CEöversättningsbyråDärför behöver ditt företag hjälp med professionell översättning

Därför behöver ditt företag hjälp med professionell översättning

Innehållsförteckning

Digitala marknadsförare kan spendera månader på att skapa en kampanj för en produktlansering på en utländsk marknad, men om kampanjen inte är på det inhemska språket kommer det att ta väldigt lång tid, och även en hel del tvekan innan man går vidare med projektet. Översättare har både företagets goodwill och språket på den inhemska marknaden i åtanke. De hittar bästa möjliga lösning för att upprätthålla den ursprungliga betydelsen av innebörden vidare till målspråket.

Entreprenörer tar risker. De tränger sig in med skarp konkurrens på lokala och utländska marknader där det finns en lovande framtid. Det är dock inte alla verksamheter som överlever eller än mindre frodas i det ekonomiska läget vi befinner oss i. Vad beror det på? De nybildade företagen saknar förståelsen för språk och kultur. Att blunda för konsumenternas kulturella preferenser är mer eller mindre en dödsdom för verksamheten. Hur råder man bot på det här problemet? Det finns tillfällen när ett företag behöver anlita en översättningsbyrå. Åtskilliga språkserviceleverantörer erbjuder låga priser, är snabba och kan hjälpa ett företag att växa utöver deras förväntningar.

Gemensamt för alla globala företag är att det är viktigt att förstå detta: För att rikta sig mot en internationell marknad måste du tala och förstå det lokala språket. Att vara mer global betyder helt enkelt ”att agera lokalt”, i den utsträckning man kan som företag. Har du funderat över varför dina fenomenala marknadsföringsstrategier inte genererar önskade resultat? Det beror troligen på att din taktik inte är lockar målgruppen. Budskapet framfördes kanske inte korrekt till mottagaren? Det är här som översättningsbyråerna kommer till undsättning för företag som önskar täcka den globala marknaden.

Vilka fler anledningar kan tänkas övertyga ett företag att investera i en översättningsbyrå? För att förenkla ditt val har vi listat några av de främsta anledningarna till att anlita ett översättningsföretag.

Fulländad kommunikation

Vi menar att kommunikation är grunden till ett lyckat samarbete. Vilket är då det mest idealiska sättet att kommunicera på med målgruppen? Det första som också har störst betydelse är hur du framför ditt budskap till potentiella klienter. Det blir lite av ett problem på global nivå när dina tänkbara konsumenter inte förstår varför de behöver köpa just din produkt när de har tillgång till likvärdiga varor.

För att övertyga konsumenten behöver du översätta och lokalisera innehållet så att det anpassas till din målgrupp. En lyckad reklamkampanj i USA kanske inte når den önskade målgruppen på den kinesiska marknaden eftersom konsumenternas beteende är annorlunda. Dessutom är språket en viktig faktor.

En professionell översättningsbyrå säkerställer att man har förståelse för tänkbara scenarier innan man tar sig an ett projekt. Man har team bestående av inhemska översättare med intresse av hur konsumenternas intellekt fungerar. Översättaren hanterar även kulturella problem som uppstår i samband med annonsering eller annat lokalt material. På så sätt får konsumenten förståelse för produkten och vet vad man kan förvänta sig.

Varumärkessynlighet

Vad har de populära snabbmatskedjorna McDonald’s, Howdy, Texas Chicken och Burger King för gemensam nämnare? De har idealiskt nog anpassat sina menyer och språkpreferenser för att nå ut till den lokala marknaden. De har haft som mål att rikta in sig på den lokala marknaden utan att kompromissa vad gäller varumärke och kvalitet (vilket är den egentliga anledningen till deras popularitet). Konsumenter ogillar varumärken som förvränger sina mål i konsumenternas namn. Ett varumärke borde inte främst handla om produkten, utan mer om hur konsumenten får tillgång till varan.

En av de främsta fördelarna med översättning är att varumärkessynligheten ökar. Konsumenterna älskar när ett populärt varumärke eller ett nyetablerat bolag tar sig an hemlandets marknad. Detta underlättar också gällande lokalisering för webbsidor. Om det tillgängliga innehållet översätts till flertalet språk attraherar det en större målgrupp. Att skapa ett språkvänligt innehåll är ett idealiskt sätt att öka ditt konverteringsvärde, vilket är det primära målet för en översättare. Med det sagt – pröva översättning och lokalisering om du önskar hålla kvar en kund långsiktigt.

Goodwill

Även varumärkessynlighet på marknaden man riktar sig mot förstärker ett företags goodwill. När ett dokument eller annat innehåll man relaterar till översätts till det aktuella språket blir det omedelbart en originalkopia av det ursprungliga innehållet. Istället för att innehållet kopieras, konverteras originalinnehållet enligt de språkliga och kulturella referenserna. Detta hjälper konsumenten att få en bättre förståelse för hur produkten fungerar och så vidare.

En översättare har företagets goodwill och språket på den lokala marknaden i åtanke. Man strävar efter bästa möjliga lösning för att bibehålla den ursprungliga betydelsen av originalinnehållet i översättningsprocessen. Målet är att presentera varumärket och företagets goodwill för de lokala konsumenterna. Rekommendationen är att inte experimentera med lokalisering och översättning på egen hand. Risken finns att man som företag hamnar i rättsliga tvister som i slutändan leder till att man förlorar anseendet.

Effektivt beslutstagande

Översättning ger dig ytterligare en chans till ett andra perspektiv, när du ser till din strategi. En kampanj kan låta bra på engelska, men samma innehåll kan låta ironiskt eller förmedla ett svagt budskap på franska. När du anlitar en professionell översättningsbyrå säkerställer du att innehållet översätts fackmannamässigt.

Digitala marknadsförare kan tillbringa månader med att skapa kampanjer och reklamfilmer inför en produktlansering på en utländsk marknad, men om man inte använder det inhemska språket kommer det att ta en evighet och en hel massa tvivel innan man kan gå vidare med förslaget. Om man istället arbetar jämsides med översättare med en sådan kampanj sparar man inte bara tid, utan förstärker även produktiviteten. Materialet kommer att produceras dubbelt så snabbt och resultatet kommer att leva upp till förväntningarna.

Undvik att förlita dig till s.k. crowdsourcing (där man nätverkar till att lösa en gemensam uppgift) samt automatiserad översättning, då detta inte är synonymt med långsiktig framgång.

Att upptäcka fel

Kanhända är du tvåspråkig, eller till och med flerspråkig, men kan du upptäcka hårfina felaktigheter vid första anblicken i en text? Översättning blir oftast knepigt när man parar ihop udda språk. En översättare är inte bara expert på sitt hemspråk utan har även en djupare kunskap, vilket kommer av lång erfarenhet. Tack vare detta har översättaren ett övertag.

Översättaren hjälper klienten att göra korrekta justeringar i dokumenten (även i originaldokumenten), eftersom man åtar sig att identifiera eventuella sakfel som kan tänkas leda till ett bristfälligt resultat. Om du inte vill riskera att dina kunder tappar förtroendet för ditt varumärke eller din produkt är det ett tryggt alternativ att anlita en professionell översättare. Moderna konsumenter använder internet, och innan man bestämmer sig för en produkt söker man efter recensioner på sociala medier och andra webbsidor för att säkerställa att man väljer rätt vara. Underskatta inte dina kunder. De är intelligenta människor som lätt genomskådar ett varumärke, även om intentionen från säljaren är god. Företag inom hälso- och sjukvård, teknikbranschen och juridikområdet behöver anlita en byrå som kan leverera träffsäkra resultat.

Kvalitet är huvudsaken

Hur säkerställs materialets kvalitet? Översättaren har flera verktyg till sitt förfogande för att förbättra kvaliteten på innehållet under översättningsprocessen. Att förbättra kvaliteten betyder inte nödvändigtvis att man använder ”retoriska eller komplexa meningsstrukturer”. Snarare att innehållet är lättläsligt, lättförståeligt och lättolkat av läsaren.

Det räcker inte att man förbättrar kvaliteten på det översatta materialet. Här tar lokaliseringen som är nästa steg i processen vid. En översättningsbyrås tjänster sträcker sig inte enbart till översättning. Man erbjuder även andra tjänster:

  • tolkning
  • s.k. ”transcreation”, som är en mer kreativt anpassad översättning av till exempel reklam
  • lokalisering

Ett professionellt översättningsteam samarbetar för att omvandla texten så att den håller hög standard enligt de kulturella referenserna. Detta gör innehållet mer tillförlitligt, man håller sig närmare den ursprungliga texten och ger också en känsla av regional samhörighet till läsarna.

Smidiga processer

Företagande handlar om att gå med vinst och att ringa in sina klienter. Detta blir omöjligt om du pratar kinesiska när din målgrupp pratar tyska. Du kan se skillnaden, eller hur? Ett av de större kraven på global nivå är att kunna representera ditt företag med tvåspråkiga tjänster, eller till och med flerspråkiga tjänster. Detta gör att du får en tydlig förståelse för internationella rättsliga frågor och riktlinjer. Resultatet leder till ett smidigt flöde av affärsprocesser.

När ett företag träder in på en utländsk marknad måste man beakta det aktuella landets rättsliga grunder. Det inkluderar skriftliga termer, förhandlingar och andra nödvändiga villkor. Rättsliga dokument är känsligt material att hantera, särskilt på ett främmande språk. Det är därför viktigt att du låter översättare hantera den här sortens uppdrag. När dokumenten väl är översatta kan du även ha en effektiv kommunikation med aktieägarna (genom tolkning) via konferenssamtal, för att säkerställa en smidig affärsprocess.

Hur man övervinner kulturella skillnader

Globalisering underlättar för lokala företag att bemästra det nya flödet på webben, både på den inhemska och utländska marknaden. Översättning är grunden för globalisering, som hjälper entreprenörer att snabbt sälja sina produkter på den lokala marknaden.

Oavsett vad man lyckats uppnå med globalisering kan man inte ignorera kulturella skillnader. Gör man det kör man varumärket i botten innan man ens hunnit njuta av framgången. Det är därför viktigt att man skaffar sig ett professionellt team med översättare för att ingjuta tillit till produkten. Med hjälp av översättningen avlägsnar man de kulturella skillnaderna genom att konvertera materialet till en mer förenklad form.

Översättare har förståelse för marknadskulturen, konsumentbeteende och för hur snabbt försäljningen kan återgäldas. Av den anledningen bör det vara en huvudstrategi att anlita en översättningsbyrå.

Slutsats

Översättning är inte det enda tillvägagångssättet för att expandera din verksamhet till global nivå. Däremot säkerställer man ett sätt att rikta in sig mot rätt målgrupp med rätt språk när det gäller Business-to-Business och Business-to-Consumer. Korrekt kommunikation är absolut en viktig faktor för att nå framgång, men bara om du är villig att anpassa dig till den lokala marknaden. Frågan är vad din uppfattning är i slutändan?

error: Innehållet är skyddat

CE