Bli inte taggad i översättningen

Innehållsförteckning

Kunderna vill ha kvalitet, det är ett ofrånkomligt krav som vi måste uppfylla. Men för att kunna göra ett kvalitetsarbete måste vi börja från början, och det är källinnehållet som vi ska översätta.

Trots att det finns flera aspekter att ta hänsyn till vill jag i dag fokusera på det innehåll som ska bearbetas med hjälp av den teknik som finns i en översättningsmiljö. Vi måste alltså se till att vårt källinnehåll är lämpligt för vårt översättningsverktyg. Detta är något som även våra kunder måste vara medvetna om. Om du tillhandahåller en kvalitetskälla garanterar du nästan ett kvalitetsresultat. Men vad menar vi när vi talar om original av god kvalitet?

Vi kan inte lämna allt i händerna på våra kunder, ibland måste vi göra det lilla extra för att ett dokument ska kunna översättas. Det är både önskvärt och varje översättares dröm att arbeta med en oklanderlig källa. Men ibland, om jag lever mig in i våra kunders situation, har de inget sätt att tillhandahålla en anpassad originaltext för översättningsprogram. I dagens värld av ”bärbara format” får kunderna vanligtvis och enkelt pdf-dokument som de lämnar in som underlag för översättning. Översättare får dock vanligtvis redigerbara format som Microsoft Word i stället. Om dokumentet i fråga är konverterad från en pdf-fil vet vi säkert att det finns mer arbete att göra innan filen laddas upp till översättningsverktyget.

CE översättningsbyrå delar vi upp förberedelserna i två olika steg: DTP och redigering. Vi måste vara medvetna om eventuella fel i originalet när vi arbetar med den extraherade källtexten efter att DTP gjorts. Därför är förredigering ett viktigt steg för att se till att den konverterade versionen är väl lämpad för uppgiften. Det handlar om att kontrollera stavfel, korrekt användning av skiljetecken, dokumentets allmänna format och så vidare. Även text som kopierats från en webbsida och klistrats in i ett Word-dokument kräver en del arbete. Annars kommer vi att få den mest fruktade funktionen i en översättning: Taggar!

Taggar är ungefär som kolesterol och lipoproteiner. Vissa är bra och användbara, men i stora mängder är de helt enkelt onda molekyler som inte gör annat än att skada vårt arbete/blodflöde, stressa oss och få vårt blodtryck att stiga i taket. ”Bra taggar” är de som skapar vårt format, dvs. fet stil, kursiv stil, överskrift osv. Den andra sorten är taggar som visas i vår uppladdade källa och som inte har något att göra där. Dessa ”dåliga taggar” är vanligtvis resultatet av kopierad/klistrad och konverterad text. De bidrar inte till formatet. De gör det bara mer komplicerat! De finns helt enkelt där eftersom vår källfil laddades upp med formatfel. Men oroa dig inte, det går att åtgärda. Allt vi behöver är en bra förredigering, och genom att bara ändra teckensnittet i källan kan vi bli av med de irriterande buggarna och fortsätta vårt arbete.

Be kunden om en originaltext av god kvalitet (påminn dem om att det ligger i deras intresse). Men om detta inte är möjligt kan du lägga till ett steg i förredigeringen för att se till att du använder en ren fil och att du inte blir ”taggad” i översättningsprocessen.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök