som exempel en global brist på engelskspråkiga tolkar och rekryteringsansträngningarna hos konkurrenter som FN och Världsbanken bland problemen som europeiska institutioner står inför.

Ett annat problem är bristen på passande ersättare för dem som går i pension. “Tack vare kontinuerlig vidareutbildning inom yrket, har de tolkar som pensionerar sig större språkkunskaper än de unga kollegorna som kommer in i deras ställe”, beklagar sig EU-tjänstemannen.

Kommissionens brittiska kampanj kommer att upprepas för Frankrike och Tyskland senare i år.

I denna veckas Economist, förutspår den belgiske akademikern Philippe van Parijs vid Louvains katolska universitet att ”européerna kommer att bli tvåspråkiga, förutom de engelsktalande, som kommer att förbli enspråkiga”.

Van Parijs anmärker på att “talare vid EU-möten väljer automatiskt det språk som utesluter det minsta antalet personer i rummet” och ”som personerna åtminstone förstår till en viss del”, vilket ”nästan alltid är engelska”.

Men engelskans dominans medför sina egna problem, enligt professorn. “I Bryssel är det utomordentligt svårt för kollegorna att förstå dem som talar engelska som modersmål. Det talar alltför fort eller använder svårförståeligt språk”, förklarar Van Parijs för the Economist.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök