CE översättningsbyrå

Esquire tillkännager den senaste tekniken inom pennskanning

Innehållsförteckning

Den lokala distributören Esquire Technologies har offentliggjort en omedelbar tillgång till tre pennskannerlösningar från Iris produktstall för personer med rörliga arbeten.

Iris Pen Executive, Iris Pen Translator och Iris Pen Express är framtagna för att förenkla överföring av kontors-, chefs- och mobilkommunikation, är enkla att använda och har utvecklats med varaktighet i åtanke.

“Iris Pen Executive är en fullt utrustad OCR-skanningspenna som fungerar precis som en markeringspenna”, berättar Mahomed Cassim, försäljnings- och marknadsföringschef hos Esquire Technologies. “Användaren drar den helt enkelt över tryckt information från tidningar, tidskrifter, fax eller brev och resultatet blir läslig och redigerbar text, direkt på skärmen”.

Iris Pen Executives inkluderar talsyntesteknik som gör det möjligt för datorn att hörbart repetera inlästa data för användarna. Talsyntesfunktionen som är tillgänglig i åtta språk, inkluderande franska, tyska och italienska, är tillgänglig i det språk som väljs under installationen.

Unikt för Iris Pen Executive är funktionen för skanning av flera rader, där användaren kan skanna hela avsnitt från böcker och tidskrifter på en gång. Raderna lagras i pennan tills användaren väljer att ”klicka” över dem till skärmen.

“Iris Pen Translator skannar text och översätter den automatiskt”, säger Cassim. “Det inbyggda hjälpprogrammet erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att definiera inställningar och levereras med en uppsättning mallar med förhandsinställda inställningar för läsning och översättning av speciella typer av data, som vanlig text, text från kolumner eller text från tabeller”.

Det sista erbjudandet som utgör en del av detta offentliggörande, Iris Pen Express, är en intuitiv handhållen skanner för igenkänning av text. Precis som är fallet med de förstnämnda två, erbjuder Pen Express en funktion för fin stil, som ger optimalt resultat vid skanning av finstilt text, med typsnitt mindre än 10 punkter. Den erbjuder också mallar som kan tilldelas en förhandsinställd knapp på pennan, vilket gör det möjligt för användare att snabbt växla mellan normal textskanning till text från tabeller, till exempel.

error:

CE

Sök