En mastersexamen i översättning för hela EU

Innehållsförteckning

Representanter från mer än hundra europeiska universitet och andra intressenter i översättarutbildning samlades i Bryssel den 16 och 17 mars för att slutföra det program som lanserar en mastersexamen i översättning för hela EU, och för att komma överens om de kriterier som översättarutbildning måste uppfylla för att få en kvalitetsetiketten EMT.

Nätverket EMT (European Master in Translation) kommer att vara fokus på den internationella konferensen organiserad av Europeiska kommissionen i Bryssel den 16 och 17 mars. Europeiska kommissionen bjuder in högskolor som utbildar yrkesverksamma översättare att gå med i ett europeiskt nätverk av högkvalitativa utbildningar.

Den europeiska mastersexamen i översättning ska bli ett riktmärke för kvalitet i översättarutbildning, och den består av en uppsättning färdigheter som den studerande ska ha förvärvat för att få en mastersexamen i översättning. Programmet påbörjades 2005 på initiativ av Generaldirektoratet för översättning vid Europeiska kommissionen och har utvecklats i nära samarbete med framstående akademiska experter på översättning.

Vid de första två konferenserna i oktober 2006 och mars 2008 lades grunderna för samarbetet genom en standardiserad uppsättning kärnfärdigheter inom ramverket av en kursplan för översättning. Färdigheterna kan införas som standard av alla universitet som tillhandahåller utbildning för översättare och vill gå med i EMT-nätverket. Kommissionen ger råd, men det yttersta ansvaret för översättarutbildningen ligger hos högskolorna. Etablerandet av nätverket kommer bli höjdpunkten på fyra års utveckling av EMT-projektet, initierat av Generaldirektoratet för översättning vid Europeiska kommissionen.

När nätverket är etablerat kommer det att hjälpa till att främja utbytet av bästa praxis mellan deltagande högskolor och därigenom förbättra undervisningen, öka översättarnas professionalism och bidra till en verklig europeisk marknad för yrkesutbildade översättare.

”Faktumet att högskolor runtom i EU kan erbjuda en högkvalitativ läroplan och attraktiva översättningsutbildningar bidrar till en tryggad tillgång på yrkesskickliga översättare inte bara för kommissionen och de andra EU-institutionerna. utan för alla översättningsmarknader”, säger Leonard Orban, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för flerspråkighet.

EMT-konferensen 2009 fokuserar speciellt på:

• Centrala färdigheter som framtida översättare behöver.
• Högskoleutbildning och anställbarhet för att stärka samarbetet mellan högskolor i olika länder.
• Kriterier för medlemskap i ETM-nätverket.
• Fördelar och skyldigheter för nätverksmedlemmar och kandidater.
• Nätverkets arbete och framtida organisation.

Endast särskilt inbjudna kan delta i konferensen, men akten, inklusive svar på frågor som från deltagarna kommer att sändas direkt på internet.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök