CE översättningsbyrå

Engelska ska bli ”det föredragna språket” i världen

Innehållsförteckning

Premiärminister Gordon Brown utlovade på torsdagen att göra engelska till “det föredragna språket” i världen, och annonserade ett enormt program för att stimulera utbildning och tillgång till resurser, i synnerhet i Kina och Indien.

Brown, som reser till Kina senare på torsdagen på sitt första besök som ledare, sade att brittiska rådets kulturorganisation kommer att erbjuda engelskstuderande och lärare bättre tillgång till material, resurser och kvalifikationer via nätet.

Lärare och studerande kommer att kunna kommunicera med sina motparter över hela världen, och studenter kommer att få enskild handledning via VOIP (Voice over Internet protocol).

På Downing Streets hemsida, berättar han att målet var att uppmuntra till en miljon “träffar” per månad, med speciellt fokus på Kina, vars regering sagt att barn bör undervisas i engelska från sex års ålder.

För närvarande håller två miljarder människor på att lära sig eller lära ut engelska över hela världen, och ungefär 350 miljoner talar engelska i Indien och 300 miljoner i Kina, berättar premiärministern.

Men han lägger till: “Jag tror att med rätt hjälp kommer vi att ha en situation år 2025 där antalet engelsktalande i Kina överstiger antalet människor som har engelska som modersmål i resten av världen.”

Brown sade också att den existerande strukturen gällande kvalifikationer för engelsklärare i utlandet kommer att expanderas, utbildningskurser på kortdistans kommer att utvecklas och samarbetet med tv-bolag som BBC kommer att förstärkas.

I Indien, som han besöker söndag och måndag, sade Brown att han kommer att annonsera ett program som drivs av brittiska rådet för att rekrytera “expertutbildare” i syfte att utbilda 750 000 engelsklärare i Indien under de kommande fem åren.

Företag inom den privata sektorn för telekommunikation, internet och tv-bolag kommer också att uppmuntras att öka tillgången till läro- och övningsmaterial, lägger han till.

Brown sade att engelska har utvecklats till att bli mer än ett språk, att det håller på att bli en “bro mellan gränser och kulturer, en källa för enighet inom en snabbt föränderlig värld”.

“Engelska är vårt arv, men det håller också på att bli den gemensamma framtiden för mänskliga affärer och kommunikation”, säger han.

“Detta är en fantastisk möjlighet för Storbritannien, och ett mått på den storhet som inte ligger i imperium eller territorium utan i ett språk som har styrkan att föra denna värld av över 200 länder och miljarder människor närmare varandra, med möjlighet att utvecklas och anpassa sig.

“Vi kommer med kraft att anta den djärva uppgiften att göra vårt språk till det gemensamma språk som föredras i hela världen, det språk som hjälper världen att tala, skratta och kommunicera tillsammans.”

error:

CE

Sök