CEöversättningsbyråBrist på engelska, kinesiska och arabiska tolkar och översättare i EU

Brist på engelska, kinesiska och arabiska tolkar och översättare i EU

Innehållsförteckning

Europeiska unionen börjar få brist på engelsktalande tolkar, och det behövs också fler experter på arabiska, kinesiska och ryska, meddelas från Bryssel. ”Alla säger att det talas engelska överallt, men vi har allvarliga problem med att hitta professionella tolkar på engelska”, säger Brian Fox, som är chef för EU-kommissionens tolkservice, i en intervju med Deutsche Presse-Agentur dpa.

Samtidigt är man mer och mer intresserad av att skaffa sig egna tolkar som talar kinesiska, arabiska och ryska, säger kommissionens språktalesman Pietro Petrucci. Det sköts för närvarande av frilansanställda.

Enligt den senaste undersökningen som kommissionen gjorde, använder 90 procent av deltagarna på EU-möten endast engelsk tolkning.

Men samtidigt är det allt färre engelsktalande som lär sig främmande språk, vilket gör det allt svårare för EU:s centrala organ att hitta tolkar och översättare.

”De som har engelska som modersmål känner inte något behov att tala något annat språk”, säger Fox.

I torsdags inledde kommissionen en kampanj för att uppmuntra ungdomar med engelska som modersmål att lära sig språk och intressera sig för att börja jobba som översättare eller tolkar. År 2015 kommer EU:s institutioner att behöva ytterligare 300 engelska översättare, säger Fox.

EU har också problem med att hitta experter på andra språk, speciellt tyska.

”Det är verkligt besvärligt att få tag på tolkar som kan tyska – inte sådana som tolkar till tyska, utan tolkar på de andra språken som förstår tyska… Dagens ungdomar tycker att tyska är alldeles för svårt och jobbigt”, säger Fox.

Och EU-organen konstaterar att de behöver mer och mer tolkning och översättning till och från arabiska, kinesiska och ryska, och behovet växer på de språken, tillägger han.

För närvarande utförs allt det arbetet av frilansöversättare.

Inom EU finns det stora grupper med infödda talare av arabiska, kinesiska och ryska, och det bör enligt Petrucci göra det lättare att hitta kunnigt språkfolk.

error: Innehållet är skyddat

CE