Ett helt nytt sätt att spara in på översättning

Innehållsförteckning

Alla känner till de tre viktigaste faktorerna när det gäller översättningsprojekt: tid, kostnad och kvalitet. Dessa faktorer motverkar och kompenserar varandra: om ett projekt är brådskande och måste genomföras på kort tid kommer kostnaderna att bli högre och kvaliteten påverkas. Om projektet har en mycket liten budget måste en del kvalitet också offras. Om översättningen måste hålla mycket hög kvalitet blir kostnaderna högre och det tar längre tid.

Naturligtvis vill alla att deras översättningar ska göras så snabbt som möjligt, med högsta möjliga kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. Vissa avvägningar måste göras, men det finns ett nytt fenomen inom översättningsbranschen som gör det möjligt att sänka kostnaderna utan att tumma på kvaliteten. Det kallas efterredigering, och möjliggörs av en fantastisk utveckling som kallas maskinöversättning. Vi kan ta en titt i backspegeln för att ge denna diskussion lite historia och sammanhang.

Redan i slutet av 1940-talet, i dataålderns begynnelse, började man diskutera möjligheten att använda datorer som verktyg för översättning. Teorier och förslag utarbetades och den 7 januari 1954 genomfördes den första demonstrationen av maskinöversättning (MT) genom ett samarbete mellan IBM och Georgetown University. Det var en stor händelse som banade väg för omfattande finansiering och utveckling av MT i hela USA och världen.

Om vi snabbspolar till 2017 kan vi konstatera att maskinöversättning har kommit långt. Sofistikerade system och algoritmer har utvecklats för att göra maskinöversättningar mer exakta än någonsin. Utöver detta har en ny rymdåldersteknik kallad neuromaskinöversättning utvecklats, där man använder artificiella neuronnät som efterliknar de biologiska neurala nätverken i våra hjärnor och som är självlärande.

Allt detta leder fram till efterredigeringens uppkomst. Även om maskinöversättning har utvecklats sedan 1954 kan man fortfarande inte lita på att det (ännu) kan behärska nyanserna i språket på samma sätt som en mänsklig modersmålstalare kan göra. Efterredigering är en teknik som har utvecklats för att du ska kunna använda maskinöversättning utan att förlora den mänskliga fingertoppskänslan. Det handlar helt enkelt om att man använder maskinöversättning för att översätta en text för att sedan låta en människa snabbgranska översättningen innan den skickas vidare till redigeringsfasen. Tidsåtgång och kostnader kan hållas låga och kvaliteten förblir hög. Detta är en utveckling som gynnar alla!

Kontakta någon av våra medarbetare om våra tjänster redan idag!

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök