CEöversättningsbyråCovid-19 och översättarnas och tolkarnas roll

Covid-19 och översättarnas och tolkarnas roll

Innehållsförteckning

Covid-19-pandemin kommer inte att vara för evigt, men man kan lugnt säga att de sociala och ekonomiska effekterna av viruset kommer att märkas en tid efter att dammet har lagt sig. Därför är det självklart att det kommer att finnas vissa branscher som kommer att ha svårare att återhämta sig, men också några som kommer att blomstra mitt i och efter pandemin.

Språktjänstbranschen har drabbats hårt på grund av detta. Enligt vissa undersökningar har dessa tjänster faktiskt minskat med hela 55 procent sedan augusti 2020.

Det ”nya normala” för minst hälften av alla språk- och kommunikationsexperter innebär en svår men tillfällig övergång från traditionella tjänster till distansarbete hemifrån i vissa fall.

Även om användningen av teknik inte är något nytt för dessa yrkesgrupper är det många som kämpar för att ta till sig nya programvaror andra verktyg samt arbetsvanor. Men för dem som kan följa med och uppfylla dessa nya krav verkar det som om det finns ett växande behov av specifika översättar- och tolkroller som sannolikt kommer att öka med tiden.

Översättar- och tolktjänster under Covid-19

Även om behovet av översättnings- och tolktjänster har minskat under det senaste året, behövs vissa av dessa experter fortfarande för personlig assistans. På platser som sjukhus, där patienterna kanske inte kan tillräckligt mycket engelska för att förstå och bli förstådda av läkare, eller för dem som översätter till teckenspråk, har dessa experter ofta mer arbete än de kan hantera.

Det finns andra branscher som har upplevt en ökad efterfrågan på språktjänster på grund av Covid-19, t.ex:

  • Hälso- och sjukvård
  • IT-tjänster
  • Statliga tjänster till allmänheten
  • Nyhetsbyråer

Man skulle kunna hävda att Covid-19-pandemin faktiskt har gett en möjlighet att stärka och utveckla kommunikations- och språktjänster på vissa områden, t.ex. språktolkning på vårdinrättningar (både på plats och på distans) samt översättning av folkhälsokommunikation och kritisk medicinsk forskning. I dessa fall bör du i första hand vända dig till professionella språktjänstleverantörer eftersom de har utbildade lingvister som kan hantera de mer specialiserade kraven.

När folk återgår till arbetet och saker och ting sakta återgår till det normala är det troligt att språktjänstbranschen kommer att se en högre andel personal som arbetar personligen igen, med nya verktyg och starkare färdigheter, varav en del kommer att ha satts på prov under pandemin.

error: Innehållet är skyddat

CE