CE översättningsbyrå

Bryssel behöver fler experter på engelska, kinesiska och arabiska

Innehållsförteckning

EU håller på att få slut på engelsktalande tolkar och vill också hitta fler experter på arabiska, kinesiska och ryska, sade EU-tjänstemän på torsdagen. “Alla säger att engelska gäller överallt, men vi har allvarliga problem att hitta engelsktalande yrkesmän”, förklarar Brian Fox, ansvarig för den europeiska kommissionens tolktjänster, för Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Samtidigt visar EU ett ökande intresse för att ha egna kinesiska, arabiska och ryska tolkar, berättade kommissionens språktalesman Pietro Petrucci för DPA.

Enligt kommissionens senaste undersökning, använder nära 90 % av mötesdeltagarna vid EU-möten endast engelskspråkig tolkning.

Dock lär sig allt färre engelsktalande andra språk, vilket gör det svårare för EU:s centrala organ att hitta tolkar och översättare.

Engelsktalande personer “känner inget behov av att kunna något annat språk: Varför bry sig?” berättar Fox.

På torsdagen lanserade kommissionen en kampanj för att uppmuntra unga engelsktalande personer att lära sig språk och överväga att arbeta som översättare eller tolkar. EU-institutionerna kommer att behöva ytterligare 300 engelska översättare år 2015, säger Fox.

EU-institutionerna har även problem med att hitta experter inom andra språk, i synnerhet tyska.

“Vi har allvarliga problem med att hitta tolkar som kan tyska – inte tolkar som översätter till tyska, utan tolkar som kan andra språk och förstår tyska. Dagens ungdomar upplever tyska som krångligt och ointressant”, berättar Fox.

EU-organen märker att de behöver mer och mer tolkning och översättning till och från arabiska, kinesiska och ryska, med ett ”ökande behov” av dessa språk, säger han.

För närvarande utförs detta arbete av frilansande översättare.

EU är hem för stora grupper av personer som har arabiska, kinesiska och ryska som modersmål, vilket borde göra det enklare att hitta kunniga lingvister, säger Petrucci.

error:

CE

Sök