CEöversättningsbyråEfter hand som flyktingar bosätter sig måste stadens översättning utvecklas

Efter hand som flyktingar bosätter sig måste stadens översättning utvecklas

Innehållsförteckning

Farsi, karen, kirundi. Det är språk som inte hörs så ofta i Chicago. Men alltmedan flyktingar från Iran, Burma och Burundi – och en uppsättning andra nationer – etablerar ett liv här, blir deras växande samhällen i behov av översättningstjänster.

”Flyktingar och immigranter generellt sett, som har begränsade språkkunskaper i engelska, står inför många svårigheter”, säger Edwin Silverman, Illinois chef för Bureau of Refugee and Immigrant Services. ”De riskerar exploatering av ett antal människor eftersom de inte förstår språket.”

Mellan 2000 och 2006 kom det största antalet flyktingar till Chicago, ungefär 2 600 kom från afrikanska länder. Sedan dess har cirka 400 flyktingar från Burma och 330 från Irak anlänt till staden.

Statskontor försöker tillhandahålla tolktjänster på alla språk som krävs. Men allteftersom flyktingarna bosätter sig och har flera sammanträffande med vårdcentraler, sociala tjänster och lagliga byråer får många av dessa mindre språkgrupper en högre lokal profil.

”Det finns en konstant rörelse i behovet av språk” säger Madagli Rodriguez, chef på kontoret för tolkningstjänster vid Circuit Court of Cook County. ”Under de senaste 10 åren har det funnits en procentökning i efterfrågan på tolkningstjänster totalt sett.”

Circuit Court har tolkar på plats för spanska, polska och amerikanskt teckenspråk, språk de träffar på varje dag. Alla andra språk grupperas in i kategorin ”exotiska språk”, för vilken de vanligaste efterfrågade språken är koreanska, ryska, serbokroatiska och arabiska. Det krävs att domstolen hittar tolkar för icke-engelsktalande inom 48 timmar.

Touhy Health Center i Rogers Park har en arabisk och en burmansk tolk i sin personal för att ta i tu med grannskapets stora antal flyktingar.

Immigranter från swahilitalande länder är bland de som blir mer och mer integrerade i det dagliga livet i Chicago. De inkluderar lagliga invandrare, de som söker asyl och studenter som genomgår en högre utbildning här.

”Det är inte en stor tillströmning som kineser eller latinamerikaner”, säger Symon Ogeto, koordinator för SEED Group, ett lokalt företag som ägnar sig åt afrikanskt boende i Chicago. ”Men människor får fortfarande gröna kort genom lotterisystemet, och Chicago är den största inkörsporten.”

Enligt 2000 års folkräkning är mer än 15 000 personer som talar afrikanska språk bosatta i Chicago. Medan mer än 100 språk talas i Östafrika är swahili det enande språket i regionen som inkluderar Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia och östra Burundi.

Att kunna navigera i den statliga byråkratin är grundläggande för överlevnad i USA. Efter hand som östafrikanska studenter och flyktingar slår sig till ro i det amerikanska livet har de ett större samspel med lagen. Behovet av swahilitalande domstolstolkar ökar gradvis.

”Lagen kräver att det finns en översättare närvarande i rättsalen”, säger Ogeto. ”När man väl blivit en del av det amerikanska samhället kan man få trafikböter eller behöva hjälp med immigrationsfrågor. Avsikten är att utrota tvivel gällande språkliga nyanser.”

År 2007 startade Ogeto byån för afrikanska språk African Language Bureau för att möta efterfrågan på swahilitalande tolkar, speciellt inom domstolssystemet. Han tar 50 dollar i timmen för tolkning och har för avsikt att utbilda fler tolkar till sitt företag som för närvarande har tre anställda. Han planerar även att erbjuda klasser i swahili för allmänheten.

Medan det är en trivial sak att ha en tolk tillgänglig vid t.ex. en trafiköverträdelse, kan en tolk ha en större inverkan på en invandrares framtid i mer livsändrande situationer.

Simba Tayari, vd på Swahili Institute i Chicago, berättar om ett fall som involverade flera personer vars invandrarstatus var oklar. Problemet centrerades runt vem som kvalificerade som ”flykting” i motsats till turist eller invandrare. Kundernas framtid i USA stod på spel.

”Det var ett specialfall”, säger Tayari. ”Endast få människor ansökte om flyktingstatus på den tiden, så det var redan ett onormalt fall. De gick till domstolen för att presentera sina yrkanden och det var nödvändigt att ha det precisa språket.”

Andra byråer för flyktingfrågor ser även en högre efterfrågan på swahiliska tolkar.

”Vi har haft en ökad efterfråga under de senaste månaderna”, säger David Murad på Heartland Alliance’s Cross-Cultural Interpreting Services program. ”Det finns definitivt ett större antal människor som söker tjänster.”

Behovet av fler språkresurser är uppenbart, men i en haltande ekonomi finns inte de finansiella medlen där.

På torsdagen upphävdes ett femårskontrakt på 5 miljoner för översättningstjänster av Cultural Communications LLC efter ett statligt bakslag, enligt Chicago Sun-Times. Lokala åldermän förenade sig med medborgare i protesten mot att pengar spenderas på PR-kontrakt när staden friställer många anställda. Elva kontrakt på totalt 55 miljoner upphävdes. Cultural Communications översätter dokument från olika statsdepartement till andra språk.

Företaget genomför till största delen översättningar från spanska till engelska, men de tillhandahåller även språk som är mindre förekommande i Chicago. Cultural Communications skapade till exempel ett språkprogram i yoruba för att hjälpa ett Head Start-program förra året. Yoruba är ett språk som talas av cirka 25 miljoner människor i Nigeria, Benin och Togo.

Rodriguez Bauer säger att Department of Family and Support Services normalt får den största delen av kontraktet som tillhandahålls av staten.

Även om de ekonomiska tiderna är tuffa menar Louis Provenzano på Language Line Services, ett översättningsföretag som tjänar många företag i Chicago businesses, att det inte finns någon anledning till att sätta stopp för användning av medel som hjälper icke-engelsktalande.

”När invandrare kommer till USA kan vi helt enkelt inte tillhandahålla tillräckligt många engelskkurser för att assimilera dem i landet. Det finns väntelistor på väntelisor som leder till en tidslapsus när det gäller att förstå och göra sig förstådd.”

Ogeto hoppas att hans African Language Bureau kommer att understryka behovet av fler swahilitalande tolkar. Att erbjuda östafrikanska invandrare tolkar som de enkelt kan kommunicera med kommer ge dem en bättre chans att anpassa sig till det amerikanska livet.
”För många saker går förlorade i översättning”, säger han. ”Och här utgör vi ett samhälle. Vi måste hjälpa varandra att överleva.”

error: Innehållet är skyddat

CE