De officiellt mest flerspråkiga länderna

Innehållsförteckning

Världen krymper. Naturligtvis inte bokstavligen, men människor på avlägsna platser är nu tillgängliga via internet och telekommunikation.

Språkbarriärer hindrar oss tyvärr ibland från att uppleva denna växande samhörighet. Det finns dock en del flerspråkiga länder som strävar efter att ta till sig alla sina medborgares språktraditioner.

Vad är ett officiellt språk?

De officiella språken påverkas av regering och politik, och naturligtvis av vad befolkningen talar. Officiella språk får status av styrande organ i länder, provinser, stater eller andra utsedda områden.

I praktiken är ett officiellt språk vanligtvis ett språk som används för att tillhandahålla myndighetstjänster och information. Om ett land har fler än ett officiellt språk finns tjänsterna ofta tillgängliga på alla dessa språk.

Länder utan officiella språk

Det finns ingen världsomfattande regel om att länder måste ha ett officiellt språk, men de allra flesta länder har valt ett eller flera! Bland de stora undantagen finns USA, Japan och Australien.

Länder som inte har ett officiellt språk har nästan alltid ett gemensamt språk; det är bara inte ”institutionaliserat” av regeringen. I vissa länder kan det leda till potentiella konflikter. I Japan talar de allra flesta japanska, men det finns många dialekter som kan ge upphov till problem om de förklaras som ett officiellt språk.

I USA har man trots en uttömmande debatt historiskt sett ansett att endast engelska bör vara officiellt språk. I detta land som är en smältdegel kan ett enda officiellt språk stigmatisera och skapa ytterligare ojämlikhet för dem som talar andra modersmål.

Fördelar med att ha mer än ett officiellt språk

Många länder har mer än ett officiellt språk. Inflytande från grannländer och olika befolkningsgrupper återspeglas i dessa beslut.

Flera språk kan väljas för att erkänna inhemska och andra vanliga språk. Madagaskar, som en gång var en fransk koloni, erkänner franska och malagassiska, som är det språk som talas av större delen av befolkningen.

Med flera officiella språk erkänns den språkliga mångfalden i en befolkning. I Belgien talar medborgarna tyska, nederländska och franska.

Etiopien erkänner afar, amhariska, oromo, somaliska och tigrinya. Denna lilla del av de befintliga språken är de vanligaste språken som talas av landets etniska grupper.

Flera officiella språk är ett tecken på mångfald inom ett lands gränser. Genom att erbjuda flerspråkiga myndighetstjänster och utbildning kan fler personer få adekvat service och språken bevaras i stället för att utplånas.

Att ha mer än ett officiellt språk visar att man uppskattar den språkliga mångfalden. Fler grupper representeras av statligt sanktionerade språk. Resultatet är större integration och tillgång till information.

De tio mest flerspråkiga länderna

Antalet officiella språk i ett land är ett politiskt beslut. De språk som talas i ett land är nästan alltid fler än de officiella språken.

Av praktiska skäl anger officiella språk hur många av landets språk som stöds av regeringen. Dessa nio länder anses av World Atlas vara de mest flerspråkiga i världen.

Singapore

Singapore, en före detta brittisk koloni, bedriver en stor del av sin verksamhet på engelska och mandarin. Detta lilla land inbegriper också tamil och malajiska i sina fyra officiella språk.

Moldavien

Moldaviens etniska mångfald och geografi bidrar till att landet är flerspråkigt. Denna östeuropeiska nation med mindre än fyra miljoner invånare har fyra officiella språk: ryska, moldaviska, gaguaziska och ukrainska.

Nederländerna

Även om nederländska är huvudspråket i Nederländerna (många nederländare talar även engelska), erkänns även de regionala språken frisiska, limburgiska och papiamento.

Schweiz

Schweiz är känt för sin neutralitet, men de fyra officiella språken är grannländernas romanska språk: franska, italienska, tyska och det regionala romanska språket.

Serbien

Serbiens officiella språk är en stark påminnelse om landets komplicerade etniska historia. Den mångsidiga befolkningen talar sex officiella språk utöver serbiska.

Sydafrika

Sydafrika efter apartheid införde de viktigaste språken för sin mångfacetterade befolkning för att komma till rätta med den historiska otillgängligheten till information. Förutom afrikaans och engelska ingår nio huvudspråk.

Zimbabwe

Zimbabwe har 16 officiella språk, varav Shona är det mest spridda, och återspeglar de historiska migrationer som har ägt rum i regionen. Landet delar några officiella språk med Sydafrika.

Indien

Indien har två officiella nationella språk (engelska och hindi) och 21 andra språk som representerar delstater och regioner. Indiens storlek, långa och komplexa historia och många etniska grupper har skapat förutsättningar för Indiens språkliga mångfald.

Ryssland

Det kommer kanske inte som någon överraskning att det mest flerspråkiga landet i världen är ett land som har ett stort antal republiker inom sina federationsgränser. Ryska federationen erkänner 24 språk på sitt stora territorium.

Vikten av översättning

Språköversättning är en viktig nödvändighet i ett flerspråkigt globalt samhälle.

Flerspråkiga länder erbjuder några av de största utmaningarna i vår krympande värld. Översättare som kan officiella, regionala och etniska språk ger möjlighet till effektiv kommunikation.

CE översättningsbyrå hjälper dig att navigera i denna språkligt mångskiftande värld med sin katalog med över 70 språk. Framgång börjar med kommunikation. Kontakta oss idag för att börja din flerspråkiga resa.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök