Doorashada fasalka ardayga loogu sii diyaariyo iskoolka – somaliska

ilmuhu buuxsho lix sano. Taasi waxay la micne tahay in fasalka ilmaha loogu sii diyaariyo iskoolka uu waajib yahay. ya. Ma khasab baa inaan doorto …

0
error: Innehållet är skyddat