1 فوربس (Forbes) درین اواخر سویدن را به حیث بهترین کشور جهان برای انجام کسب و کار معرفی کرده است – مکانی سودآور برای سرمایه گذاران

2 سویدن دارای سرانه اسمی تولید ناخالص داخلی 56،956 دالر و بالاترین سطح استندرد زندگی در دنیا است

3 پیشرفته ترین اقتصاد دیجیتلی در اروپا و پیشرفته ترین منطقه بدون پول نقد است

4 شاخص رقابت جهانی، سویدن را به حیث رقابتی ترین اقتصاد در جهان رتبه بندی کرده است

5 سویدن مبتکرترین ملت در بین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شود و دارای سرانه بیشترین تعداد حق اختراعات ثبت شده است

6 سویدن بهترین کشور در جهان برای رسیدن به اهداف انکشاف‌ پایدار سازمان ملل محسوب می شود

مشوره

 • تاسیس کمپنی
 • مشوره مالی | پروگرام‌ ریزی مالیاتی
 • فرصت های رشد
 • تحلیل سرمایه انسانی
 • انتخاب/ مدیریت معلومات
 • قوانین و مقررات
 • بهبود استراتژی های مارکتینگ
 • خدمات منبع یابی خارج از دفتر
 • تولید عملیاتی
 • مدیریت خطر

تحلیل بازار

 • دسترسی و آگاهی از برند
 • صنایع تبلیغاتی
 • پیش بینی جامع
 • محصولات مصرف کننده
 • روند جمعیتی
 • تقسیم بندی بازار
 • نظرسنجی عمومی
 • دوام محصولات/خدمات

تحقیق

 • معلومات وظیفوی
 • راپورهای کمپنی
 • داده کاوی و استخراج معلومات
 • آرشیف دولتی
 • راپورهای تحقیقاتی
 • نظارت بر رسانه ها
 • داده های آماری ملی
 • مصروفیت | کاریابی

دفتر مجازی

 • آدرس کمپنی در استکهلم/ سویدن
 • نمبر تلیفون مرکز تماس
 • ارسال مکتوب جهانی
 • حمایت 24 ساعته و 7 روز هفته از مشتریان

ترجمه

 • به/از بیشتر از 70 لسان
 • زبان شناسان متخصص، بومی، حرفوی
 • تضمین کیفیت ISO 17100
0
سابقه مصروفیت
0
همکاران حرفوی
0
مشتریان عالی
0 %
تضمین رضایت
راه حل های فرمایشی
هر یک از مشتریان متفاوت است - هر پروژه ای متفاوت است - برای همین است که ما همیشه کوشش می کنیم راه حل های فرمایشی ارائه دهیم، تا با اهداف و ضروریات شما متناسب باشند
دانش محلی
ارتباط نزدیک ما با موسسات، کمپنی ها و سازمان های دولتی سویدن، ما را قادر می سازد تا مشکل شما را به سرعت و به راحتی حل کنیم
از دانش ما مستفید شوید
ما حمایت موردضرورت برای موفقیت را به شما ارائه می دهیم - بینشی که ما در جریان این سال ها به دست آورده ایم کلید موفقیت ما در سویدن است
سنجش و بینش
تمام استراتژی ها و اقدامات پیشنهادی ما دارای روش های مشخصی برای سنجش تاثیر آن ها بر اهداف مارکتینگ و مصروفیت شما هستند
کیفیت عالی خدمات
نتایج ما به طور مستقیم به کیفیت خدمات ارائه شده و در نهایت به موفقیت شما مربوط است - ما اینجا هستیم تا در هر مرحله از این راه به شما کمک کنیم

آخرین اخبار

بیایید فرصت ها را کشف کنیم!

برای کسب معلومات بیشتر با ما درتماس شوید

Frejgatan 13
114 79 Stockholm
Sweden

info@ce.se
dari@ce.se

+46 8 55 11 07 00
+46 8 55 11 07 01