Danska – Professionell översättning till och från danska

Behöver du professionella översättningar till danska för affärsändamål eller personliga behov? Då kan våra professionella danska översättningstjänster vara till nytta för dig.

Vårt team består av professionella översättare med erfarenhet och expertis inom det danska språket och är engagerade att leverera korrekta och effektiva översättningar. Med våra tjänster kan du vara trygg med att din text kommer att översättas snabbt, effektivt och noggrant så att du enkelt får tillgång till allt material du behöver.

Varför anlita CE för danska översättningar?

 • 850 professionella danska översättare
 • 364 950 översatta danska ord
 • 2 750 danska översättningsprojekt
 • Projektledning och kvalitetskontroll
 • Konkurrenskraftiga priser

CE är ett professionellt översättningsföretag som levererar högkvalitativa danska översättningstjänster av högsta standard. Vårt team består av professionella danska översättare som erbjuder alla typer av danska översättningstjänster du skulle kunna behöva. Vi strävar efter hundraprocentig noggrannhet, med en process som säkerställer att alla översättningar levereras i tid och enlighet med kundens krav.

Vårt kompetenta team kommer att samarbeta med dig för att säkerställa högkvalitativa resultat genom att använda deras expertis som modersmålstalare.

CE förser dig med exklusiva och anpassade danska översättningstjänster som uppfyller dina individuella behov inom allt från danska ordagranna översättningar till skräddarsydda lösningar.

Våra danska språktjänster

Med ett omfattande nätverk av danska översättare och språkexperter är vår översättningsbyrå en ledande leverantör av danska språktjänster.

Vårt team är specialiserade inom:

 • Flerspråkig textning och redigering
 • Transkriptionstjänster
 • Flerspråkig desktop publishing och typsättning
 • Transkreationstjänster
 • Lokalisering av programvara, spel och webbplatser, etc.

Översättning mellan svenska och danska

Att översätta mellan svenska och danska kanske verkar enkelt, men det kan vara utmanande för dem som inte behärskar båda språken. Därför erbjuder vi översättningstjänster för att göra processen smidigare och korrektare. Vi är experter på effektiva översättningar mellan danska och svenska, så du kan vara trygg med att våra tjänster är pålitliga och omfattande.

Våra erfarna danska översättare har djup kunskap inom både språk och kultur, vilket gör att vi kan ge dig korrekta översättningar med önskat resultat. Vårt team av danska språkexperter kommer att säkerställa att varje översättning görs med högsta noggrannhet för att undvika fel eller missförstånd.

Vi översätter även från danska till engelska, samt från engelska till danska. Våra översättningar mellan engelska och danska tar hänsyn till kontext och eventuella kulturella nyanser. Med våra översättningstjänster kan du var trygg med att dina dokument översätts med högsta kvalitet. Oavsett omfattningen av ditt projekt kommer våra översättningstjänster att ge dig kvalitativa resultat inom en överkomlig tidsram.

Certifierade danska översättningar

Certifierade danska översättningar av hög kvalitet är en ovärderlig tillgång för alla som vill utvidga sin närvaro på den skandinaviska marknaden. Vi hjälper dig att nå dina internationella mål utan att kompromissa med noggrannhet eller kvalitet.

Våra certifierade danska översättare levererar pålitliga, certifierade dokument som lämpar sig för alla juridiska ändamål, inklusive kommersiella avtal, juridiska dokument och text för webbsidor. CE:s team av certifierade översättare, förser kunder över hela världen med utförliga danska dokumentöversättningar.

Vårt löfte om noggrannhet och kvalitet återspeglas i varje certifierad översättning vi levererar. Vi ser till att varje dansk dokumentöversättning som vi producerar uppfyller högsta standard när det gäller läsbarhet, noggrannhet och sekretess, vilket är varför kunder över världen litar på våra certifierade danska översättningar för sina viktiga dokument. Våra experter skapar certifierade danska översättningar som säkerställer att dina dokument anpassas efter det specifika språket och kulturen.

Hur danska översättningar kan gynna ditt företag

Danmark har en stark närvaro både internationellt och inom EU, och landet är särskilt aktivt inom förnybar energi, sjöfart och läkemedelsindustrin. Landet värderas också väldigt högt eftersom det är ett mycket fördelaktigt land att etablera nya företag i. I din handel med Danmark kan professionell översättning mellan svenska, norska, danska och engelska hjälpa dig att rikta in dig på den lokala marknaden för din verksamhet utan språkliga hinder.

Även om en stor del av alla dansktalande personer runt om i världen även talar andra språk, föredrar konsumenter generellt sett att bli tilltalade på sitt modersmål. Därför är danska översättningar av stor vikt för affärer med kunder som pratar danska.

Digitala översättningsverktyg kan verka avancerade, men Google Översätt och liknande verktyg saknar kunskap om kulturella sammanhang, vanliga fraser och idiomatiska uttryck. Detta gör översättningar ineffektiva och i värsta fall även felaktiga. Det är därför vi använder oss av översättare med målspråket som modersmål för alla våra översättningar.

Tack vare deras kunskap om verkligt språkbruk kan översättarna i vårt team översätta vilket budskap som helst till danska utan att förlora dess innebörd. Konsumenter föredrar att köpa produkter från webbplatser som är tillgängliga på deras språk.

Vi har fått positiv feedback från företag som har upplevt ökade konverteringar efter att ha fått vår hjälp med att skapa en stark konsumentupplevelse genom översättning.

Danska – Officiell språköversikt för Danmark

Danmark är ett nordiskt land med ett eget språk, som talas av över 5,7 miljoner människor. Danmark är en del av den skandinaviska halvön men har ett eget distinkt språk som skiljer sig från andra språk i regionen som svenska och norska. Danmark erkänner officiellt två skilda språk – standarddanska och en särpräglad frisisk dialekt känd som jylländska – som bevarar det antika frisiska språket och talas på Danmarks västkust. Det officiella danska språket omfattar även en mångfald av regionala accenter och dialekter runt om i landet, vilket ytterligare förstärker Danmarks språkliga mångfald.

Danska, det officiella språket i Danmark, har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1100-talet och har sina rötter i fornnordiska och tidiga germanska språk. Det är ett av de nordgermanska språken, och tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Danmark använder det danska språket i alla sina officiella dokument och i undervisningen i skolor över hela landet. Den moderna danska dialekten är kraftigt påverkad av engelska, tyska och lågsaxiska på grund av globaliseringen och Danmarks koloniala historia. Det har också vissa språkliga egenskaper gemensamma med andra skandinaviska språk som isländska och norska, vilka inkluderar starka böjningsegenskaper och avsaknaden av genusdistinktion hos substantiv. Idag talas det av över fem miljoner människor över hela världen.

Få kostnadsfri offert för danska översättningstjänster

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök